Emisje, CO2

Emisje, CO2

PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) dwie umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole. Na podstawie umów spółka otrzyma pożyczki w wysokości 72,2 mln zł. Wsparcie otrzymały projekty, które zakładają redukcję emisji pyłów poprzez modernizacje elektrofiltrów […]

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla kluczem do zatrzymania zmian klimatu

W 2017 r. globalne emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych wzrosły o ok. 1,7%. Szybko okazało się, że nie był to niechlubny wyjątek od reguły i rok później emisje te znów wzrosły – tym razem o ponad 2%, notując największy wzrost od 7 lat. Ok. 70% światowych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji energii […]

100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii

Ponad 100 mln zł zaoszczędzi Grupa TAURON przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques). Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego przetestowania wprowadzenia nowych sorbentów do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej. W czasie testów, mimo zastosowania węgla o wysokiej zawartości chloru, osiągnięto poziom emisji […]

Prawo ochrony środowiska przyjęte przez Radę Ministrów

Za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary; Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów – zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej, który przyjął dziś rząd. Celem MPiT, które przygotowało tę propozycję, jest poprawa jakości powietrza w […]

Elektrownia Bełchatów w trosce o środowisko

Troska o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów podczas codziennej pracy Elektrowni Bełchatów. Elektrownia Bełchatów nieustannie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, Elektrownia Bełchatów przestrzega wszystkich obowiązujących wymogów środowiskowych. Tylko w latach 2007-2016 na program wielkiej modernizacji 10 bloków […]

Międzynarodowy projekt STRATEGY CCUS, będzie wspierał „obiecujące regiony” Europy w rozwoju niskowęglowej energii i przemysłu

Projekt jest koordynowany przez francuską służbę geologiczną BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), w partnerstwie badawczym łączącym wiedzę 17 partnerów z dziesięciu krajów europejskich w zakresie wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (carbon capture, utilisation and storage, CCUS), a więc rozwiązań uważanych za kluczowe dla działań na rzecz klimatu. W 2017 r. Międzynarodowa Agencja […]

Polacy uznają wiodącą rolę Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale domagają się większego zaangażowania władz państwowych

Szósta partia wyników ankiety EBI dotyczącej klimatu wskazuje, że Polacy uważają Unię Europejską za najważniejszy podmiot publiczny zaangażowany w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jednocześnie wyniki te dają wyraźny sygnał, że dotychczasowe działania władz centralnych i samorządowych nie spełniają oczekiwań polskich obywateli. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) opublikował we współpracy z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov szóstą […]

Czy europejski system handlu uprawnieniami do emisji zawodzi?

Cena EUA, jednostka odniesienia w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), wzrosła z poziomu 7,00 EUR / tCO2e, na jakim była w 2018 r., do 27,46 EUR / tCO2e – osiągając tym samym najwyższą cenę od 11 lat – w kwietniu tego roku. W ciągu ostatniego roku ilość emisji w ramach europejskiego systemu […]

Osiedle Juliusz w Sosnowcu zużywa po energomodernizacji już ponad 3 razy mniej energii

Po roku eksploatacji, Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję obniżki zużycia energii po energomodernizacji osiedla Juliusz w Sosnowcu. Już w pierwszym okresie rozliczeniowym zużycie energii spadło 3-krotnie, co przekłada się na 39% oszczędności dla mieszkańców. Projekt w Sosnowcu to pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa w formule PPP, gdzie Dalkia jako partner prywatny i dostawca energii, udzieliła kontraktowej […]

Powołanie przedstawicielki GIG w skład katowickiej Rady do spraw Poprawy Jakości Powietrza

Dr Beata Urych z Głównego Instytutu Górnictwa została powołana przez Prezydenta Katowic w skład Rady do spraw Poprawy Jakości Powietrza. Zasiadający w niej eksperci i urzędnicy mają opiniować projekty uchwał związanych z jakością powietrza i proponować korzystne dla środowiska rozwiązania. Podczas inauguracji działalności Rady Prezydent Miasta Marcin Krupa powiedział, że działań na rzecz poprawy jakości […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć