Ciepłownictwo » Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu

Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu

13 kw. 2022 Możliwość komentowania Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu została wyłączona Share 'Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu' on Facebook Share 'Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu' on Email Share 'Energa Kogeneracja wyłoniła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu' on Print Friendly

Program inwestycyjny w Elektrociepłowni Kalisz wszedł w kolejną fazę. Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła postępowanie przetargowe na wykonawcę bloku silników gazowych (BSG) o łącznej mocy cieplnej 20,6 MWt i elektrycznej 22,8 MWe. Generalnym realizatorem inwestycji zostało konsorcjum firm: Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Bergen Engines AS (partner konsorcjum).

Budowa BSG to kolejny etap modernizacji kaliskiej elektrociepłowni. Wraz z trwającą już realizacją kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy ok. 50 MWt, pozwoli zdywersyfikować miks paliwowy ciepłownictwa w Kaliszu i istotnie ograniczyć emisje substancji szkodliwych do środowiska poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji ciepła. Aktualny harmonogram zakłada oddanie BSG do eksploatacji w 2024 r. Operator źródeł ciepła, po realizacji programu inwestycyjnego, będzie mógł elastycznie programować pracę tych źródeł w oparciu o bieżącą wycenę poszczególnych nośników energii (nowe źródła gazowe i zmodernizowane istniejące źródła węglowe), co pozwoli na minimalizację ceny ciepła dla odbiorów.

Inwestycja zapewni realizację dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego w Kaliszu w oparciu o najnowocześniejszą technologię od wiodących dostawców silników gazowych. Dodatkowym wsparciem dla BSG jest premia kogeneracyjna – dopłata do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Energa Kogeneracja będzie do niej uprawniona dzięki wygranej w tzw. „aukcji kogeneracyjnej”, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki na początku marca 2022 r.

Inwestycja w KRS jest na etapie uzgadniania projektów wykonawczych poszczególnych branż.. Zakończony został demontaż dwóch kotłów węglowych typu WR-25, które pozostawały nieczynne odpowiednio od 2002 i 2015 r. Wykonany został fundament pod kocioł o mocy 10 MWt, trwają prace budowlane nad kolejnymi, pod dwa kotły o mocy 20 MWt każdy. Oddanie KRS do eksploatacji, opartej na trzech kotłach marki Bosch, planowane jest w 2023 r.

Z końcem 2022 r. z eksploatacji wyłączony zostanie jeden z trzech wykorzystywanych jeszcze kotłów węglowych o mocy 30 MWt – historyczny kocioł parowy typu OSR-32, uruchomiony jeszcze w 1949 r. Dwa pozostałe kotły wodne typu WR-25 są w trakcie modernizacji, polegającej na redukcji mocy w paliwie każdego kotła do wartości poniżej 25 MWt oraz budowie nowego układu odpylania spalin. Zgodnie z unijną legislacją, pozwoli to właścicielowi kaliskiej elektrociepłowni na utrzymanie ich w rezerwie do 2029 r. Zabezpieczona w ten sposób zostanie ciągłość dostaw i odpowiednia moc w miejskim systemie ciepłowniczym podczas realizacji programu inwestycyjnego spółki.

Unijne dyrektywy zmieniają polskie ciepłownictwo

Konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa wynika wprost z unijnych przepisów, które zostały wdrożone do prawodawstwa polskiego, w szczególności z dyrektywy IED w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych, przyjętej w listopadzie 2010 r. przez Parlament Europejski i Radę Europy oraz dyrektywy MCP z listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. W zależności od różnych czynników, m. in. mocy w paliwie, przepisy te wyznaczają odpowiednie standardy w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego lub braku przesłanek technicznych dla realizacji instalacji środowiskowych, które pozwoliłyby na spełnienie wspomnianych standardów, operator danego źródła podejmuje decyzję o jego wyłączeniu z eksploatacji, jak w przypadku węglowego kotła OSR-32 w Kaliszu.

Oprócz elektrociepłowni w Kaliszu działa również druga jednostka ciepłownicza Energi – Ciepłownia Rejonowa o mocy cieplnej zainstalowanej ok. 58 MWt, zarządzana przez spółkę Energa Ciepło Kaliskie.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 13 kw. 2022 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć