Emisje, CO2

Emisje, CO2

LOT i Lasy Państwowe wspólnie dla klimatu

Polskie Linie Lotnicze LOT wesprą nowatorski projekt przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, realizowany przez Lasy Państwowe. To kolejna z wielu inicjatyw polskiego przewoźnika przyczyniających się do poprawienia bilansu CO2 w atmosferze. 20 sierpnia Maciej Wilk, Członek Zarządu LOT-u ds. Operacyjnych i Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, podpisali list intencyjny ws. współpracy przy realizacji projektu Leśnych […]

Skąd się bierze smog

Główną przyczyną smogu w Polsce jest niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów ze źródeł o wysokości poniżej 40 m. Przede wszystkim chodzi o zanieczyszczenia z palenisk w indywidualnie ogrzewanych domach i transport samochodowy. Dla naszego zdrowia szczególnie groźne są pyły PM10, PM2,5 oraz benzo(a)piren. W małych miejscowościach dominującym źródłem niskiej emisji są paleniska […]

Polski Komitet Energii Elektrycznej o strategii niskoemisyjnej Unii Europejskiej do 2050 r.

„Czysta planeta dla wszystkich” przy zachowaniu warunków sprawiedliwej transformacji i stworzenia mechanizmu podziału korzyści i kosztów. Polski Komitet Energii Elektrycznej o strategii niskoemisyjnej Unii Europejskiej do 2050 r. Przedstawiona przez Komisję Europejską strategia „Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, otworzyła szeroką debatę nad […]

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej merytorycznych zmian w funkcjonowaniu programu priorytetowego Czyste Powietrze

Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej po prawie 10 miesiącach funkcjonowania Programu przyjmują z dużym niepokojem brak koniecznych, oczekiwanych przez beneficjentów reform w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które były niejednokrotnie sygnalizowane przy różnych okazjach w ciągu ostatnich miesięcy. W ślad po pierwszym stanowisku o charakterze ogólnym w tej sprawie, przekazanym […]

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka 29 lipca weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”, a także dotyczące m.in. procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków. Ułatwi to dostęp wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony […]

Kolejne 250 mln zł na inwestycje prośrodowiskowe w Elektrowni Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy modernizacji pięciu instalacji odsiarczania spalin (IOS) na blokach 8-12 w Elektrowni Bełchatów. Inwestycja pozwoli na dostosowanie elektrowni do nowych uregulowań prawnych wynikających z konkluzji BAT w zakresie emisji dwutlenku siarki. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, opiewającą na prawie 245 mln zł […]

Podatek węglowy wg van der Leyen ma solidne podstawy ekonomiczne

Ursula van der Leyen w swoim wystąpieniu przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad jej kandydaturą na szefową Komisji Europejskiej pomimo przywiązania do konserwatyzmu zaskoczyła elastyczną kombinacją progresywnych priorytetów. W sześciopunktowym expose „Unia, która stara się o więcej” na pierwszym miejscu zaproponowała „Europejską Zieloną Umowę” opartą na nowym pomyśle politycznym – podatku węglowym. Tzw. „carbon tax”, […]

Nowe inicjatywy na rzecz poprawy czystości powietrza i rozwoju odnawialnych źródeł energii

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wraz z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem 10 lipca 2019 r. wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której przedstawione zostały programy wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają one wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wraz z Ministrem […]

PGNiG i BOŚ pomogą w wymianie kotłów na gazowe

Pożyczka BOŚ Banku „Pełnym Oddechem” skierowana jest do osób zainteresowanych wymianą systemu ogrzewania na ekologiczny, zasilany gazem ziemnym. Po programie dopłat do instalacji nowoczesnych kotłów gazowych to kolejne działanie PGNiG, które wspiera odbiorców modernizujących systemy grzewcze. – Sukces naszych dotychczasowych programów pokazuje, że Polacy chcą korzystać z gazu ziemnego do ogrzewania swoich domów, dlatego rozwijamy […]

Województwo Śląskie i Skawina podpisały porozumienia realizujące program StopSmog

Województwo Śląskie będzie wspierać finansowo ze środków regionalnych gminy woj. śląskiego, które chcą uczestniczyć w finansowanym z budżetu państwa programie StopSmog. Natomiast gmina Skawina jako pierwsza podpisze porozumienie dotyczące tego programu i dostanie na ten cel ponad 11 mln zł dotacji. Takie są założenia porozumień podpisanych dziś w MPiT. Cele programu StopSmog to ograniczenie emisji […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć