Paliwa dla energetyki

Rafinerie ORLENU przerobią amerykańską ropę

​PKN ORLEN wzmacnia dywersyfikację dostaw ropy naftowej w ramach całej Grupy Kapitałowej. Do rafinerii ORLEN w Czechach i na Litwie zostanie dostarczona ropa WTI ze Stanów Zjednoczonych. Spółka nie wyklucza, że ten kierunek na stałe zagości w portfelu dostaw Grupy ORLEN.

Realizujemy strategiczny cel, czyli poszerzanie kierunków dostaw. A dzięki temu, że do procesu zakupów ropy naftowej podchodzimy z perspektywy całej Grupy Kapitałowej jesteśmy w stanie wynegocjować optymalne warunki. Zakup WTI pozwala maksymalizować uzyski, a naszym wyzwaniem jest zabezpieczenie potrzeb klientów w regionie. Dostawy ropy lekkiej, jak właśnie amerykańska WTI optymalizują przerób, szczególnie w kierunku pożądanych frakcji, m.in. benzyn i diesla. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne całego regionu – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach dostaw spot zarówno do Litvinowa, jak i Możejek trafi po 80 tys. ton amerykańskiej ropy. Grupa ORLEN zgodnie ze strategią poszukuje nowych rynków, poszerzając zarówno portfel dostawców, jak zwiększając liczbę gatunki ropy. Na bieżąco badane są możliwości zakupu i stopień komplementarności różnych gatunków ropy ze technologiami stosowanymi w rafineriach Grupy ORLEN. Podejmowane działania związane są z globalnymi uwarunkowaniami, m.in. zwiększonym popytem na gotowe produkty naftowe.

Ropa WTI (West Texas Intermediate) to gatunek lekkiej, słodkiej (czyli o relatywnie niskiej gęstości i niskiej zawartości siarki) ropy produkowanej na południowym zachodzie USA. Dzięki dobrym parametrom gęstości i zawartości siarki w procesie destylacji uzyskuje się z niej dużą ilość m.in. oleju napędowego. Pierwszy ładunek amerykańskiej ropy po zniesieniu przez ten kraj wieloletniego embarga na eksport tego surowca został sprowadzony właśnie przez PKN ORLEN jeszcze w 2017 r. Wtedy został on skierowany do przerobu w płockiej rafinerii.

W ramach polityki dywersyfikacji kierunków dostaw prowadzonej przez PKN ORLEN 30% ropy przerabianej przez koncern pochodzi spoza kierunku rosyjskiego. W latach 2007-2013 udział ten wynosił ponad 90%. Grupa Kapitałowa ORLEN konsekwentnie poszukuje nowych rynków i poszerza zarówno portfel dostawców, jak i gatunki ropy. Rafinerie z Grupy ORLEN przerabiały już m.in. surowiec pochodzący z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Wenezueli, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych. Koncern dysponuje również obowiązującymi umowami terminowymi z producentami ze Wschodu i Zatoki Perskiej, które zabezpieczają dostawy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie.

Źródło: PKN ORLEN SA

Działy

Reklama