Emisje, CO2

Emisje, CO2

Stanowisko POBE w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy

Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Złożyło swoje uwagi oraz przesłało stanowisko do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. POBE z zadowoleniem odnotowuje fakt przedstawienia w Krajowym Planie Odbudowy propozycji działań w zakresie efektywności energetycznej budynków, ale jednocześnie wyraża głębokie zaniepokojenie wysokim prawdopodobieństwem odrzucenia propozycji […]

FPP: Przemysł gotowy do dyskusji o energii oraz kosztach obowiązków środowiskowych

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) w ramach powołanego Komitetu Energii i Środowiska opracuje pakiet rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych. Propozycje obejmą możliwości zapewnienia niskich hurtowych cen energii elektrycznej, zaangażowania przemysłu – w szczególności energochłonnego – we wsparcie w osiągnięciu przez Polskę celów klimatycznych na 2030 r. oraz zapewnienie niskich kosztów obowiązków środowiskowych i […]

Elektrownia Turów pomoże Bogatyni w walce z niską emisją i smogiem

Trzciniec, dzielnica Bogatyni, w sąsiedztwie której funkcjonuje kopalnia i elektrownia w Turowie, zostanie podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. 26 marca 2021 r. przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Gminy Bogatynia oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni podpisali list intencyjny w tej sprawie. Dostarczenie mieszkańcom bogatyńskiego Trzcińca ciepła wyprodukowanego w należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów […]

Śląskie: Podsumowanie działań smogowych

Walka ze smogiem i troska o poprawę jakości powietrza to priorytety dla Zarządu Województwa Śląskiego. Od początku obecnej kadencji samorządu – we współpracy z Komisją Europejską i rządem RP – władze województwa podejmują konkretne działania mające na celu pozyskanie funduszy dla samorządów i mieszkańców na odnawialne źródła energii, ekologiczny transport czy wymianę źródeł ciepła. Niemalże […]

Europejski Zielony Ład to realne wymagania, a nie mglista wizja

Europejski Zielony Ład jest hasłem odmienionym już przez wszystkie przypadki. Nie ma sektora gospodarki, który nie dyskutowałby o wyzwaniach i obawach związanych z implementacją EZŁ. Polska Chemia, jako jedna z kluczowych gałęzi przemysłu, zarówno z ekonomicznej, jak i produktowej perspektywy, jest świadoma wielu stojących przed nią wyzwań, z którymi wiąże się wdrożenie założeń Green Dealu. […]

Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów zmian klimatycznych, ale oczekują zaangażowania władz i biznesu

Jak wynika z raportu innogy Zielone miasta i gminy, Polacy są gotowi na ponoszenie kosztów na rzecz zmian klimatycznych, ale wymagają tego również od instytucji publicznych i firm. Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że społeczeństwo oczekuje realnych działań zmniejszających zarówno problem zanieczyszczenia powietrza, jak i wprowadzania na rynek ekologicznych produktów i usług.  Z badań przeprowadzonych na […]

Polska kolej na drodze do niskoemisyjności

Wyzwania dla transportu i szanse dla polskiej kolei związane z wdrażaniem europejskiego Zielonego Ładu były przedmiotem dyskusji podczas czwartkowej konferencji zorganizowanej przez spółki z Grupy PKP. W wydarzeniu wziął udział Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki. Europejski Zielony Ład to inicjatywa, która za główne cele dla sektora transportowego przyjmuje znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego […]

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o kwestiach klimatyczno-energetycznych

Polityka energetyczno-klimatyczna UE, w tym system ETS to główne tematy rozmów podczas spotkania Dyrektorów Generalnych UE ds. Energii i Klimatu. W wydarzeniu, które odbyło się 10 marca 2021 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Jak podkreślił wiceminister, do osiągnięcia realizacji celów emisyjnych potrzebne są odpowiednie ramy, które będą wspierały proces transformacji gospodarek. […]

Grupa ORLEN stawia kolejny krok w kierunku neutralności emisyjnej

​Trzy lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW powiększą portfel odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN. Koncern podpisał umowę zakupu działających na Pomorzu farm od hiszpańskich funduszy inwestycyjnych. Po transakcji Grupa ORLEN będzie posiadała w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, stając się czwartym co do wielkości graczem na tym rynku. – […]

Zielone porozumienie Grupy Azoty i Województwa Małopolskiego

Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu. Porozumienie w sprawie wspólnych działań w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” podpisali Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Tomasz Hinc – Prezes Zarządu Grupy Azoty […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć