Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu za pieniądze z NFOŚiGW rozbuduje instalację zasilaną gazem ziemnym i OZE

Dzięki dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie ponad 6 mln zł, gmina Szydłowiec gruntownie zmodernizuje swój system ogrzewania miasta. W ramach inwestycji wartej niemal 7,5 mln zł będzie rozbudowana instalacja kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, współpracującej ze źródłami OZE.  To sprawi, że system działający w szydłowieckiej Ciepłowni Miejskiej […]

Kolejny ważny rok dla polskich elektrociepłowni

Zbliżamy się do końca 2021 r. To okazja do podsumowań i spojrzenia z perspektywy na minione dwanaście miesięcy w branży ciepłowniczej i sektorze elektroenergetycznym. Do rozmowy na temat wyzwań stojących przed polską energetyką zaprosiliśmy Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Panie Prezesie, spotykamy się w grudniu, czyli idealnym […]

Dlaczego warto obniżyć temperaturę w domu?

Badania wykazują, że Polacy nagminnie przegrzewają swoje mieszkania i domy, a zbyt wysoka temperatura nie jest korzystna dla zdrowia, klimatu, a także domowego budżetu. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z lokalnymi producentami ciepła systemowego już drugi rok z rzędu w akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu” zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury […]

EKO zabezpiecza dostawy ciepła dla Elbląga, szuka dostawców biomasy

Energa Kogeneracja (EKO) podejmuje dodatkowe działania zabezpieczające dostawy ciepła dla mieszkańców Elbląga. Spółka poszukuje dla Elektrociepłowni Elbląg (EC Elbląg) nowych dostawców biomasy w ramach 3-letnich kontraktów. Blok biomasowy BB20 jest obecnie podstawowym źródłem ciepła w EC Elbląg. Jednostka produkuje ciepło na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu, dostarcza parę technologiczną dla elbląskiego browaru, produkuje także energię […]

Prezes URE ogłasza wyniki trzeciej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

W odpowiedzi na grudniową aukcję do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły trzy oferty. Aukcję wygrała oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE. Nie wszystkie podmioty, które uzyskały dopuszczenie do udziału w aukcji złożyły oferty. W przeprowadzonej aukcji – podobnie jak w dwóch poprzednich – zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty […]

TAURON chce Ciepło. Jest plan na przyszłość

Największa spółka ciepłownicza na południu Polski pozostaje w Grupie TAURON. Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym scenariuszem dalszego rozwoju tego segmentu będzie konsekwentna transformacja źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe. – Nowoczesne ciepłownictwo odegra kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej energetyki. Transformacja sektora w oparciu o gaz jako paliwo przejściowe pozwoli na ewolucję […]

Wsparcie dla kogeneracji: Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na premię CHP w 2022 r.

W przyszłym roku zaplanowano cztery aukcje na premię kogeneracyjną. Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Combined Heat and Power, CHP) na 2022 r.[1]. Aukcje będą przeprowadzane raz na kwartał, a pierwsza z nich odbędzie się już w marcu. Pozostałe trzy: w czerwcu, wrześniu i grudniu, zgodnie […]

#EPBD: Komisja Europejska przeciera drogę pompom ciepła do stania się podstawowym systemem ogrzewania budynków w Europie

Przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 15 grudnia 2021 r. projekt rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) prezentuje ambitne podejście w zakresie dekarbonizacji systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach w Unii Europejskiej. W jednoznaczny sposób przeciera drogę pompom ciepła, tak aby stały się podstawowym systemem ogrzewania budynków. Wyraźna deklaracja Komisji w sprawie wycofania […]

Veolia: Wstrzymanie dostaw ciepła na Ursynowie

Veolia Energia Warszawa informuje, że w związku z wykryciem nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci w rejonie ulic Puławskiej i Tanecznej, która skutkowałaby jej awarią w najbliższym czasie, Veolia podjęła decyzję o interwencji tak, żeby w kontrolowanych warunkach naprawić usterkę w okresie wyższej temperatury zewnętrznej. Spółka prowadzi już przygotowawcze prace ziemne w tym rejonie, aby maksymalnie skrócić […]

System wsparcia kogeneracji: Prezes URE ogłasza kolejny nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

Wartość premii w marcowym naborze może wynieść ponad 11 mld zł. Premią może zostać objęte 72 TWh energii elektrycznej. Kolejna, a pierwsza w nadchodzącym roku, sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zaplanowana została w terminie od 14 do 16 marca 2022 r. W naborze mogą wziąć […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć