Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Wysokie dofinansowanie ze środków UE na budowę Baltic Pipe

Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu 214,9 mln euro dofinansowania na budowę gazociągu Baltic Pipe. Środki pochodzić będą z funduszu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility). Wsparcie przyznane inwestycji Baltic Pipe było najwyższym w ramach zakończonego naboru wniosków obejmującego projekty z całej Unii. Propozycję KE o przyznaniu pomocy finansowej poparły jednogłośnie wszystkie państwa członkowskie UE.

Dofinansowanie zostało przyznane spółce OGP GAZ-SYSTEM S.A. będącej inwestorem polskiej części projektu. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację prac budowlanych na morskiej i lądowej części tej strategicznej inwestycji.

Uzyskane po raz czwarty dofinansowanie dla Baltic Pipe świadczy o stałym silnym poparciu Komisji Europejskiej dla tego projektu. Tak wysokie wsparcie niewątpliwie ma pozytywny wpływ na realizację gazociągu – podkreślił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. – Termin oddania gazociągu do użytkowania pozostaje niezagrożony. Naszym celem jest obecnie uzyskanie wszystkich pozwoleń w terminie pozwalającym na rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z harmonogramem, czyli w 2020 r. – dodał.

W ramach wcześniejszych konkursów projekt otrzymał w 2015 r. wsparcie w wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. W latach 2017 i 2018 dofinansowaniem objęto natomiast realizację prac projektowych odpowiednio dla odcinka morskiego w wysokości ponad 33 mln euro oraz części lądowej w wysokości 18,3 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama