Paliwa dla energetyki

Pierwsze spotkanie inicjatywy Eastern Partnership LNG Network

W Warszawie 20 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy ds. LNG powołanej w 2018 r. w ramach Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership LNG Network). W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego. Posiedzenie otworzyli Sekretarz Stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, Ambasador USA Georgette Mosbacher, przedstawicielka Komisji Europejskiej Anne-Charlotte Bournoville oraz Prezesi polskich spółek gazowych GAZ-SYSTEM oraz Polskie LNG – Tomasz Stępień i Paweł Jakubowski.

Imponujący rozwój rynku LNG, jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich latach, w szybkim tempie zmienia światowy krajobraz energetyczny. Jest kluczową kwestią, aby kraje Partnerstwa Wschodniego jak i państwa członkowskie UE mogły skorzystać z tej globalnej rewolucji – stwierdził Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podczas pierwszego spotkania Eastern Partnership LNG Network.

Globalny rynek LNG rozwija się w szybkim tempie; według szacunków do 2023 r. jego zasoby mogą wzrosnąć o 100 bcm. Potencjał, jaki się z tym wiąże, jest nieoceniony z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł energii oraz dostępu do elastycznego rynku. Unia Europejska współpracuje z partnerami zagranicznymi i wspiera ich w tworzeniu odpowiednich warunków dla płynnego, transparentnego i elastycznego rynku LNG, korzystnym zarówno dla konsumentów, jak i producentów – oceniła w swym wystąpieniu Anne-Charlotte Bournoville, Szefowa Wydziału Zagranicznego DG ENER Komisji Europejskiej.

Po części otwierającej, odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli globalnych spółek gazowych (m.in. Cheniere, Tellurian, BP, FLuxys), oraz ekspertów organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Wspólnota Energetyczna). Uczestnicy omawiali rozwój rynku LNG na świecie, konkurencyjność gazu skroplonego w stosunku do gazu przesyłanego rurociągami oraz analizowali potencjał LNG w Europie Wschodniej.

Niezależność polityczna nie istnieje bez niezależności ekonomicznej. Niezależność ekonomiczna może być rozumiana na wiele sposobów, a jednym z jej szczególnych wymiarów jest niezależność energetyczna oznaczająca dostęp do zdywersyfikowanych źródeł energii oraz swobodę każdego z państw w wyborze dostawcy energii oraz kierunków jej dostaw. Dzięki szerokim możliwościom importu LNG, państwa Europy Środkowo-Wschodniej i kraje Partnerstwa Wschodniego skorzystają z bezpiecznych, zdywersyfikowanych i konkurencyjnych dostaw gazu – powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM S.A., w trakcie przemówienia inauguracyjnego.

Umożliwia to m.in. Terminal LNG w Świnoujściu. W pewnym stopniu już przy obecnych parametrach. Po sfinalizowaniu niezmiernie ważnego dla kraju Programu Rozbudowy Terminalu LNG, dzięki któremu nie tylko zwiększą się możliwości regazyfikacji, ale również pojawią się nowe usługi (jak choćby przeładunek LNG na kolej czy bunkrowanie paliwa), polski terminal będzie ważnym punktem na gazowej mapie Europy Środkowo-Wschodniej – wyjaśniał Paweł Jakubowski, Prezes Spółki Polskie LNG.

Eastern Partnership LNG Network została powołana w Brukseli w listopadzie 2018 r. z inicjatywy Polski, decyzją państw UE i Partnerstwa Wschodniego. Działanie grupy, która ma na celu promocję gazu skroplonego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej, jest wspierane i finansowane przez Komisję Europejską. Kolejne posiedzenie grupy planowane jest w maju br. na Litwie.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama