Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Baltic Pipe: Trwają konsultacje dot. gazociągu łączącego gazociąg pomorski z Krajowym Systemem Przesyłowym

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia GAZ-SYSTEM, polegającego na budowie gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Inwestycja ta jest elementem projektu Baltic Pipe. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przebiegiem trasy gazociągu.

Gazociąg łączący gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie budowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko to ważny element prac w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Wszyscy zainteresowani procesem mogą wziąć czynny udział w każdym etapie postępowania administracyjnego tj. zapoznawać się z dokumentami sprawy oraz składać swoje uwagi i wnioski. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia do 10 kwietnia 2019 r. będą dostępne do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultacje przedustawowe i spotkania z mieszkańcami gmin, w których będzie realizowana ww. inwestycja, odbyły się w grudniu 2018 r.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama