Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Zmiany w Zarządzie spółki Veolia Energia Poznań

15 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza spółki Veolia Energia Poznań powołała Jana Pica na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Od 1 lipca 2022 r. nowym Wiceprezesem Zarządu i  Dyrektorem ds. technicznych Veolii w Poznaniu będzie Jakub Patalas.  Jan Pic,  dotychczasowy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. technicznych  Veolii Energii Poznań, na stanowisku Prezesa Zarządu i […]

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni podsumowały zimową produkcję ciepła

Produkcja ciepła w trójmiejskich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła trwa nieprzerwanie cały rok, a jej wielkość zależy od zapotrzebowania odbiorców. Z uwagi na pogodę ciepło produkowane jest wg dwóch parametrów: zimowych – przeważnie od września do maja i letnich – od czerwca do sierpnia. Sezon zimowy 2021/2022 trwał w Gdańsku 261 dni i był  dłuższy o […]

Czerpać globalnie działać lokalnie

Historia firmy Veolia sięga połowy XIX w., kiedy to według dekretu Napoleona III założono Compagnie Générale des Eaux, która zajęła się dostawą wody dla Paryża. Od początku lat 1980, firma CGE rozpoczęła intensywne rozszerzanie swojej oferty o obsługę źródeł energii (elektrycznej i ciepła) i odpadów – w tym ich utylizację. Tym samym tworząc silną, kompleksową […]

Nie ilość, lecz jakość – jak ratować kieszeń odbiorców oraz ciepłownictwo w Polsce

Ciepłownictwo w Polsce znajduje się w krytycznym momencie. Uprawnienia do emisji CO2 kosztują 80-90 eur/tonę, ceny węgla przekroczyły 1000 zł/tonę. Części PECów w oczy zagląda wizja bankructwa. Ciepło to dobro podstawowe i trudno sobie wyobrazić, że władza – samorządowa czy centralna – pozwoli na upadek zakładów ciepłowniczych zimą. Zapewne jakieś finansowe rozwiązanie się znajdzie. Jednak […]

Elektrociepłownia „Zielona Góra” podsumowała sezon grzewczy 2021/2022

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zakończyła sezon grzewczy 2021/2022, który trwał 229 dni – od 23 września 2021 r. do 9 maja 2022 r. – i był o 2 dni krótszy od poprzedniego. W okresie grzewczym 2021/2022, zielonogórska elektrociepłownia sieciami o długości 134 km dostarczyła 1 133 760 GJ ciepła na […]

Kogeneracja gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Rozmowa z Wojciechem Dąbrowskim – Prezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Pierwsze półrocze 2022 r. obfitowało w szereg wydarzeń, które istotnie wpłynęły na sytuację w sektorze elektroenergetycznym i branży ciepłowniczej. Z jednej strony agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z drugiej rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 czy koszty zakupu surowców energetycznych. Dużo miejsca w debacie publicznej zajmują kwestie bezpieczeństwa energetycznego i kierunków oraz tempa realizacji ambitnych celów […]

Prezes URE ogłasza wyniki drugiej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

W czerwcowej aukcji złożono cztery oferty. W aukcji ACHP/2/2022, która trwała od 7 do 9 czerwca br., wygrało dwóch wytwórców: „CIEPŁO-JAWOR” (jedna oferta) i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA (dwie oferty). Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w wyniku aukcji wynosiła 4,7 mld zł . Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła […]

Nowe sieci ciepłownicze i węzły cieplne – ruszyły letnie modernizacje PGE Toruń

PGE Toruń podczas tegorocznych prac modernizacyjno – rozwojowych wymieni i wybuduje łącznie około 7 km ciepłociągów. Ponadto, powstanie blisko 70 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową. Dzięki tym działaniom mieszkańcy będą mieli komfort cieplny przez cały rok. Zyska też środowisko – ograniczone zostaną straty ciepła podczas przesyłania nowymi ciepłociągami, dlatego mniej energii pierwotnej wykorzystanej zostanie  do […]

Dwa nowe kominy stanęły na terenie Elektrociepłowni w Kielcach

W Elektrociepłowni w Kielcach zakończył się montaż dwóch 35-metrowych kominów, najbardziej charakterystycznych elementów nowej inwestycji – powstającej kotłowni gazowej.  Na terenie inwestycji zakończono już wszystkie roboty przy posadzce kotłowni oraz fundamentach stacji przygotowania gazu. W ostatnich dniach na plac budowy dotarł także transport dwóch kominów. Każdy z nich składa się z dwóch części, które kolejno […]

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu: Prezes URE ogłasza kolejny nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

Wartość premii we wrześniowym naborze może wynieść blisko 12 mld zł i może nią zostać objęte 72 TWh energii elektrycznej. Druga w tym roku sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potrwa trzy dni i odbędzie się między 5 a 7 września 2022 r. W naborze mogą […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć