Elektroenergetyka » Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

Sukces NIK – do budżetu wracają miliony

14 Lut 2019 Możliwość komentowania Sukces NIK – do budżetu wracają miliony została wyłączona Share 'Sukces NIK – do budżetu wracają miliony' on Facebook Share 'Sukces NIK – do budżetu wracają miliony' on Email Share 'Sukces NIK – do budżetu wracają miliony' on Print Friendly

W wyniku realizacji wniosku NIK po kontroli dotyczącej projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne zwróciła do budżetu 3,8 mln zł.

Po przeprowadzonej w 2016 r. kontroli realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa (P/16/014) Izba negatywnie oceniła sposób rozliczenia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (Beneficjent) oraz Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Państwowy Instytut Badawczym (Instytucja Wdrażająca) unijnego dofinansowania na zakup gruntów pod budowę jednej ze stacji elektroenergetycznych. Przyjęta w rozliczeniu cena rynkowa zakupionych gruntów była wyższa od wynikającej z wyceny (aktualnej na moment zakupu), co spowodowało zawyżenie dofinansowania o prawie 2,4 mln zł. NIK wnioskowała do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie o podjęcie, zgodnie z art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, działań zmierzających do zwrotu przez PSE kwoty refundacji pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami.

Z satysfakcją przyjmuję potwierdzenie realizacji wniosku pokontrolnego NIK. Świadczy to o trafności ustaleń kontroli i skrupulatności kontrolerów badających legalne aspekty wydatkowania środków publicznych przez spółkę, która była ich beneficjentem – mówi Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Instytut Nafty I Gazu w Krakowie w lutym 2019 r. poinformował NIK, że Beneficjent (PSE) dokonał w dniu 25 stycznia 2019 r. zwrotu kwoty 2 384 182,32 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 444 321,00 zł na właściwe rachunki bankowe wskutek wydania ostatecznej decyzji o zwrocie środków przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Wpis został opublikowany 14 Lut 2019 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć