Paliwa dla energetyki

Połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego SA ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA

2 stycznia 2019 r. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku spółki Katowicki Holding Węglowy S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (spółka przejmująca) nastąpiło połączenie spółek.

Skutek połączenia nastąpił z mocy prawa, dane rejestrowe spółki przejmującej dostępne są pod adresem : http://srk.com.pl/

Źródło: Katowicki Holding Węglowy S.A. 

Działy

Reklama