OZE

Wykaz odbiorców przemysłowych

Działając na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE opublikował aktualny wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE w terminie do 30 listopada 2017 r. Szczegóły znajdują się w Informacji nr 8/2019.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama