News » 1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii

1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii

30 lis 2021 Możliwość komentowania 1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii została wyłączona Share '1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii' on Facebook Share '1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii' on Email Share '1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii' on Print Friendly

Z końcem listopada 2021 r. do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) dołączył tysięczny podmiot. 

To drugie obok Rejestru Świadectw Pochodzenia narzędzie TGE, którego instrumenty wspierają producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji.

Gwarancje pochodzenia mogą zostać wykorzystane przez podmioty zabiegające o ochronę środowiska, które chcą zwiększyć udział tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji, w celu redukcji emisji zanieczyszczeń czy
w ramach zmniejszenia tzw. śladu węglowego.
 

Rejestr Gwarancji Pochodzenia dla energii wytworzonej z OZE ruszył na Towarowej Giełdzie Energii 3 listopada 2014 r., zaś 2 października 2019 r. został on rozszerzony o technologie kogeneracyjne. Było to konsekwencją zaimplementowania w Polsce w 2013 r. Europejskiej Dyrektywy 2009/28/WE, nakazującej tworzenie rejestrów gwarancji w krajach UE. RGP jest skierowany do wytwórców energii pozyskiwanej zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i wysokosprawnej kogeneracji, spółek obrotu, brokerów oraz podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii.

W pierwszym roku prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia skupiał on 56 podmiotów, by na koniec listopada 2021 r. osiągnąć liczbę 1000.

1000 podmiotów! Ten wynik cieszy! Tym bardziej, że obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię. Powołanie RGP siedem lat temu było dużym krokiem Polski na drodze do czystego powietrza. Stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami, zaopatrujemy się w towary, biorąc pod uwagę ich skład czy wartość kaloryczną. Podobną świadomość możemy osiągnąć, wybierając producentów, którzy przy wytwarzaniu dóbr lub usług korzystają właśnie z zielonej energii, a więc pozyskanej z wiatru, wody czy słońca. Gwarancje pochodzenia pozwalają ją oznaczyć, tym samym odróżnić od energii wytworzonej w źródłach konwencjonalnych. Odnawialne źródła energii stają się naszą przyszłością oraz kluczowym elementem polityki klimatycznej UE. Warto w nie inwestować – powiedział Marek Szałas, Dyrektor Biura Rejestrów TGE.

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów, które powstają wraz z jej produkcją, zaś tracą ważność z chwilą przekazania Odbiorcy Końcowemu lub po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia produkcji bądź daty wydania. Ich celem jest zapewnienie konsumentom narzędzia wyboru źródła energii elektrycznej, z którego chcą korzystać, oraz dodatkowo wsparcie producentów energii elektrycznej. Gwarancje pochodzenia pozwalają przedsiębiorcom udowodnić dbałość o środowisko naturalne oraz ograniczenie śladu węglowego ich produktów czy usług.

W październiku br. obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł na TGE 3 048 682 MWh, co stanowi wzrost o 312,5% r/r, zaś średnia ważona cena to 1,65 zł/MWh (wzrost w stosunku do września br. o 0,03 zł/MWh).

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Wpis został opublikowany 30 lis 2021 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć