Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Enea Ciepło zakończyła sezon grzewczy 2018/2019 w Białymstoku

Bez poważnych awarii i bez długotrwałych przerw w dostarczaniu ciepła – Enea Ciepło zakończyła trwający 205 dni sezon grzewczy 2018/2019 w Białymstoku, który rozpoczął się w październiku ub. r. W trakcie tych prawie siedmiu miesięcy średnia temperatura powietrza zewnętrznego wynosiła 3°C, a ilość tzw. stopniodni wyniosła 3 494. Enea Ciepło rozpoczętą przerwę między sezonami grzewczymi […]

Raport rynkowy PORTPC 2019: duży wzrost rynku pomp ciepła w 2018 r. i perspektywy dalszego silnego rozwoju

Według opublikowanego raportu zawierającego wyniki badań rynku pomp ciepła w 2018 r. przeprowadzonych przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła są solidne podstawy do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilkunastu latach. Wg optymistycznego wariantu prognozy rozwoju rynku w 2030 r. będzie pracować ponad 1 milion pomp ciepła do ogrzewania budynków. W […]

Zmiany w Zarządach Spółek Grupy Veolia

Magdalena Bezulska została powołana, na stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Term. Marcin Orłowski, dotychczasowy Prezes Veolii term oraz Agata Mazurek – Bąk zostaną powołani na Członków Zarządu holdingu. Magdalena Bezulska, która zastąpiła Marcina Orłowskiego na stanowisku Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Veolii term, była przez 6 lat członkiem zarządu i dyrektorem HR grupy Veolia w Polsce. Marcin Orłowski został Dyrektorem […]

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży pomp ciepła na Rynku Europejskim na przestrzeni ostatnich czterech lat

Na kilka dni przed wyborami europejskimi Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA – European Heat Pump Association) zgromadziło podczas Heat Pump Forum 2019 ponad 200 ekspertów z branży z całej Europy, aby omówić najnowsze osiągnięcia na rynku i ocenić, w jaki sposób pompy ciepła mogą przyczynić się do przyszłej i jaśniejszej Europy. Dzięki zainstalowaniu 11,8 miliona […]

Fortum podsumowuje sezon grzewczy we Wrocławiu

Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, w kończącym się sezonie grzewczym dostarczyło mieszkańcom miasta ok. 5,8 mln GJ ciepła. Ponadto w minionym roku Fortum przyłączyło do sieci nowe obiekty i modernizowało istniejącą infrastrukturę, przeznaczając na rozwój sieci łącznie ponad 60 mln zł. W 2019 r. firma planuje kontynuować inwestycje w stolicy Dolnego Śląska. Od […]

Nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej dla jednostek kogeneracji

25 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadza nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej dla określonych rodzajów jednostek kogeneracji. Przepisy ustawy zostały zmienione nowelizacją, która weszła w życie w dniu 20 marca 2019 r. W Informacji Prezesa URE nr 35/2019 przedstawione zostały zasady funkcjonowania […]

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym Fortum promuje czystą energię

Inwestowanie w czyste technologie energetyczne jest koniecznością i wyzwaniem dla gospodarki ‒podkreślali uczestnicy trwającego właśnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jednym z najważniejszych tematów kongresu jest energetyka. Fortum jest europejskim liderem wdrażania czystych rozwiązań w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Spółka była jednym z prekursorów poważnej debaty na temat znaczenia czystego powietrza oraz o wyzwaniach […]

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Częstochowie

W zakończonym właśnie sezonie zimowym firma Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie, dostarczyła łącznie ok. 1,455 mln GJ ciepła. Inwestycje przeprowadzone w mieście objęły między innymi modernizację sieci oraz podłączanie nowych obiektów i kosztowały łącznie ok. 5,8 mln zł. Od października minionego roku do marca br. Fortum dostarczyło w Częstochowie łącznie ok. […]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na: Prezesa Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie, Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Technicznych Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie, Członka Zarządu – Wiceprezesa […]

Czyste powietrze dla Przemyśla – Prezydent podpisał porozumienie z PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA SA, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, zainwestuje w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, przedstawiciele Zarządu PGNiG TERMIKA Jarosław Głowacki i Dawid Jaworski oraz przedstawiciele Zarządu MPEC w Przemyślu – Kazimierz Stec i Maciej Patoczka. Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć