News

News

Nowe źródła w Wirtualnej Elektrowni TAURONA

Wirtualna Elektrownia TAURONA weszła w fazę komercjalizacji. Oznacza to, że do systemu przyłączane są jednostki wytwórcze TAURON Ekoenergii, a także magazyny energii oraz instalacje odbiorcze kontrahentów zewnętrznych. Dzięki systemowi możliwe jest zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE. – Projekt zakłada współpracę TAURONA z podmiotami zewnętrznymi spoza Grupy. Praktycznie każdy właściciel źródła OZE, magazynu energii lub odbiornika sterowalnego będzie […]

PKN ORLEN i PGNiG potwierdzają gotowość dalszej współpracy przy budowie elektrowni w Ostrołęce

PKN ORLEN i PGNiG kontynuują prace nad projektem dotyczącym budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Spółki podpisały aneks do umowy, zgodnie z którym wypracują do końca 2022 roku optymalne warunki współpracy przy realizacji tej strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji. Blok energetyczny Ostrołęka C będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym […]

Minister Moskwa w Katowicach: Prace nad mechanizmem CBAM okazją do dyskusji nad całym systemem ETS

Rola CBAM, czyli węglowego granicznego mechanizmu dostosowawczego, w strategii energetyczno-gospodarczej Unii Europejskiej i Polski to główny temat IV Konferencji Programowej „Śląski Ład”. W debacie, która odbyła się 29 listopada 2021 r. w Katowicach, udział wzięła Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa. Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że CBAM (Carbon Border Adjustment […]

Wybraliście Klimatycznego Człowieka Roku!

Wiceminister Klimatu i Środowiska – Adam Guibourgé-Czetweryński wziął udział w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom Konkursu Klimatyczny Człowiek Roku. Wydarzenia miało miejsce 29 listopada 2021 r. w siedzibie ministerstwa. Konkurs Klimatyczny Człowiek Roku to projekt pilotażowy, który został zorganizowany z inicjatywy działającej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Przeprowadzony został przez Ministerstwo klimatu […]

Energa Obrót wprowadza pakiet zielonej energii dla gospodarstw domowych

Dla klientów, którzy chcą mieć pewność, że 100% prądu, który zużywają pochodzi z natury, Energa Obrót wprowadziła „Pakiet zielonej energii”. To oferta z gwarancją pochodzenia energii z odnawialnych źródeł – wiatru, wody i słońca. Oferta przygotowana została z myślą o gospodarstwach domowych – do tej pory z podobnych możliwości ze strony Energi Obrotu korzystać mogły jedynie firmy. Wybierając „Pakiet […]

Nowe Technologie w zakresie energii – wydłużenie terminu składania wniosków

W związku z ogromnym zainteresowaniem I konkursem Nowe Technologie w zakresie energii Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do dnia 12 stycznia 2022 r. do godziny 16:00. W ramach konkursu zmianie uległ termin składania wniosków i część dokumentacji konkursu, która została zaktualizowana na stronie konkursu. Zmianie uległy następujące dokumenty: […]

Nowy program NFOŚiGW – impuls do rozwoju w Polsce infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce, w tym zwłaszcza infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych – to przewodnia myśl spotkania, które odbyło się dzisiaj (29 listopada) w Elektrowni Powiśle w Warszawie. Wziął w nim udział Wiceminister Klimatu i Środowiska – Adam Guibourgé-Czetwertyński, członkowie zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele stowarzyszeń i firm z sektora […]

NFOŚiGW przeznaczy 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania „elektryków” i stacji tankowania wodoru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru. Już 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i […]

PGE tworzy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Zadaniem Centrum będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE.  Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawania odpadów […]

1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii

Z końcem listopada 2021 r. do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) dołączył tysięczny podmiot.  To drugie obok Rejestru Świadectw Pochodzenia narzędzie TGE, którego instrumenty wspierają producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Gwarancje pochodzenia mogą zostać wykorzystane przez podmioty zabiegające o ochronę środowiska, które chcą zwiększyć udział tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji, w celu redukcji emisji zanieczyszczeń […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć