Wydawnictwa Książkowe


Termiczne Przekształcanie Odpadów

Termiczne Przekształcanie Odpadów – wydanie II rozszerzone i częściowo uzupełnione

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści Książki „Termiczne Przekształcanie Odpadów”, autorstwa prof. Grzegorza Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej.

pdf icon Recenzja prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka
pdf icon Recenzja prof. dr hab. inż. Romana Zarzyckiego

W przypadku zainteresowania publikacją, prosimy o skorzystanie z formularza zamówienia oraz o kontakt z biurem „Nowej Energii” (biuro@nowa-energia.com.pl, tel. 32-777 43 35) bądź skorzystanie z formularza on-line.

Spis treści

 1. Wstęp – str. 4
 2. Odpady jako paliwo – str. 21
 3. Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów – str. 34
 4. Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami – str. 53
 5. Historia spalania odpadów – str. 78
 6. Technologie spalania odpadów – str. 87
 7. Piroliza, zgazowanie, plazma – nowe technologie? – str. 98
 8. Odzysk energii podczas spalania odpadów – str. 115
 9. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania odpadów – str. 134
 10. Oczyszczanie spalin – str. 171
 11. Odpady wtórne – str. 187
 12. Eksploatacja spalarni odpadów – str. 209
 13. Polskie spalarnie odpadów komunalnych – str. 226
 14. Spalarnie odpadów przemysłowych – str. 247
 15. Spalarnie odpadów medycznych – str. 259
 16. Spalarnie osadów ściekowych – str. 276
 17. Spalarnie odpadów zwierzęcych – str. 292
 18. Paliwo z odpadów – wytwarzanie, status prawny, wykorzystanie – str. 302
 19. Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów – str. 328
 20. Zagadnienia obliczeniowe – str. 349
 21. Zamiast podsumowania – str. 375

W przypadku zainteresowania publikacją, prosimy o kontakt z Wydawnictwem „Nowej Energii”
(biuro@nowa-energia.com.pl, tel. 32-777 43 35).

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – wybrane zagadnienia

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - wybrane zagadnienia

Zapraszamy do zapoznania się z Książką „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – wybrane zagadnienia” autorstwa prof. Grzegorza Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej.

Spis treści

 1. Wstęp – str. 4
 2. Odpady jako paliwo – str. 17
 3. Regulacje prawne dotyczące spalania odpadów – str. 33
 4. Rola spalarni w systemie gospodarki odpadami – str. 47
 5. Historia spalania odpadów – str. 58
 6. Technologie spalania odpadów – str. 67
 7. Piroliza, zgazowanie, plazma – nowe technologie? – str. 74
 8. Odzysk energii podczas spalania odpadów – str. 90
 9. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania odpadów – str. 104
 10. Oczyszczanie spalin – str. 130
 11. Odpady wtórne – str. 143
 12. Eksploatacja spalarni odpadów – str. 162
 13. Paliwo z odpadów – wytwarzanie, status prawny, wykorzystanie – str. 176
 14. Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów – str. 192
 15. Zamiast podsumowania – str. 211

Zamysłem autora było przygotowanie monografii, która w całościowy sposób przybliży czytelnikom problem spalania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych, dostarczy rzetelnych, obiektywnych informacji oraz rozwieje krążące wokół tego problemu mity. Powinna być ona przydatna zarówno dla praktyków, jak i studentów, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Z wielką przyjemnością przeczytałem monografię napisaną przez dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego, profesora PŁ zatytułowaną „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – wybrane zagadnienia”. /…/ Oceniam, że te 200 stron będzie stanowiło podstawową lekturę nie tylko dla studentów, ale także dla inżynierów kierunków studiów inżynieria i ochrona środowiska.

– z recenzji prof. dr hab. inż. Romana Zarzyckiego

Spalanie odpadów budzi wiele kontrowersji i protestów społecznych. Bardzo trudno jest uzyskać akceptację społeczną na lokalizację dla tego typu inwestycji. Przeciwnicy podnoszą wiele argumentów takich jak: czarny dym emitowany z komina, emisja dioksan i furanów oraz metali ciężkich, toksyczność i problem zagospodarowania wtórnych odpadów z procesu spalania, hałas, wzmożony ruch śmieciarek, uciążliwość zapachowa (odory), obecność much, gryzoni, zagrożenia dla zdrowia czy wreszcie spadek wartości nieruchomości w pobliżu spalarni. Wszystkie te problemy w dużym stopniu zostały już pomyślnie rozwiązane tak, że dziś nie stanowią już szczególnie istotnego problemu. Ale przekonanie o tym protestujących jest niezmiernie trudne. Recenzowana książka powinna w tym pomóc.

-z recenzji prof. dr hab. inż. Tadeusza Piecucha

Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki

Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki

Zapraszamy do zapoznania się z Monografią „Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki” pod redakcją: Sławomira Zatora oraz Michała Tomaszewskiego z Politechniki Opolskiej.

Opracowanie zawiera rozszerzenia wybranych referatów prezentowanych na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej GRE 2012, która odbyła się w dniach 25-27 kwietnia 2012 r. w Szczyrku (Orle Gniazdo).

Spis treści:

 1. Badanie częstości występowania warunków atmosferycznych prowadzących do awarii linii elektroenergetycznych w określonej lokalizacji (Bogdan Ruszczak, Michał Tomaszewski)
 2. Przegląd wybranych metod monitoringu napowietrznych linii elektroenergetycznych (Michał Tomaszewski, Michał Krawiec)
 3. Zastosowanie metod fotogrametrycznych na potrzeby monitoringu linii elektroenergetycznej (Sławomir Zator, Rafał Gasz)
 4. Monitoring oblodzenia przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej
  (Michał Krawiec, Michał Tomaszewski)
 5. Diagnostyka wielkogabarytowych elementów systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem termowizji (Sławomir Zator, Mirosław Lasar)
 6. Identyfikacja elementów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem zdjęć wirtualnych (Sławomir Zator, Rafał Gasz)
 7. Możliwości wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w diagnostyce linii energetycznych (Sławomir Zator, Paweł Michalski)
 8. Analiza kosztów cyklu życia w eksploatacji elektroenergetycznej linii przesyłowej
  (Gerhard Bartodziej, Łukasz Dzierżanowski)
 9. Optimization of ball mill performance for coal grinding (Pistun Ye. P., Zahray V. S., Nykolyn H. A. and Fedoryshyn R. M.)
 10. Diagnostyka stanu naprężeń z wykorzystaniem modelowania matematycznego i pomiaru przestrzennych Odkształceń (Zbigniew Plutecki, Paweł Sattler)
 11. Elektrownie wykorzystujące efekt komina słonecznego (Zbigniew Plutecki, Krystian Ryszczyk)
 12. Energia w domu jednorodzinnym (Łukasz Grzesik)
 13. Nowoczesne metody pomiaru prędkości wiatru na potrzeby energetyki wiatrowej (Wojciech Radziewicz)
 14. Analiza wpływu ilości obiegów na wzrost mocy i stopnia wykorzystania energii geotermicznej w układach wielobiegowych (Radomir Kaczmarek, Aleksander A. Stachel)
 15. Normative and technical base for natural gas flowrate easurement and volume balance in gas transmission and distribution systems (Pistun Ye. P., Matiko F. D.).

BRAK DOSTĘPNOŚCI PUBLIKACJI

Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne

s0052„Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne” (wyd. II) prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej oraz dr inż. Michał Tomaszewski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Recenzentami opracowania są: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska oraz dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz – Politechnika Wrocławska, a w załącznikach dostępne są ich opinie.

Głównym celem opracowania jest przedstawienie założonych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego, które wymaga długotrwałych i kosztownych działań wielu podmiotów. Bezpieczeństwo energetyczne zależy od polityki, gospodarki, techniki i stanu świadomości społeczeństwa. Wydawnictwo przedstawia zbiór informacji opisujących główne czynniki wpływające na rozwój energetyki i możliwości zaopatrzenia w energię. Może służyć również jako materiał pomocniczy dla studentów na kierunkach energetycznych i elektrotechnicznych, a także ekonomicznych, jeśli ich zainteresowania dotyczą sektora energetycznego.

W przypadku zainteresowania publikacją, prosimy o kontakt z redakcją „Nowej Energii” (redakcja@nowa-energia.com.pl).

Redakcja “Nowej Energii” – współwydawca II wydania

pdf icon Opinia prof. dr hab. inż. Jana Popczyka
pdf icon Opinia dr hab. inż. Zdzislawa Szalbierza