Emisje, CO2

Emisje, CO2

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 20 maja 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 645 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był blisko […]

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 6 maja 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 747 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad 1,5 – […]

Przydział uprawnień do emisji w 2020 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

W dniu 23.04.2020 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 20.04.2020 r. Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2020 r. wydał uprawnienia dla 74 instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji […]

Program „Czyste Powietrze” wkracza w nową fazę

Dla przyspieszenia realizacji Programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. Celem jest uruchomienie od września […]

Stanowisko PKEE dotyczące wstępnej oceny skutków zmian w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), biorąc pod uwagę proponowane przez Komisję zmiany w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED) wyznaczającej limity emisji dla działalności przemysłowej stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujące ramy nałożyły już znaczne obowiązki na spółki elektroenergetyczne, a dalsze zwiększenie tego obciążenia osłabiłoby ich zdolność do zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zrównoważonego przejścia […]

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 22 kwietnia 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 568 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad […]

Rozliczenie emisji za 2019 rok

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 136 ze zm.), termin rozliczenia emisji za rok 2019 upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 104 […]

Stanowisko PKEE dotyczące wstępnej oceny skutków mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) uznaje za szczególne istotne zadbanie o to, aby nowo projektowany mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), nie spowodował niekorzystnych skutków, takich jak pogorszenie konkurencyjności europejskiego przemysłu. Zwracamy uwagę, że istotą CBAM powinno być przede wszystkim ograniczenie importu energii elektrycznej netto z krajów trzecich niestosujących obciążeń z […]

Aukcje polskich uprawnień do emisji

8 kwietnia 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 065 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad 1,5-krotnie większy […]

Pomorskie miasta przy współpracy z Energa Oświetlenie redukują emisję dwutlenku węgla

Spółka Grupy Energa, Energa Oświetlenie z końcem marca zakończy modernizację blisko 1000 opraw oświetlenia ulicznego w Mieście Świdwin i Gminie Manowo. To pierwsze miejscowości w Zachodniopomorskiem, które w zeszłym roku podpisały umowy na kompleksową usługę oświetleniową. Zużycie energii spadnie o ponad połowę, a to przyniesie nie tylko oszczędności dla lokalnych budżetów, ale również odciąży wpływ […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć