Ochrona środowiska

Delegatura NIK we Wrocławiu na rzecz czystego powietrza

Smogowy raport NIK nie pozostawia wątpliwości: zanieczyszczone powietrze nie jest problemem jedynie tradycyjnie przemysłowych regionów Polski. Nie omija ono także np. Dolnego Śląska. Dlatego Delegatura NIK we Wrocławiu aktywnie włączyła się w zainicjowane przez Prezesa NIK działania na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Współpraca z Dolnośląskim Alarmem Smogowym przyniosła m.in. szereg spotkań z mieszkańcami i samorządowcami, które miały na celu przybliżenie wyników opublikowanej przez Izbę we wrześniu kontroli Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.

Na Dolnym Śląsku problem zanieczyszczeń powietrza ma szczególne znaczenie. To tam znajduje się jedna z najbardziej zanieczyszczonych przez smog miejscowości w Polsce – Nowa Ruda. Jej mieszkańcy oddychają powietrzem, którego stan odpowiada wypalaniu blisko 8 tys. papierosów rocznie. Edukacyjny wymiar raportu NIK na temat Ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, obejmującego m.in. Nową Rudę, jest tam więc nie do przecenienia.

Z tego też powodu od początku roku Delegatura NIK we Wrocławiu prezentuje smogowy raport NIK, w tym także własne ustalenia, na szeregu spotkań w regionie. Do ogólnopolskiego raportu trafiły wrocławskie ustalenia m.in. z Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie. Poza tym Delegatura NIK we Wrocławiu w ramach kontroli Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami skontrolowała również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędy Miejskie we Wrocławiu i w Legnicy.

Dzięki bezpośrednim spotkaniom ustalenia raportu mają szansę trafić do naprawdę dużej części mieszkańców Dolnego Śląska. Dotychczas raport oraz przygotowany przez NIK film zostały przedstawione m.in. na:

  • sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
  • spotkaniu działającego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego Zespołu roboczego do spraw jakości powietrza,
  • posiedzeniu Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia,
  • spotkaniu z samorządowcami i mieszkańcami z Nowej Rudy, zorganizowanym przez Noworudzki Alarm Smogowy
  • konferencji naukowej dotyczącej transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku.

Na każdym spotkaniu wyniki kontroli były przyjmowane z dużym zainteresowaniem, stanowiąc punkt wyjścia do dyskusji o aktualnych i planowanych przez dolnośląskie samorządy różnych szczebli działaniach w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Cieszyć może odzew, z jakim ze strony samorządów spotkał się raport NIK. Samorządy stopniowo eliminują bowiem mankamenty, które wskazali kontrolerzy. I tak, np. Gmina Wrocław przeprowadza obecnie inwentaryzację źródeł ciepła. Na terenie Wrocławia wprowadzono również program osłonowy dla osób, które wymieniły źródła ciepła.

Podczas spotkań kontrolerskie spojrzenie Izby jest doskonale uzupełniane i rozwijane przez społeczne ujęcie kwestii walki ze smogiem prezentowane przez aktywistów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Trzeba przy tym dostrzec, że obecnie sytuacja związana z aktywnością na rzecz ochrony powietrza jest niezwykle dynamiczna. Przykładowo, obecnie Nowa Ruda, jako jedyna miejscowość na Dolnym Śląsku, ma szansę na udział w ruszającym niebawem rządowym programie „Stop smog”. Dolnośląskie samorządy prowadzą także antysmogowe działania edukacyjne, m.in. akcję „Małe kroki, wielkie zmiany” (UM Wrocławia).

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Działy

Reklama