News

News

TAURON z prestiżową nagrodą za raport roczny

TAURON po raz piąty z rzędu otrzymał nagrodę specjalną „The Best of The Best” za raport roczny oraz wyróżnienie za stały, wysoki poziom raportu zintegrowanego w konkursie „The Best Annual Report 2020”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków. – Atrakcyjny sposób prezentacji kluczowych informacji o Grupie TAURON oraz zintegrowana forma raportu po raz kolejny zostały docenione przez kapitułę konkursu. Nagrody sytuują nas w elitarnym gronie najlepiej raportujących spółek publicznych na polskim rynku. Tegoroczny raport zintegrowany został […]

PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty online dla wykonawców

PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, już po raz trzeci zorganizowała warsztaty dla wykonawców. Potencjalni wykonawcy inwestycji spółki, mogli zapoznać się z planami inwestycyjnymi oraz modernizacjami, a także z zasadami prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych. Warsztaty dla potencjalnych wykonawców z branży energetycznej oraz pokrewnych to spotkanie, dzięki któremu przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z wymogami […]

GAZ-SYSTEM sygnatariuszem polskiego porozumienia wodorowego

14 października 2021 r. GAZ-SYSTEM podpisał „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, będące inicjatywą Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest kluczowym instrumentem wykonawczym dla przygotowywanej obecnie Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Sygnatariusze porozumienia deklarują podjęcie działań mających na celu […]

PGNiG angażuje się w rozwój polskiej gospodarki wodorowej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, koordynowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dokument realizuje postanowienia Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego podpisanego w lipcu ub. r. – Udział w budowie i rozwoju gospodarki wodorowej to duże wyzwanie dla całej […]

Średnia cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym w III kwartale 2021 najwyższa od dekady, a wolumen najniższy

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC – over the counter – czyli zawierane na rynku pozagiełdowym) w trzecim kwartale 2021 r wyniosła 275,76 zł/MWh[2] i była najwyższą od dziesięciu lat. Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w trzecich kwartałach lat 2011-2021 r. [zł/MWh] […]

10 wniosków po Kongresie Nowej Mobilności 2021

Dodatkowe 200 mln zł na wsparcie z programu „Mój Elektryk” oraz rozpoczęcie naboru dla przedsiębiorców w październiku ogłosił NFOŚiGW podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 – największej konferencji w całości poświęconej e-mobility w regionie CEE. Fundusz ujawnił ponadto, że już niebawem zapadnie decyzja Komisji Europejskiej dotycząca polskich regulacji w zakresie dotacji do infrastruktury ładowania. Rząd spodziewa […]

PGNiG zwiększa możliwość gromadzenia zapasów gazu ziemnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło budowę klastra B w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo. To inwestycja o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Zakończenie budowy drugiego etapu inwestycji w Kosakowie to zwieńczenie realizowanego przez PGNiG programu rozwoju zdolności magazynowych. W ciągu dziesięciu lat podwoiliśmy możliwość gromadzenia zapasów gazu w Polsce. Obok dywersyfikacji, to główny […]

Maksymalna ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2022 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 653), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan. Pobierz pełną treść >> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Jednostki kogeneracji w 2022 r. – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2022 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 654), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan. Pobierz pełną treść >> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Grupa Kapitałowa PGNiG zmieni strukturę

Rozpoczęcie procesu optymalizacji działalności operacyjnej związane jest m.in. z wymogami transformacji energetycznej. Zmiany mają poprawić efektywność procesów zarządczych, uporządkować strukturę organizacyjną, zredukować koszty operacyjne i ryzyko gospodarcze. PGNiG korzysta w tym zakresie z doświadczeń wiodących przedsiębiorstw z branży oil & gas. Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Reorganizacja GK PGNiG […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć