Elektroenergetyka

PGE GiEK z nagrodą TGE i wyróżnieniem IRGiT

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uhonorowana została prestiżową nagrodą „Platynowy Megawat” za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w 2018 r. Spółka otrzymała także wyróżnienie od Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych – tzw. Rozrachunek został przyznany za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w 2018 r.

Uroczystość, zorganizowana przez Towarową Giełdę Energii oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych, odbyła się 21 marca. Nagrodę oraz wyróżnienie dla spółki odebrał Wiceprezes ds. Wytwarzania PGE GiEK, Krzysztof Domagała z rąk Prezesa TGE, Piotra Zawistowskiego oraz Prezesa IRGiT, Andrzeja Kalinowskiego.

Jesteśmy dumni z faktu, że PGE GiEK jest nie tylko podstawą bezpieczeństwa energetycznego, ale również poprzez swoje działania handlowe przyczynia się do wzrostu płynności rynku giełdowego czyniąc wycenę energii elektrycznej rynkową i transparentną dla wszystkich uczestników – powiedział Robert Ostrowski, Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przyznane nagrody są dla nas dużym wyróżnieniem. Zostaliśmy docenieni za naszą aktywność na rynku energii w zakresie obrotu energią elektryczną oraz za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi potwierdzając naszą pozycję i zaufanie, którym obdarzają nas nasi kontrahenci. Przyczyniając się do zwiększania skali obrotów na rynkach prowadzonych przez TGE mamy na względzie zwiększanie transparentności i przejrzystości handlu hurtowego. Osiągnięcie tak dobrego wyniku to efekt wzorowej organizacji struktur handlowych i współpracy w całej Grupie Kapitałowej PGE – powiedział Krzysztof Domagała, Wiceprezes ds. Wytwarzania PGE GiEK.

Lokalizacja w Krajowym Systemie Energetycznym czterech elektrowni systemowych należących do PGE GiEK oraz ich zdolność do wytwarzania energii elektrycznej przez poszczególne bloki energetyczne powodują, że spółka jest największym dostawcą energii elektrycznej do KSE, pokrywa ponad 31% krajowego zapotrzebowania na energię.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama