Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zamrozić ceny „prądu” na 2020? Dlaczego NIE…

Jeśli jest problem i trzeba prognozować wynik jakiś działań, zawsze można odwołać się do  doświadczeń z historii. Polska (XX-wieczna) ma duże doświadczenie historyczne w kontroli cen towarów, bo już 3 czerwca 1953 wydany został Dekret o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych. Specjalnie powołana instytucja pod nazwą Państwowa Komisja Cen kontrolowała porządek na rynku (trzeba […]

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz nowe zasady organizacji Funduszy Gwarancyjnych

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz nowe zasady organizacji Funduszy Gwarancyjnych     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Regulamin”) oraz nowe regulacje umożliwiające funkcjonowanie jednego wspólnego Funduszu Gwarancyjnego dla rynków spot i terminowych w zakresie energii elektrycznej oraz gazu    Zmiana Regulaminu […]

GAZ-SYSTEM wraz z operatorami systemów sąsiadujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC), GAZ-SYSTEM wraz z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych przeprowadził drugą ocenę zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe. Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń operatorzy opracowali wspólne sprawozdania […]

Zawnioskuj online o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”

Miliard złotych – to budżet programu „Mój Prąd”. Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to zrobić online – na portalu GOV.pl. 21 października 2019 r. w resorcie cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa – Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z […]

Zestawienie aktualnych ofert sprzedawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Na stronie Masz wybór dostępne jest zestawienie aktualnych ofert sprzedawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zestawienie umożliwia poznanie cen za energię oferowanych przez poszczególnych sprzedawców w Polsce i zawiera następujące informacje dotyczące ofert poszczególnych sprzedawców: nazwa oferty, termin obowiązywania, cena za kWh, wysokość opłaty handlowej w zł, obszar obowiązywania, dodatkowe informacje dotyczące oferty. Zestawienie będzie […]

PGE Energia Ciepła prezentuje kompleksowe rozwiązania w zakresie finansowania i efektywnego przeprowadzenia termomodernizacji budynków

Jak sfinansować i przeprowadzić projekt modernizacyjny w zarządzanych budynkach mieszkalnych – rozwiązania oparte na praktycznych przykładach, to temat zaprezentowany podczas seminarium dla pomorskich zarządców budynków. PGE Energia Ciepła zorganizowała 11 października w Gdańsku spotkanie z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, poświęcone rozwiązaniom w zakresie finansowania oraz efektywnego przeprowadzenia termomodernizacji budynków. Pomorscy zarządcy mieli okazję zapoznać […]

GAZ SYSTEM podpisał umowę na budowę węzła gazowego w Strachocinie

Spółka podpisała z wykonawcą robót budowalnych umowę na budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Strachocinie. Wartość umowy to ponad 131 mln zł. Ten projekt to kluczowy element realizowanego przez GAZ-SYSTEM korytarza gazowego Północ – Południe. Dzięki węzłowi w Strachocinie (woj. podkarpackie) możliwe będzie elastyczne sterowanie przepływami gazu na południu Polski, w tym także eksport do naszych […]

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym we wrześniu 2019

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 73/ 2019, w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2007 r. do VIII 2019 r.

W grupie taryfowej G w sierpniu 2019 r. przeprowadzono 4 128 zmian sprzedawcy. Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec sierpnia 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 209 273, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 8 268. Natomiast wśród odbiorców w […]

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2019 r. Rekordowy roczny wolumen obrotu białymi certyfikatami

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu br. 26 524 207 MWh i był o 13,8% niższy niż we wrześniu 2018 r. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 11 936 421 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 38,5%. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć