Elektroenergetyka » Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2021 r. oraz ustalił jej koszty na 2023

Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2021 r. oraz ustalił jej koszty na 2023

28 lip 2022 Brak komentarzy Share 'Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2021 r. oraz ustalił jej koszty na 2023' on Facebook Share 'Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2021 r. oraz ustalił jej koszty na 2023' on Email Share 'Prezes URE rozliczył pomoc publiczną dla tzw. kontraktów długoterminowych za 2021 r. oraz ustalił jej koszty na 2023' on Print Friendly

Korekta kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2021 r.

Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[1], Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia gazu ziemnego za 2021 r. dla wytwórców uczestniczących w tym roku w programie pomocowym realizowanym na podstawie tej ustawy.

W 2021 r. w tym programie uczestniczyli już tylko trzej wytwórcy:

  • ZE PAK (dawniej Elektrownia Pątnów II),
  • CEZ Chorzów,
  • Elektrociepłownia „Zielona Góra.

Tab. 1. Rozliczenie pomocy publicznej z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej za 2021 r. (w tys. zł)

W 2021 r. wypłacono zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych o łącznej wysokości 108,8 mln zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono wysokość korekt rocznych dla trzech wytwórców, którzy uczestniczyli w 2021 roku w programie, a suma tych korekt wynosi 99,2 mln zł.

Tak więc ogólne saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom za 2021 r., z uwzględnieniem otrzymanych przez wytwórców zaliczek i ustalonych korekt wynosi prawie 208 mln zł. W porównaniu z 2020 r. wytwórcy otrzymali o ok. 16% mniejszą kwotę pomocy publicznej.

Zobowiązania i należności z tytułu decyzji Prezesa URE w sprawie korekt rocznych zostaną uregulowane między wytwórcami a Zarządcą Rozliczeń w ustawowym terminie do 30 września 2022 r.

Zaktualizowana wysokość kosztów osieroconych na 2023 r.

W drodze decyzji administracyjnych Prezes URE zaktualizował również kwoty kosztów osieroconych dla wytwórców na 2023 r. Od 2021 r. w systemie uczestniczą już tylko trzy podmioty: dawna Elektrownia Pątnów II (dziś Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin), CEZ Chorzów oraz Elektrociepłownia „Zielona Góra”. Łączna kwota tzw. kosztów osieroconych na 2023 r. dla tych trzech wytwórców energii wyniesie ponad 114 mln zł.

Tab. 2. Kwoty kosztów osieroconych wytwórców po aktualizacji

W latach 2008-2021 do wytwórców trafiło prawie 17,5 mld pomocy z programu KDT

Program pomocy publicznej wspiera sektor wytwarzania energii elektrycznej począwszy od 2008 r. Całkowita kwota środków publicznych przekazanych wytwórcom za lata 2008-2021 obejmująca zaliczki na poczet kosztów osieroconych i kosztów odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego oraz korekty tych kosztów łącznie wyniosła prawie 17,5 mld zł.

Tab. 3. Wartość środków publicznych przekazanych wytwórcom w ramach programu pomocy publicznej z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych tzw. KDTów za lata 2008-2021

***

[1] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 28 lip 2022 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć