EkoMobility

LOTOS i Politechnika Gdańska, czyli naukowo-biznesowa współpraca

Grupa LOTOS i Politechnika Gdańska będą współpracować nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca w siedzibie uczelni.

W planach jest stworzenie prototypów urządzeń, które będą mogły zostać wdrożone do przemysłu. Można podzielić je na dwa kluczowe obszary: baterie litowo-jonowe oraz wodór. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przygotują m.in. prototypy przetworników, baterii i magazynów energii. Ze swojej strony uczelnia zapewnia laboratoria i wykwalifikowaną kadrę. LOTOS z kolei zagwarantuje zakup sprzętu i zajmie się kwestiami związanymi z technologią czy licencją.

Politechnika Gdańska i Grupa LOTOS współpracują merytorycznie od wielu lat. Pracownicy LOTOSU prowadzą wykłady i ćwiczenia na gdańskiej uczelni, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii.

Koordynacją projektów związanych z nowymi metodami bilansowania energii, nowymi rodzajami baterii i ogniw oraz nowoczesnymi metodami magazynowania i transportowania energii zajmie się spółka LOTOS Lab.

Współpraca LOTOS Lab z Politechniką Gdańską trwa od wielu lat. W tym celu zostały podpisane umowy o współpracy z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska, w ramach których realizowane były projekty badawcze. Współpraca rozwija się także na innych polach. LOTOS Lab co roku oferuje studentom PG możliwość odbycia praktyk i staży. Duże zainteresowanie tymi praktykami świadczy, że są one doceniane przez studentów. Przedstawiciele Spółki wykazują też aktywność w działalności Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego. LOTOS Lab dąży do rozszerzenia współpracy z PG również w obszarach innowacyjnych, w tym celu została opracowana umowa ramowa z PG, która umożliwi wspólne wypracowanie rozwiązań w zakresie atestacji wodoru czy też wód złożowych – tłumaczy Marzena Koczut, Prezes Zarządu LOTOS Lab.

Współpraca z Politechniką Gdańską to kolejny krok na drodze budowania kapitału intelektualnego szerokiej grupy interesariuszy. LOTOS angażuje się w badania i projekty inwestycyjne związane z niskoemisyjnym transportem oraz magazynowaniem energii. Są one także realizacją postulatów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zależy nam na współpracy z ośrodkami naukowymi, dlatego cieszy nas dynamicznie rozwijająca się współpraca z kolejną prestiżową uczelnią, jaką jest PG. Jestem przekonany, że przyniesie ona wymierne korzyści. Podpisana umowa ma zarówno wartość biznesową, jak i naukową. Wspólne działania przybliżą nas do wypracowania konkretnych, ekologicznych rozwiązań – mówi Mateusz A. Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS.

LOTOS w swojej strategii na lata 2017-2022 kładzie nacisk na innowacje i współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi. Stąd decyzja o podpisaniu umowy z Politechniką Gdańską, jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna i pozwoli wdrożyć rozwiązania w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Jestem pewien, że zyskamy na tym wszyscy, zarówno Grupa LOTOS, jak i studenci, naukowcy i przedsiębiorcy – podkreśla Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS.

Dostrzegamy rosnącą potrzebę innowacyjnych rozwiązań w obszarze niskoemisyjnego transportu i magazynowania energii. Prace w tym zakresie należą do priorytetowych kierunków badań na Politechnice Gdańskiej. Jestem przekonany, że współpraca Politechniki Gdańskiej z Grupą LOTOS zaowocuje wdrożeniami – podkreśla prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, rektor Politechniki Gdańskiej.

Współpraca z Politechniką Warszawską

To kolejna umowa między Grupą LOTOS a polską uczelnią techniczną. We wrześniu 2018 r. przedstawiciele spółki oraz Politechniki Warszawskiej podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Prace badawcze prowadzone są w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej.

O Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska to uczelnia o długiej tradycji akademickiej, pozostająca w czołówce polskich uniwersytetów technicznych. Oferuje atrakcyjne kierunki studiów i nowoczesną infrastrukturę naukową. Znajduje się tu m.in. unikatowe Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, które stanowi jedyny tak zaawansowany obiekt w Polsce i pierwsza w regionie całodobowa prototypownia PROTOLAB.

Politechnika Gdańska prowadzi badania i projekty na światowym poziomie. Jako trzecia uczelnia w kraju dołączyła do Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, organizacji zrzeszającej najlepsze ośrodki techniczne Europy. Komisja Europejska przyznała PG prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research – jest to znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Pracownicy PG w ciągu ostatniej dekady uzyskali ponad 300 patentów na wynalazki. W ciągu trzech ostatnich lat uczelnia zawarła 700 umów z przedsiębiorcami.

Źródło: GRUPA LOTOS S.A.

Działy

Reklama