Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Nowa taryfa dystrybucyjna na 2019 r.

22 marca br. została zatwierdzona i opublikowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. W nowej Taryfie średnie stawki opłat w 2019 r. w stosunku do średnich stawek opłat w 2018 r. zmieniają się średnio dla wszystkich grup taryfowych o – 3,97%, przy czym w grupach taryfowych G (gospodarstwa domowe) zmiana stawek wynosi średnio – 7,04%.

Spadek średnich stawek opłat w Taryfie wynika ze znacznego obniżenia stawek opłaty przejściowej. Taryfa dla energii elektrycznej spółki TAURON Dystrybucja S.A. zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania decyzji Prezesa URE o jej zatwierdzeniu tj. od 6 kwietnia 2019 r.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama