Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

GPEC – zmiany w strukturze Zarządu

Zarząd GPEC Sp. z o.o. jest obecnie dwuosobowy. Rolę Prezesa Zarządu pełni Marcin Lewandowski, który do tej pory był Członkiem Zarządu, natomiast Anna Jakób pozostała na zajmowanym stanowisku Członka Zarządu. Karsten Rogall, który do tej pory był trzecim Członkiem Zarządu, z racji innych funkcji pełnionych w Grupie Leipziger, do której należy GPEC, nie będzie zasiadał […]

PGE Energia Ciepła: innowacje sprawdzamy w praktyce

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, planuje przeznaczyć kilka mln zł na badania i rozwój w obszarze poprawy efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji ciepła. Do tej pory Spółka zrealizowała już kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych, które mają zastosowanie w codziennej eksploatacji elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Działalnością badawczo-rozwojową w PGE Energia Ciepła zajmuje się Departament Badań […]

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42 i 412). Głównym celem projektowanych rozporządzeń jest zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi można przekazywać do 10 […]

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców działania 1.5 POIiŚ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wnioskodawców konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na szkolenie w dniu 15.05.2019 r. Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102, w godz. 9.00-14.00, […]

Minister Krzysztof Tchórzewski z wizytą na budowie nowego bloku Elektrociepłowni Żerań

– Inwestycja wykorzystująca najnowsze technologie postępuje zgodnie z planem, co oznacza, że już wkrótce zaczną działać nowoczesne rozwiązania, spełniające wysokie normy środowiskowe – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w trakcie konferencji podsumowującej prace przy budowie nowego bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Żerań. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas swojej wizyty w Elektrociepłowni Żerań wskazał, że wszystkie kluczowe etapy […]

Czyste ciepło 2030 – Strategia dla ciepłownictwa

W raporcie Czyste Ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa Forum Energii przeanalizowało, jak w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy społecznie sprawić, aby do 2030 r. ogrzewanie przestało być źródłem smogu w Polsce. Według analizy, w ciągu dekady koszty zdrowotne zanieczyszczeń można obniżyć o 50%, a emisje pyłów z indywidualnego ogrzewania ograniczyć o 91%. Jednocześnie emisje CO2 […]

PGNiG Termika: budowa nowego bloku EC Żerań na półmetku

Najnowocześniejsza jednostka gazowo-parowa w Polsce już w przyszłym roku ogrzeje mieszkańców Warszawy. Dzięki niej EC Żerań będzie mógł produkować 4 TWh energii elektrycznej i 1,9 TWh energii cieplnej. – Chciałbym podkreślić, że budowa bloku gazowo-parowego oraz nowej kotłowni w wymierny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy i okolic. Inwestycja sprawi, że wyeksploatowane […]

NFOŚiGW przekaże dotację firmie z Mielca na nowatorski system zarządzania energią

W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania eko-innowacyjności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła”. Dofinansowanie z NFOŚiGW pokryje ponad 70% kosztów całkowitych tego nowatorskiego przedsięwzięcia.  Umowę […]

Gospodarka o obiegu zamkniętym priorytetem dla Fortum

Produkujemy – użytkujemy – wyrzucamy. To model gospodarki linearnej, który dominował w ostatnich stu latach. Jego konsekwencją jest z jednej strony powstawanie dużej ilości odpadów, a z drugiej coraz większe wyczerpywanie zasobów naturalnych. By zmienić niekorzystny stan rzeczy, należy przestawić się na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Doskonale rozumieją to spółki energetyczne takie jak Fortum, wykorzystując […]

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Komisja Europejska opublikowała 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wskazano w nim m.in., że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu, w tym w szczególności na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2, bez nadmiernego zakłócenia […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć