CSR w Energetyce

Fundacja PGE Energia Ciepła darczyńcą nowej specjalistycznej karetki do ratowania noworodków

22 lutego Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała 300 tys. zł na zakup nowej karetki neonatologicznej do ratowania noworodków dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze od wielu lat jest jedyną placówką w Lubuskiem realizującą w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przewozy wcześniaków, noworodków i niemowląt do 5 kg wagi. Tym samym obsługuje cały region i wszystkie lubuskie szpitale, gwarantując najmłodszym pacjentom szybki i profesjonalny transport do specjalistycznych ośrodków w całym kraju.

Ambulans typu C tzw. specjalistyczny ambulans noworodkowy (wg aktualnej normy PN-EN 1789), to mały „mobilny oddział intensywnej terapii” z przeznaczeniem ratowania noworodków w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Karetka neonatologiczna (z literą N na karoserii) pozwala rozpocząć pierwszy etap leczenia najmłodszych pacjentów w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

Zakup nowej, specjalistycznej karetki w całości zostanie sfinansowany przez Fundację PGE Energia Ciepła z inicjatywy elektrociepłowni „Zielona Góra”, która należy do PGE Energia Ciepła w Grupie Kapitałowej PGE. Nowa karetka N zastąpi wyeksploatowany 10-letni ambulans, który przejechał już ponad 300 tys. km. Zakupiona specjalistyczna karetka będzie transportować średnio 20 małych pacjentów miesięcznie, pomagając tym samym ratować życie i zdrowie ponad 200 noworodków rocznie. PGE jest największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny. Wspieranie inicjatyw, których celem jest ratowanie zdrowia i życia najmłodszych pacjentów, to najpiękniejsza energia, jaką możemy podzielić się z innymi – mówi Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nasza działalność oparta jest na łączeniu rozwoju biznesowego z odpowiedzialnością za lokalne społeczności. Ambicją PGE Energia Ciepła jest bycie partnerem godnym zaufania, dbającym o wysoką jakość życia w regionach, w których jesteśmy obecni. Wsparcie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jest tego dowodem – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Jednym z celów naszej Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia. Dlatego też wspieramy finansowo projekty, które przyczyniają się do poszerzania zakresu oraz jakości usług medycznych. Takim projektem bez wątpienia jest zakup specjalistycznej karetki do ratowania życia i zdrowia noworodków – mówi Robert Osóbka, Prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła.

Bardzo się cieszę, że tak dobrze układa nam się współpraca z PGE Energia Ciepła – podkreśla Marek Działoszyński, Prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze – Do tej pory były to przede wszystkim kontakty biznesowe – m.in. kilka miesięcy temu podpisaliśmy umowę z elektrociepłownią „Zielona Góra”, w ramach której modernizowana jest sieć ciepłownicza na terenie całego szpitala. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że współpraca obejmuje również obszar społeczny. Dowodem na to jest szybka odpowiedź na naszą pilną potrzebę i – w efekcie – sfinansowanie przez Fundację PGE Energia Ciepła zakupu specjalistycznego ambulansu noworodkowego na potrzeby całego województwa lubuskiego – dodaje.

Współpracę ze szpitalem chwali również Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” – zielonogórska elektrociepłownia ma sprawdzonego partnera w Szpitalu Uniwersyteckim. Współpracujemy na kilku płaszczyznach od wielu lat. Radość jest tym większa, że finalnym beneficjentem przekazanych dzisiaj środków będą maluchy z całego województwa, których zdrowie i życie wymaga naszej szczególnej opieki.

We wrześniu ub. r. Fundacja PGE EC wsparła finansowo również Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, przekazując darowiznę w wysokości 250 tys. złotych na utworzenie i wyposażenie zaplecza zabiegowego w placówce.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE EC od wielu lat pomaga społeczności lokalnej na wielu płaszczyznach: kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, jak również charytatywnej. Dzięki wsparciu zielonogórskiej elektrociepłowni odbywają się widowiska artystyczne dla dzieci będących pacjentami Szpitala i Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”. W grudniu ub. r. elektrociepłownia przekazała też 70 tys. złotych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by wspomóc najbiedniejszych mieszkańców Zielonej Góry, korzystających z ekologicznego ciepła sieciowego. Z pomocy Elektrociepłowni skorzystało blisko 140 ubogich rodzin. Całość wsparcia na cele społeczne, jakie pochodziło od elektrociepłowni w 2018 w postaci darowizn, wyniosło blisko 500 tys. zł.

Źródło: Fundacja PGE Energia Ciepła

Działy

Reklama