Paliwa dla energetyki

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przyznanie pomocy publicznej dla Polskiego LNG S.A.

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dotyczącą zgłoszonego przez Polskę projektu pomocy publicznej na rozbudowę terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Instalacja, która w tej chwili funkcjonuje w świnoujskim terminalu, umożliwia odbiór skroplonego gazu ziemnego, a następnie zmianę jego właściwości fizycznych na postać gazową i wprowadzenie do systemu przesyłowego. Obecne moce regazyfikacyjne terminalu wynoszą 5 mld m3/r.

Udzielona pomoc publiczna ma służyć dofinansowaniu rozbudowy oraz budowy nowych elementów gazoportu w Świnoujściu, realizowanych przez spółkę Polskie LNG S.A. Dzięki inwestycji zwiększy się moc regazyfikacyjna terminalu o 50% (docelowo osiągnie 7,5 mld m3/r.).

Projekt rozbudowy terminalu znajduje się również na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest). Na tę listę trafiają inwestycje, które mają szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku oraz przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu.

Decyzja KE umożliwi współfinansowanie inwestycji Polskiego LNG S.A ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Działy

Reklama