Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE S. A. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln […]

Ruszają konsultacje publiczne projektu Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, sektorowego dokumentu planistycznego. Celem dokumentu jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji postanowień dokumentów krajowych – Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także aktów prawnych Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu perspektyw […]

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków oraz Politechnika Lubelska podpisały porozumienie o współpracy

Elektrociepłownia i uczelnia będą współpracować przy realizacji projektu pn. „Technika akademickie jako departamenty promocji nauki w otoczeniu społeczno-biznesowym”. Porozumienie podpisali 27 maja 2022 r. Dyrektor PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków Paweł Okapa i Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. Przesłankami do nawiązania współpracy były popularyzacja nauki poprzez utworzenie sieci klas o […]

W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa technologiczna zmiana pokoleniowa

Trwający w PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, proces transformacji aktywów ciepłowniczych w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami. W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa właśnie montaż nowego kotła parowego w kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz demontaż urządzeń w najstarszej części elektrociepłowni, gdzie już wkrótce powstanie nowoczesna kotłownia  rezerwowo-szczytowa nr […]

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

Grupa Kapitałowa KOGEERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7% wyższy, niż w tym samym okresie w ub. r. (131 mln zł). Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8% wyższy niż w analogicznym okresie ub. r. (70 […]

Czerwiec pod znakiem kogeneracji

Pod koniec czerwca eksperci i przedstawiciele czołowych firm sektora elektroenergetycznego  spotkają się, aby dyskutować na temat rozwoju kogeneracji w naszym kraju. Uwaga uczestników III Kongresu Kogeneracji tym razem będzie koncentrować się wokół europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej i procesu transformacji energetycznej. Kongres, organizowany po raz trzeci przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2022 […]

PGE Toruń rozmawiała z klientami o rynku ciepła w Toruniu

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE spotkała się z największymi klientami ciepła sieciowego – przedstawicielami Gminy Miasta Toruń, toruńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami, administratorami, zarządcami oraz deweloperami. Podczas seminarium „Rynek ciepła w Toruniu” rozmawiano o bezpieczeństwie energetycznym w Toruniu, rynku paliw i ich wpływie na ceny ciepła i efektywnym zarządzaniu ciepłem oraz […]

TAURON zakończył sezon grzewczy

233 dni trwał w tym roku sezon grzewczy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej – informuje TAURON, który obsługuje sieć w regionie. W mijającym sezonie grzewczym TAURON wyprodukował około 9,5 mln GJ (gigadżuli) ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez firmę korzysta ponad 800 tys. mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej. – TAURON systematycznie rozwija sieć ciepłowniczą w aglomeracji umożliwiając […]

Czy Fit for 55 zmieni strategie elektrociepłowni?

Pakiet legislacyjny „Fit for 55” nie jest zaskoczeniem – jest konsekwencją unijnego rozporządzenia Prawo Klimatyczne, które weszło w życie w lipcu 2021 roku. Rozporządzenie wprowadziło prawnie wiążący cel redukcji emisji GHG o 55% do 2030 r. i cel neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Pakiet zawiera konkretne i kompleksowe przepisy prawne, wskazujące środki dla realizacji […]

REPowerEU – kluczowa rola pomp ciepła w redukcji zależności od paliw z Rosji. Rekomendacje działań europejskiej branży

Rola pomp ciepła w redukowaniu zależności od paliw z Rosji jeszcze nigdy nie była tak mocno i wprost podkreślana jak obecnie w działaniach Komisji Europejskiej jak i wielu państw UE. Również w Polsce dostrzeżono ogromny potencjał tej technologii w kontekście budowania bezpieczeństwa energetycznego, walki ze smogiem oraz dekarbonizacji sektora budynków. Można mieć nadzieje, że rola […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć