Emisje, CO2

Emisje, CO2

Polacy po doświadczeniach pandemii – wyniki badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu

Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60% deklaruje gotowość ograniczania tej czynności – wynika z najnowszego badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), wchodzącego w skład Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). – Jazdę samochodem ograniczyło w trakcie trwania pandemii 25% […]

Minister Klimatu Michał Kurtyka o transformacji klimatyczno-ekologicznej miast

Zrównoważony rozwój miast to główny temat konferencji Eco-Miasto, która odbyła się 21 września 2020 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział Minister Klimatu Michał Kurtyka oraz Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. – To bardzo symboliczne, że tegoroczna konferencja „Eco-Miasto. Energia zmian” ma miejsce podczas trwającego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju – powiedział Minister […]

Dla kogo pomoc w ograniczaniu emisji?

– Aby w sposób zrównoważony przeciwdziałać zmianie klimatu i osiągnąć cele Zielonego Ładu, musimy określić cenę emisji dwutlenku węgla, a zarazem uniknąć tzw. ucieczki emisji – powiedziała Wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager. Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i celem UE, jakim […]

Nowa energia Europy

– Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas. Zbudujmy świat, w którym chcemy żyć – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej kończąc swoje pierwsze orędzie o stanie Unii wygłoszone na forum Parlamentu. Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55% oraz coroczne […]

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu na Śląsku o jakości powietrza

Minister Klimatu Michał Kurtyka wraz z wiceministrami Ireneuszem Zyską i Piotrem Dziadzio spotkali się na Śląsku z przedstawicielami władz regionu i naukowcami z Głównego Instytutu Górnictwa, w celu omówienia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Głównym tematem rozmów, które odbyły się 18 września 2020 r. w Katowicach, były programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” oraz […]

Spotkanie wiceministrów klimatu na zaproszenie Niemiec

Propozycja Komisji Europejskiej ws. zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. to temat spotkania Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawicieli Bułgarii i Rumunii z Jochenem Flasbarthem, Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec. W rozmowach, które odbyły się 17 września 2020 r., uczestniczył Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. Polityka energetyczno-klimatyczna UE to […]

Kluczowa rola PGE w osiągnięciu zeroemisyjności

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 r. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym. Jesienią 2020 r. zostanie zaprezentowana nowa strategia Grupy, wskazująca kierunki rozwoju największego przedsiębiorstwa branży energetycznej w Polsce na najbliższe 10 lat z perspektywą do […]

Priorytety KE: Przyspieszenie ochrony klimatu, powołanie unii zdrowia, walka z kryzysem

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś bardzo emocjonalne i proeuropejskie orędzie o stanie UE w Parlamencie Europejskim. W trwającym półtorej godziny przemówieniu omówiła przyszłość kluczowych unijnych polityk oraz przedstawiła nowe inicjatywy, których celem ma być wspólne wyjście z kryzysu. Przewodnicząca przekazała europosłom list intencyjny, w którym zawarte są wszystkie nowe propozycje KE […]

Stanowisko Ministerstwa Klimatu dot. propozycji KE ws. zwiększenia celu redukcji emisji

Z niepokojem przyjmujemy propozycję Komisji Europejskiej dot. zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. „co najmniej do 55%” bez przedstawienia środków, mających służyć jego realizacji. Podczas swojego wystąpienia Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, nie uzasadniła tej konkretnej wartości. Nie są znane skutki takiego działania dla gospodarek i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Bazując jedynie na […]

Polsko-niemieckie rozmowy o ochronie środowiska i klimatu

Europejska polityka klimatyczna i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie spotkania Ministra Klimatu Michała Kurtyki z Jochenem Flasbarthem, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec. Rozmowy odbyły się 11 września 2020 r. w Warszawie. W trakcie spotkania strona Polska podkreśliła zrozumienie dla […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć