Wydarzenia - zapowiedzi » Przedłużenie terminu zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd!!!

Przedłużenie terminu zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd!!!

1 sie 2022 Brak komentarzy Share 'Przedłużenie terminu zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd!!!' on Facebook Share 'Przedłużenie terminu zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd!!!' on Email Share 'Przedłużenie terminu zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd!!!' on Print Friendly

Trwa II edycja Konkursu dla Innowacyjnych Energetycznie Samorządów, organizowanego przez Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. Jej partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tegoroczna edycja została rozszerzona o nową kategorię „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”. W tej kategorii gminy mogą zgłaszać działające na ich terenie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które chcą zaprezentować koncepcje transformacji ciepłowni w zakresie zielonej energii. 

Korzyścią dla samorządów, które zgłoszą swoje koncepcje modernizacji ciepłowni będzie udział w warsztacie poprowadzonym przez ekspertów z czołowych instytucji zajmujących się tematyką transformacji ciepłownictwa w Polsce. Dzięki warsztatowi będzie można zdobyć wiedzę na temat finansowania inwestycji, Polskiej Strategii dla Ciepłownictwa oraz możliwości prowadzenia transformacji w kierunku zielonych źródeł ciepła. Warunkiem udziału w warsztacie jest zgłoszenie PEC-u przez gminę w przedłużonym terminie do 8 sierpnia br. przez formularz online dostępny na stronie https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/. 

Laureat kategorii „Aspirujący Innowator w dziedzinie ciepłownictwa” otrzyma zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu zakładającym bezpłatne przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla modernizacji ciepłowni w gminie w ramach programu ELENA (skrót od słów European Local Energy Assistance), w tym m.in. studium wykonalności, dokumentacja przetargowa oraz doradztwo inwestycyjne. ELENA jest instrumentem Komisji Europejskiej, zarządzanym przez Europejski Bank Inwestycyjny, finansowanym z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu można finansować przygotowanie (ale nie wdrożenie) inwestycji w efektywność energetyczną.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od dłuższego czasu włącza się w inicjatywy wpisujące się w światowy trend transformacji energetycznej, w tym w rozwój sektora technologii wodorowych oraz morskiej energetyki wiatrowej. W zielonej transformacji dostrzegamy szansę dla rozwoju polskiego przemysłu i firm opartych o polskie technologie. 5 lipca w Kielcach miało miejsce powołanie Grupy Przemysłowej Industria, która ściśle współpracuje z lokalnymi gminami w celu zapewnienia zielonej energii dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Właścicielem Industrii jest ARP – mówi Prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz.

Zaangażowanie ARP S.A. w Konkurs ma na celu promocję zielonej transformacji w samorządach, jako odpowiedź na wyzwania finansowe sektora ciepłowniczego, w tym zwiększenie jego rentowności, oraz odpowiedzi na oczekiwane przez mieszkańców zielone ciepło przez cały rok – dodaje prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego ARP.

O ELEN-ie mówi Mariola Żmudzińska, Wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która jest operatorem programu w Polsce: Dokumentacja nie może zostać odłożona na półkę. Ten program promuje działanie i jest kierowany do gmin, które już posiadają konkretną wizję podwyższenia efektywności energetycznej i są zdecydowane, aby ją u siebie wdrożyć.

Po opracowaniu dokumentacji trzeba w ciągu trzech lat rozpocząć inwestycję, ale warto się o to postarać, ponieważ są źródła krajowe i europejskie finansujące transformację w energetyce i ciepłownictwie. Także w dotychczasowych założeniach Programu Inwestycji Strategicznych można było finansować inwestycje w ten sektor. 

Po realizacji pełnego cyklu projektowego, jednostka samorządu terytorialnego zyska zieloną, ekologiczną energię cieplną, która będzie rentowna – mówi Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiciele samorządów biorąc udział w specjalnie przygotowanych warsztatach online pogłębią wiedzę na temat możliwości prowadzenia zielonej transformacji i źródłach jej finansowania.

Zmiany na rynku energetycznym dotyczą wszystkich jego uczestników i od wszystkich wymagają zaangażowania. Konkurs premiuje jednostki samorządu nastawione na zieloną energię, efektywność energetyczną i cyfryzację z tym związaną. To także kluczowe kierunki w działaniu PGE Obrót. Ponadto, stawiamy na dzielenie się wiedzą z naszymi klientami, w tym bardzo mocno z samorządami. I na wspólne przechodzenie przez transformację energetyczną – mówi Janusz Magoń, Wiceprezes PGE Obrót. – Dlatego jesteśmy partnerem wydarzenia organizowanego przez Instytut Energetyczny im. Łukasiewicza, które wzmacnia te działania i zachęca samorządy do podejmowania ambitnych inicjatyw. 

Warto przypomnieć, że to druga edycja konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 12 i 13 września 2022 r.

Nasz konkurs ma od początku aspekt edukacyjny i popularyzacyjny – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowski i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. – Tym razem, wspólnie z partnerami i po sugestiach ze strony uczestników poprzedniej edycji, chcemy wśród samorządów propagować możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje pozwalające na transformację energetyczną w ciepłownictwie. 

Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 sierpnia 2022 r. na platformie internetowej. Weźmie w nich udział po dwóch przedstawicieli gmin, które zgłosiły się do II kategorii Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd /Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa. 

Będziemy też mówić o nowoczesnych technologiach czy strategii dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznych uwarunkowań modernizacji źródeł ciepła – mówi dr inż. Sławomir Stec, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, koordynator konkursu.

Tematy warsztatów obejmą m.in. możliwość skorzystania ze wspomnianego instrumentu ELENA, źródeł finansowania zawartych w projekcie „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, programu Polityki Nowej Szansy Agencji Rozwoju Przemysłu oraz program 3W (woda, wodór, węgiel) Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prowadzącymi będą eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Banku Gospodarstwa Krajowego, SBB Energy S.A. i Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Zgłoszenia do Konkursu składać można przez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://tiny.pl/whdp7 do 8 sierpnia br. 

Sponsorami Konkursu zostali: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Sponsor Główny i Partner Strategiczny), Bank Gospodarstwa Krajowego (Sponsor Wspierający) oraz PGE Obrót S.A. (Sponsor Wspierający).

Projekt został objęty patronatem medialnym: Centrum Informacji Rynku Energii Cire.pl; TVP3 Rzeszów; Gazeta Codzienna Nowiny; Nowiny24.pl; GospodarkaPodkarpacka.pl; WysokieNapięcie.pl; PST Wspólnota; OptimalEnergy.pl; Energetyka; Magazyn Biomasa; INSTAL; Energetyka Cieplna i Zawodowa; Forum Polskiej Gospodarki; Radio Rzeszów; Gazeta Politechniki; Radio Centrum.

Ponadto Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: Marszałków następujących województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie  

Wpis został opublikowany 1 sie 2022 w następujących kategoriach: Wydarzenia - zapowiedzi. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć