News » GK PGNiG stawia na paliwa przyszłości

GK PGNiG stawia na paliwa przyszłości

18 maj 2022 Możliwość komentowania GK PGNiG stawia na paliwa przyszłości została wyłączona Share 'GK PGNiG stawia na paliwa przyszłości' on Facebook Share 'GK PGNiG stawia na paliwa przyszłości' on Email Share 'GK PGNiG stawia na paliwa przyszłości' on Print Friendly

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało listy intencyjne z trzema firmami w ramach projektu z obszaru wodorowego „Blue H2”. Współpraca z partnerami przemysłowymi ma umożliwić kontynuację prac, po etapie badawczym, poprzez zastosowanie instalacji produkcji niebieskiego wodoru m.in. w hutniczych procesach technologicznych. 

– Bezpieczeństwo energetyczne naszych odbiorców to z jednej strony zagwarantowanie im ciągłości dostaw gazu, z drugiej – inwestycje w paliwa alternatywne. Koncentrując się na tym co tu i teraz, nie zapominamy o przyszłości. Badania i rozwój stanowią ważny element długofalowej strategii PGNiG, wpisujący się w ideę budowania koncernu multienergetycznego. Dlatego nawiązujemy kolejne strategiczne partnerstwa i tworzymy realne warunki dla rozwoju krajowej energetyki opartej na nisko i zeroemisyjnych gazach takich jak niebieski czy zielony wodór – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA. 

Sygnatariuszami listów, obok PGNiG i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, są firmy przemysłowe i huty działające na terenie województwa śląskiego:

  • ECOGLASS Sp. z o.o.
  • Huta Pokój SA
  • Messer Polska Sp. z o.o.

Na mocy nawiązanej współpracy projekt „Blue H2” – zakładający opracowanie technologii wytwarzania niebieskiego wodoru, obejmie budowę pilotażowej instalacji produkcyjnej, która będzie zlokalizowana na Śląsku w Zabrzu. Docelowo, w przypadku powodzenia projektu badawczego i decyzji o budowie instalacji demonstracyjnej, niebieski wodór pozyskiwany metodą reformingu będzie wykorzystywany przez partnerów w procesach produkcyjnych.

Mamy świadomość, że w długoletniej perspektywie udział gazu ziemnego jako źródła energii w Unii Europejskiej będzie stopniowo ograniczany. W PGNiG cały czas poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam się do tego przygotować, a jednocześnie dobrze wykorzystać zasoby, jakimi dysponujemy jako firma gazownicza – podkreślił Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Rozwoju. Wzrasta produkcja energii z odnawialnych źródeł, jednak nadal jest jej zbyt mało, by móc wytwarzać zielony wodór na szeroką skalę. Tymczasem z potencjału niebieskiego wodoru, dzięki stosunkowo prostej i taniej technologii, będą mogli skorzystać dotychczasowi odbiorcy gazu ziemnego. Dodatkowo towarzyszący produkcji wodoru wychwyt CO2 pozwoli na jego wykorzystanie oraz skuteczne obniżenie emisyjności procesów produkcyjnych i energetycznych. W ramach pierwszego etapu projektu „Blue H2” udało nam się stworzyć sieć zainteresowanych podmiotów, które zamykają pełen obieg wodoru i CO2 w gospodarce, znacząco zwiększając szanse na komercyjne wdrożenie rozwiązań wypracowanych w projekcie. Pozyskiwany drogą reformingu wodór będzie mógł być zastosowany w piecach hutniczych czy kotłach energetycznych i w zasadzie we wszelkich procesach przemysłowych, gdzie powszechne zastosowanie ma obecnie gaz, czego przykładem jest generowanie ciepła – dodał Arkadiusz Sekściński.

Instalacja ma być oparta na trzech węzłach technologicznych – tzw. SMR (Steam Methane Reforming), czyli Parowym Reformingu Gazu Ziemnego, wychwycie dwutlenku węgla oraz oczyszczeniu wodoru. Zastosowane w projekcie rozwiązania są nowoczesne i przystępne kosztowo. Surowcem, na którym bazują jest gaz ziemny, co obniża koszt produkcji i sprzyja wdrożeniu technologii wodorowych w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Gotowość techniczna instalacji badawczej planowana jest na 2023 r.

Jestem bardzo dumny z tego, że Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ściśle współpracuje z PGNiG oraz innymi firmami zainteresowanymi wynikami projektu „Blue H2” w zakresie opracowania niskoemisyjnej, nowoczesnej technologii produkcji wodoru. Rozwój technologii wodorowych jest obecnie jednym z naszych najważniejszych obszarów działania i angażujemy się w wiele inicjatyw podejmowanych w tym obszarze tematycznym na terenie całego kraju. Pracownicy Instytutu dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w przedsięwzięciach związanych z wytwarzaniem, konwersją i wykorzystaniem gazów wodoronośnych, dlatego będziemy z pewnością solidnym partnerem dla krajowego giganta gazowego jakim jest PGNiG. W naszej ocenie transformacja energetyczna kraju musi być ściśle powiązana z rozwojem bez- i niskoemisyjnych technologii wodorowych, najkorzystniej w oparciu o krajową myśl naukową i opracowywane przez polskich inżynierów rozwiązania techniczne – powiedział Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

„Blue H2” to jeden z projektów badawczych realizowanych przez PGNiG w ramach Programu Wodorowego Spółki ogłoszonego w 2020 r. Obejmuje on szereg inicjatyw w obszarze magazynowania i dystrybucji paliwa, procesów wytwórczych oraz innowacji technologicznych. W ten sposób GK PGNiG realizuje strategię związaną z dywersyfikacją sektorów działalności oraz przyjęte w ub. r. na mocy Porozumienia sektorowego zobowiązanie do budowy polskiej gospodarki wodorowej.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wpis został opublikowany 18 maj 2022 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć