Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Halinów – trwa rozbudowa sieci gazowej i gazyfikacja nowych miejscowości

18 marca w Halinowie koło Warszawy Polska Spółka Gazownictwa (PSG), należąca do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podsumowała inwestycje dotyczące gazyfikacji gminy i zakończenia pierwszego etapu budowy sieci gazowej. W wydarzeniu uczestniczyli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG Maciej Woźniak, Prezes Zarządu PSG Marian Żołyniak oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 11 października 2018 r. ogłosił start Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w latach 2018-2022. Program opracowała Spółka PSG z inicjatywy Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Rezultaty programu są już widoczne w wielu miejscach Polski. W Halinowie PSG ukończyła pierwszy etap gazyfikacji. Na terenie gminy wybudowano ponad 7,5 km gazociągu oraz 79 szt. przyłączy o łącznej długości ponad 0,5 km. Zakres wykonanych prac umożliwi przyłączenie 181 potencjalnych odbiorców. Dotychczasowa wartość inwestycji to 1,6 mln zł.

Minister Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Polska Spółka Gazownictwa podjęła się realizacji dużego programu gazyfikacji Polski, a Skarb Państwa przeznaczył na przyspieszenie inwestycji dywidendę GK PGNiG na ten cel. Minister dodał, że program znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, a jednocześnie będzie szansą na rozwój gospodarczy gmin.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc powiedziała, że Halinów jest najlepszym przykładem owocnej współpracy między rządem a samorządem, a to właśnie w gestii władz samorządowych jest dbanie o interesy mieszkańców gmin, w tym o jakość powietrza, którą można znacząco poprawić eliminując nieekologiczne źródła energii.

Dzięki ambitnemu programowi gazyfikacji, realizowanemu przez Spółkę PSG z Grupy Kapitałowej PGNiG, kolejni mieszkańcy Polski uzyskują dostęp do gazu. Do 2022 r. 90% społeczeństwa miało możliwość używania gazu w swoich domach. Gaz to paliwo konkurencyjne cenowo oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego. Stosowanie gazu do ogrzewania domów poprawia czystość powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci. Realizując program gazyfikacji, chcemy dać wszystkim możliwość wyboru najlepszego dla nich źródła energii – podkreślił Prezes Maciej Woźniak.

Pierwszy etap inwestycji w Halinowie udało się zrealizować zaledwie w cztery miesiące od momentu ogłoszenia Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski – podkreślił Marian Żołyniak, Prezes PSG. – W ramach programu do końca 2022 r. zgazyfikujemy 300 gmin na terenie kraju. Jest to największy od wielu lat plan gazyfikacji, który będzie mieć ogromny wpływ na rozwój poszczególnych gmin i znacząco zwiększy dostępność do gazu ziemnego – dodał.

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski podziękował wszystkim zaangażowanym w pracy przy gazyfikacji gminy i powiedział, że władze gminy chcą zrobić wszystko, by z gazu ziemnego mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców.

Gmina Halinów jest zlokalizowana 10 km na wschód od Warszawy i leży na jednym z głównych kierunków rozwoju stołecznej aglomeracji. W ramach inwestycji PSG buduje sieć w miejscowościach: Kazimierów, Krzewina i Mrowiska. Zostanie też rozszerzony dostęp do niej w już zgazyfikowanej miejscowości Długa Kościelna.

Do zrealizowania pozostał drugi etap przedsięwzięcia obejmujący budowę sieci gazowej w miejscowościach: Kazimierów (przy ulicach: Poziomkowej, Pomarańczowej, Jagodowej, Cytrynowej, Dzikiej Róży i Agawy) i Mrowiska (przy ulicach Alpejskiej, Tatrzańskiej i Złotych Gór). Polska Spółka Gazownictwa chce do końca marca uzyskać pozwolenia na budowę.

W kolejnych latach na terenie gminy Halinów przewidziano dalszą rozbudowę gazociągów z kierunku Mińska Mazowieckiego. Obejmie ona także sąsiednią gminę Dębe Wielkie, w tym miejscowości: Brzeziny, Wielgolas Duchnowski, Olesin, Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka i Górki. Inwestycja ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 r. Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoli na przyłączenie do sieci gazowej około 120 odbiorców.

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Działy

Reklama