Emisje, CO2

Emisje, CO2

Minister Moskwa w Katowicach: Prace nad mechanizmem CBAM okazją do dyskusji nad całym systemem ETS

Rola CBAM, czyli węglowego granicznego mechanizmu dostosowawczego, w strategii energetyczno-gospodarczej Unii Europejskiej i Polski to główny temat IV Konferencji Programowej „Śląski Ład”. W debacie, która odbyła się 29 listopada 2021 r. w Katowicach, udział wzięła Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa. Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że CBAM (Carbon Border Adjustment […]

Zakończenie COP26

W dniach 31 października – 13 listopada 2021 r. w Glasgow odbyła się 26. sesja Konferencji Stron konwencji klimatycznej, wraz z 16. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz 3. sesją Konferencji Stron Porozumienia paryskiego. W wydarzeniu udział wzięła delegacja Polski pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który uczestniczył w Szczycie Liderów oraz Anny […]

Polsko-islandzkie rozmowy o polityce klimatycznej

Kwestie dotyczące współpracy w obszarze wodoru, geotermii i redukcji emisji CO2 były głównym tematem rozmów Wiceministra Klimatu i Środowiska, Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ambasador Islandii, Maríą Erla Marelsdóttir. Spotkanie odbyło się 4 listopada 2021 r. w Warszawie. Jak podkreślił Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, Polska wspiera realizację celów klimatycznych i zdaje sobie sprawę, że konieczna jest transformacja krajowej gospodarki […]

Stanowisko PKEE w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej

Członkowie PKEE podążają za europejskimi trendami w zakresie ochrony środowiska, dlatego też  zobowiązali się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i 55% celu redukcji emisji. Jest to szczególnie ważne w kontekście analiz przygotowanych m. in. przez stowarzyszenie Eurelectric, które wskazują, iż aby do 2050 r. osiągnąć zeroemisyjność w całej gospodarce, należy zelektryfikować wiele sektorów, co jest nierealne […]

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (nr w wykazie prac Rady Ministrów – UA7), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi. Pobierz pełną treść>>> Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zmiany klimatu a dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, na zaproszenie premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakisa, wziął udział w zorganizowanym przy okazji COP26 spotkaniu wysokiego szczebla dotyczącym wpływu zmian klimatu na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Wydarzenie odbyło się 2 listopada 2021 r. Zmiany w występowaniu gatunków, ich cyklach rozrodczych, okresach wegetacji oraz interakcjach ze środowiskiem są efektem wzrostu temperatury […]

COP 26 – nadal nie wiadomo, jaki kurs obierze Polska

W trwający właśnie COP 26 wkroczyliśmy z wyjątkowo złej pozycji. Statystyki produkcji polskiej energetyki są dość porażające – udział paliw kopalnych (węgiel, gaz) wcale nie spada i osiąga dalej niebotyczne poziomy 85%. OZE wcale nie rośnie – nie tylko nie osiągnęliśmy własnych planów 19% udziału w 2020 r., ale właściwie zanotowaliśmy regres. W porównaniu z […]

Fundusz Innowacyjny – II nabór wniosków o dofinansowanie

26 października 2021 r. Komisja Europejska (KE) w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali, czyli przedsięwzięć, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące […]

Stanowisko PKEE w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako „Fundusz”), ponieważ może on wesprzeć bardziej sprawiedliwą transformację i zmniejszanie ubóstwa energetycznego. Jednakże, zwracamy uwagę na fakt, iż Fundusz w proponowanym kształcie, będzie w stanie jedynie częściowo złagodzić skutki wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych. Europejski Zielony Ład jest ogromnym programem, który […]

Limanowa i Spytkowice z Małopolski w programie „Stop Smog”

Aż 120 przedsięwzięć niskoemisyjnych o wartości ponad 6 mln zł zrealizują kolejne małopolskie gminy w ramach rządowego programu „Stop Smog”. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Limanowej (powiat limanowski) i Spytkowic (powiat wadowicki). Dzisiaj (28 października) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki przypieczętowano udział Limanowej i Spytkowic w programie „Stop Smog”. […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć