Elektroenergetyka

Trzy przetargi ogłoszone przez PSE na zakup usługi DSR

PSE S.A. ogłosiły trzy postępowania publiczne w trybie przetargów nieograniczonych na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, czyli tzw. Usługi DSR, w ramach odpowiednio: Programu Bieżącego oraz Programów Gwarantowanych: PG II (wydzielone obszary) i PG III (kraj).

Rozwijając programy DSR, w kierunku rozszerzania funkcjonalności przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności, wprowadzono parametr lokalizacyjny, umożliwiający aktywowanie usługi DSR w Programie Gwarantowanym i Bieżącym na wydzielonym obszarze, zdefiniowanym jako zbiór stacji elektroenergetycznych. Powyższa funkcjonalność została już wprowadzona w Programie Bieżącym Uproszczonym, który jest obecnie na etapie oceny ofert.

Postępowanie na Program Gwarantowany II podzielono na 6 pakietów odpowiadających wydzielonym obszarom – Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra, Kraków, do których przypisano planowane do zakupienia wolumeny mocy dyspozycyjnej w pakietach letnim i zimowym, w wysokości od 20 do 90 MW w poszczególnych obszarach.

Postępowanie na Program Gwarantowany III obejmujące kraj z wyłączeniem 6 obszarów zdefiniowanych w Programie Gwarantowanym II, podzielono na pakiety letni i zimowy. W ramach PG III PSE planują zakupić wolumen redukcji w przedziale od 400 do 700 MW.

Pakiety letnie Programu Gwarantowanego II i III dotyczą okresu świadczenia usługi od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.,
a zimowe od 01.10.2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Program Bieżący dotyczy okresu od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej na:

  • Program Bieżący do 1 kwietnia br.;
  • Program Gwarantowany II (Pakiety 2L÷7L i 2Z÷7Z) do 2 kwietnia br.;
  • Program Gwarantowany III (Pakiety 1L i 1Z) do 8 kwietnia br.

Jednym z warunków przystąpienia do programów jest oferowanie Produktu/Produktów dostarczanych za pomocą certyfikowanych Obiektów Redukcji (ORed). PSE S.A. zamieściły pod linkiem www.pse.pl/dokumenty/ Kartę aktualizacji nr CB/19/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – część bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w której są zawarte zasady dotyczące certyfikacji technicznej ORed.

Szczegóły dotyczące postępowań dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usług DSR znajdują się na stronie https://dsr.pse.pl.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama