Paliwa dla energetyki

Trzy nowe koncesje PGNiG w Norwegii

PGNiG Upstream Norway, norweska spółka z GK PGNiG, w ramach corocznej rundy licencyjnej APA 2018 (Awards in Predefined Areas) otrzymała od Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii trzy nowe koncesje. Na dwóch z nich będzie pełnić rolę operatora.

Inwestycje w Norwegii są fundamentem pod budowę niezależności energetycznej Polski. Trzy nowe koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym to bardzo dobra wiadomość dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i szansa na duże odkrycia gazu ziemnego. Warto podkreślić, że przyznane koncesje opierają się głównie na ciekawych i innowatorskich koncepcjach poszukiwawczych opracowanych w PGNiG, ukierunkowanych głównie na poszukiwania gazu ziemnego, w tym w utworach kenozoiku, które uzyskały uznanie wśród najlepszych firm naftowych i instytucji rządowych odpowiedzialnych za rozwój przemysłu gazowo-naftowego w Norwegii – powiedział Piotr Woźniak, Prezes PGNiG.

PGNiG Upstream Norway będzie pełnić rolę operatora na koncesji PL838B z 40% udziałów (pozostali udziałowcy to: Aker BP 30% i DEA 30%) oraz na koncesji PL1017 z 50% udziałów (pozostałe udziały objął Equinor 50%). Trzecia otrzymana koncesja to PL1009 z 35% udziałów, na której operatorem jest ConocoPhillips z 65% udziałów. Wszystkie koncesje zlokalizowane są w rejonie Morza Norweskiego. Na dwóch z nich zidentyfikowane zostały prospekty poszukiwawcze o potencjale gazowym.

Norwegia jest przewidywalnym partnerem biznesowym. Zgodnie z ostatnimi szacunkami norweskich władz, jak dotąd wyprodukowała mniej niż połowę szacowanych zasobów ropy i gazu ze swojego szelfu. Jest to rynek perspektywiczny, na którym osiągamy dobre rezultaty i solidne stopy zwrotu z naszych inwestycji. Gaz z Norwegii będzie produkowany przez kolejne dziesięciolecia. Działamy na tamtym rynku od ponad 11 lat i zamierzamy, tak jak już to czynią nasi zachodni sąsiedzi, od 2022 r. sprowadzać stamtąd surowiec bezpośrednim gazociągiem z własnych złóż – dodał Piotr Woźniak.

Przyznanie PGNiG roli operatora na dwóch kolejnych koncesjach stanowi dowód uznania norweskich władz dla kompetencji spółki. W ramach koncesji PL838B oraz PL1017 PGNiG otrzymało dwa lata na wykonanie analiz geologicznych i geofizycznych, których celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego objętych koncesjami obszarów. Po tym okresie zostaną podjęte decyzje o wierceniu otworów poszukiwawczych lub zwolnieniu niektórych koncesji bez wykonywania wierceń („drill or drop decision”). W ramach koncesji PL1009, na której rolę operatora pełni ConocoPhillips, partnerzy są zobowiązani do wykonania odwiertu poszukiwawczego w terminie dwóch lat.

Grupa Kapitałowa PGNiG obecna jest w Norwegii poprzez spółkę zależną – PGNiG Upstream Norway, która posiada obecnie udziały w 24 koncesjach. Norweski Szelf Kontynentalny jest objęty jednym z priorytetów inwestycyjnych określonych w Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama