News

News

Energetyka wiatrowa ma moc, by rozkręcić polską gospodarkę

Energetyka wiatrowa to nie tylko czysta energia po niskiej cenie. Rozwój, a także funkcjonowanie tej branży to także tysiące miejsc pracy przy produkcji, budowie i bieżącym utrzymaniu w ruchu turbin. – Kluczowe znaczenie dla maksymalizacji korzyści gospodarczych wynikających z rozbudowy mocy wiatrowych na lądzie ma nakreślenie długoterminowego planu rozwoju dla branży. W scenariuszu dynamicznego przyrostu […]

ME: ruszyły dostawy ropy z Rosji – czas na pełne udrożnienie rurociągu „Przyjaźń” i uregulowanie kwestii rekompensat

Spółka PERN, polski operator rurociągu „Przyjaźń”, na wniosek rafinerii odbierających ropę tą drogą, wznowiła w weekend odbiory surowca. Spółka dalej uważnie monitoruje jakość dostarczanej ropy, by uniknąć powtórzenia sytuacji z drugiej połowy kwietnia, kiedy na teren Polski trafiły duże ilość ropy z podwyższoną zawartością chlorków organicznych. – Porozumienie wynegocjowane w Warszawie i Moskwie zaczyna być realizowane. […]

Ciepło z kopalni ogrzeje i schłodzi

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończono inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stację produkująca sprężone powietrze zasili wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi. Zmodernizowana stacja sprężarek zapewnia wystarczającą ilość powietrza dla ZG Brzeszcze, dzięki czemu było możliwe zakończenie współpracy ze Spółą Restrukturyzacji Kopalń […]

OZE i magazyny ciepła w polskim ciepłownictwie

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed poważnym dylematem jak inwestować w obliczu zachodzących zmian prawno- regulacyjnych. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały obniżyć zależność od paliw kopalnych (wahań ich kosztów) i wyeliminować zależność od rosnących kosztów środowiskowych. Pomimo podejmowanych działań, wspieranych słusznie przez państwo (instrumenty finansowe i dotacje), tempo transformacji polskiego ciepłownictwa może być […]

Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.

11 czerwca Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu JSW Daniela Ozona pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW. Jednocześnie Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwałę o powierzeniu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Małłkowi – pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu JSW. Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Gmina z dobrą energią

Promocyjne ceny prądu, gazu i ekogroszku, a także systemy grzewcze i panele fotowoltaiczne z kredytem ratalnym 0% – to atuty nowej propozycji TAURONA. Połączenie tych korzyści z dotacjami z różnych funduszy ma przekonać mieszkańców śląskiego Subregionu Zachodniego do wymiany ogrzewania. Program „Gmina z dobrą energią”, którego partnerem jest TAURON realizuje 28 gmin i trzy powiaty […]

Czyste niebo nad Polską

Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Wspólnie musimy zadbać o otaczający nas świat w trosce o przyszłe pokolenia. Jak pogodzić rozwój cywilizacyjny dbałością o środowisko naturalne? Odpowiedź na to pytanie poznało już wiele firm – w tym Energetyka Sp. z o.o., dla której zrealizowano proekologiczną inwestycję w Lubinie. Celem inwestycji, zrealizowanej przez konsorcjum […]

Tłoczenie rurociągiem “Przyjaźń” zostało wnowione

Wznowione już zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN. Spółka PERN wdrożyła mechanizm bieżącej kontroli jakości, tak aby na stałe monitorować przychodzący z Białorusi surowiec. Zgodnie z nominacjami przekazanymi przez Transnieft, pierwsza faza pracy systemu będzie trwała do końca czerwca. To oznacza, że dostawy ropy naftowej będą realizowane w mniejszym wolumenie […]

We Wrocławiu rozpoczął się pierwszy w naszym kraju przelot seryjnie produkowanego samolotu elektrycznego

8 czerwca we Wrocławiu rozpoczął się pierwszy w Polsce przelot seryjnie produkowanego samolotu elektrycznego. Przelot zorganizowało Fortum – lider czystych technologii energetycznych. W ciągu 4 kolejnych dni samolot Pipistrel Alpha Electro pokona trasę ze stolicy Dolnego Śląska do Warszawy, odwiedzając po drodze Górny Śląsk i Częstochowę. Fortum chce w ten sposób zbierać potrzebne doświadczenia i […]

PGE Dystrybucja poprawia warunki zasilania w okolicach Przemyśla

Spółka PGE Dystrybucja zakończyła pierwszy etap modernizacji ważnej linii elektroenergetycznej Łańcut-Przeworsk. To kolejny etap programu modernizacji sieci elektroenergetycznej w południowo-wschodniej Polsce. W ramach modernizacji inżynierowie PGE Dystrybucja zdecydowali się skorzystać z nowatorskiej technologii kilkukrotnego zwiększania obciążalności linii bez konieczności budowy nowych stanowisk słupowych, co umożliwiło szybką realizację zakładanego celu. Dzięki temu łączny czas od zlecenia […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć