Custom Publishing


Przygotowujemy publikacje na zamówienie w formie broszur, biuletynów, magazynów zewnętrznych i wewnętrznych.

Dbamy o szczegóły, dlatego cały proces tworzenia wydawnictwa Custom publishing Nowa Energia oparty jest na zintegrowanym działaniu, zakładającym:
– dokładne rozpoznanie potrzeb Klienta,
– synergię – twórczą współpracę,
– wysoką jakość usług.

Przykładowe publikacje Custom publishing Nowa Energia: