Ochrona środowiska

Prezes Zarządu NFOŚiGW złożył rezygnację

Dziś zebrała się Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas której Minister Środowiska Henryk Kowalczyk poinformował o przyjęciu rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskował o uruchomienie procedury konkursowej w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przyjąłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskowałem o uruchomienie procedury konkursowej – poinformował Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

– Po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej i przedstawieniu na wniosek Rady Nadzorczej kandydatów spełniających wszystkie ustawowe wymagania podejmę decyzję w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW – dodał Minister.

Doceniam dotychczasową merytoryczną pracę Pana Prezesa Kujdy w Funduszu i jego ogromne zaangażowanie w realizację wielu projektów na rzecz ochrony środowiska – podkreślił Minister Kowalczyk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes Zarządu Narodowego Funduszu będzie powołany przez Ministra właściwego do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama