Emisje, CO2

Emisje, CO2

Europejski ZIelony Ład – relacja z konferencji online

13 stycznia odbyła się konferencja online zorganizowana przez brukselski think-tank „European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition” nt. stanu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Udział w wydarzeniu wzięła Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. W swoim zamierzeniu Europejski Zielony Ład jest nową unijną strategią na rzecz wzrostu służąca przekształceniu Unii […]

Mieszkańcy Polski o zmianach klimatu – badanie świadomości i zachowań ekologicznych

Katastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie gatunków roślin i zwierząt (15%) to, w opinii respondentów badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, najczęstsze zagrożenia, które mogą mieć miejsce w ich okolicy na skutek zmian klimatu. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. […]

Prognozy 2021. Zielona gospodarka zacznie się rozpędzać

W 2021 r. nastąpi uruchomienie ogromnych środków na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną w Polsce, które napędzą inwestycje w ochronę klimatu. Rewolucja czeka branżę opakowań. Bardzo ważna będzie też reforma systemu EU ETS tj. handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako głównego narzędzia do redukcji unijnych emisji – uważa Konfederacja Lewiatan. Rok 2021 będzie czasem […]

Brak strategii rządu ogranicza inwestycje prośrodowiskowe polskich firm

Ryzyko weta polskiego rządu podczas Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu mogło przesłonić inne kluczowe wybory strategiczne – w szczególności deklarację o neutralności klimatycznej. Mogłoby się wydawać, że po trzech wyborczych latach polski rząd będzie wreszcie bardziej skłonny do decyzji koniecznych, chociaż nie zawsze przyjmowanych z aprobatą. Ostatecznie, po długich negocjacjach polski rząd zaakceptował cel redukcji […]

Pięć lat Porozumienia paryskiego

Minister Klimatu i Środowiska wziął udział w zorganizowanej przez Euractiv debacie poświęconej piątej rocznicy przyjęcia Porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Przyjęto je podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r. W porozumieniu paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą […]

Większa redukcja emisji gazów cieplarnianych ułatwi osiągnięcie neutralności klimatycznej

Przywódcy Unii Europejskiej, na szczycie w Brukseli, porozumieli się w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Neutralność klimatyczna to ogromna szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw oraz gospodarki – uważa Konfederacja Lewiatan. W ostatnim czasie Komisja Europejska zaproponowała podwyższenie celu redukcyjnego gazów cieplarnianych na 2030 r. z 40% na […]

Wiceminister Piotr Dziadzio na konferencji „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”

Zmiany klimatu oraz przyszłość geologii to główne tematy rozmów podczas 3. konferencji „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej” zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pod patronatem Głównego Geologa Kraju. W wydarzeniu, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, dr Piotr Dziadzio. Otwierając spotkanie wiceminister […]

Rada Europejska w grudniu a klimat. Jak się porozumieć?

Przed najbliższym posiedzeniem Rady Europejskiej sprawy stanęły na ostrzu noża. Na pierwszy plan wysunął się konflikt o praworządność i wielka polityka. Na scenie jest też jednak ważny aktor drugiego planu – idea podwyższenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40 do 55% w 2030 r. i ponad 130 mld zł na transformację energetyczną. Dla Polaków […]

Badanie Lewiatana: Brak strategii rządu to główna bariera inwestycji proklimatycznych

Aż 62% nieinwestujących firm powstrzymuje od zielonych inwestycji brak długoterminowej strategii rządu i odpowiednich regulacji – wynika z badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan. 93% przedsiębiorstw uważa, że podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55% w 2030 r. ułatwi osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Polscy przedsiębiorcy odraczają zwiększanie nakładów na zieloną gospodarkę, bo kosztowne […]

Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne emisji GHG do 2030 r.

Co najmniej 55% – taki cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. stawia Komisja Europejska przed krajami członkowskimi. Od coraz bardziej wymagającej polityki klimatycznej nie ma już odwrotu. Forum Energii w nowej analizie pokazuje, że Polska może wpisać się w tę politykę. Wskazywany przez Komisję Europejską unijny cel redukcyjny nie oznacza, że każdy kraj […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć