Brak kategorii

Brak kategorii

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea planuje zaangażowanie w farmy wiatrowe na Bałtyku

Grupa Enea i hiszpański koncern energetyczny Iberdrola podejmują współpracę dotyczącą rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Podpisany list intencyjny rozpoczyna negocjacje dotyczące wspólnego rozwoju inwestycji w elektrownie wiatrowe offshore o możliwej łącznej mocy do 3,3 GW. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea, która zakłada zrównoważoną transformację aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i […]

Odstępstwo od graniczych wielkości emisji dla Elektrowni Pątnów II

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował, że 11 maja 2020 r. spółka zależna – Elektrownia Pątnów II – uzyskała odstępstwa od granicznych wielkości emisji dla bloku 464 MW. W dniu 5 czerwca 2019 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek od spółki Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Instalacji Spalania Paliw w Elektrowni […]

PGNiG: priorytetem bezpieczeństwo energetyczne i wzrost wartości Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie kontynuować strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Kluczowym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie podniesienie wartości Spółki. Jednocześnie PGNiG zaangażuje się w budowę gospodarki niskoemisyjnej opartej na zielonej energii. – Bezpieczeństwo energetyczne kraju i dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego pozostają priorytetem Spółki. Niezmienne są również środki, które prowadzą do jego […]

Stosowanie wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”

W związku z informacją Ministra Energii w przedmiocie oceny zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524), zachęcamy do zapoznania się z informacją Prezesa URE nr 82/2019 w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach […]

Komunikat GK ZE PAK SA i Urzędu Miejskiego w Koninie

6 listopada 2019 r. w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA odbyło się spotkanie pomiędzy Prezydentem Miasta Konina, a władzami ZE PAK SA i Kopalni Węgla brunatnego Konin i Adamów SA. Spotkanie miało na celu omówienie i przygotowanie wspólnego planu działania związanego z transformacją gospodarczą odbywającą się Regionie Konińskim. Ustalono powołanie grupy roboczej […]

Nowatorski jaz elektrowni Ostrołęka – przygotowani na suszę

Elektrownia Ostrołęka B, należąca do Grupy Energa, wdrożyła nowatorski projekt infrastruktury związany z bezpieczeństwem energetycznym. W celu zapewnienia wody, niezbędnej do chłodzenia bloków energetycznych elektrowni, także w sytuacji obniżenia stanu poziomu wody na rzece Narew, zamontowano jaz. Innowacyjne urządzenie hydrotechniczne spiętrzy wodę w miejscu poboru z rzeki w przypadkach ekstremalnych – gdy będzie susza lub […]

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2019 r. 221,28 zł/MWh. Szczegóły znajdują się Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2019 Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

NFOŚiGW: Rozwój ciepłownictwa powiatowego podstawą samowystarczalności energetycznej

Ponad 150 osób, w tym przedstawiciele parlamentu, ministerstw, samorządów, banków, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, izb gospodarczych i świata nauki oraz specjaliści Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczyło w konferencji „Ciepłownictwo powiatowe podstawą samowystarczalności energetycznej”, która 2 kwietnia 2019 r. odbyła się w siedzibie NFOŚiGW. Była to zarazem okazja do prezentacji dwóch nowych programów priorytetowych […]

GAZ-SYSTEM nagrodzony za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu

– Wyróżnienie, które otrzymaliśmy traktuję przede wszystkim jako potwierdzenie faktu, że koszt braku dywersyfikacji i ryzyko niestabilności dostaw gazu dla polskiej gospodarki przewyższa koszt wybudowania i utrzymania nowej infrastruktury gazowej. Jest to też wyraz uznania dla konsekwentnie wdrażanej przez GAZ-SYSTEM strategii inwestycyjnej – powiedział Prezes Tomasz Stępień, odbierając nagrodę „Ten, który zmienia polski przemysł”. W […]

Relacja z VI Konferencji „KOGENERACJA – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

Zakończyła się VI Konferencja „KOGENERACJA – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która miała miejsce w dniach 5-6 luty br. w Katowicach, organizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia” z Raciborza przy współpracy z Partnerem – firmą PGNiG Termika SA.  Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki – AGH. Uczestników podczas panelu otwarcia przywitała Dorota […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć