News » GAZ-SYSTEM rozszerza działalność badawczą

GAZ-SYSTEM rozszerza działalność badawczą

7 paź 2021 Możliwość komentowania GAZ-SYSTEM rozszerza działalność badawczą została wyłączona Share 'GAZ-SYSTEM rozszerza działalność badawczą' on Facebook Share 'GAZ-SYSTEM rozszerza działalność badawczą' on Email Share 'GAZ-SYSTEM rozszerza działalność badawczą' on Print Friendly

Laboratorium Badań Materiałowych, jedno z trzech laboratoriów GAZ-SYSTEM, uzyskało świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie wykonywania specjalistycznych badań.

Laboratorium Badań Materiałowych, zlokalizowane w Pogórskiej Woli, wykonuje badania nieniszczące – różnymi metodami – materiałów metalowych, w tym złączy spawanych.

Kompetencje laboratorium zostały pozytywnie ocenione przez UDT, dzięki czemu możliwe było rozszerzenie usług i wykonywanie badań – wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych dla urządzeń ciśnieniowych objętych ustawą  o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Uznanie UDT  jest dopełnieniem uzyskanej w listopadzie 2020 r. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, na podstawie której realizowano już wcześniej badania wizualne, ultradźwiękowe, badania penetracyjne oraz ocenę radiogramów.

W spółce funkcjonują również dwa inne laboratoria. Pierwszym z nich jest Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jako Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji nr AB 1228.  Zakres udzielonej akredytacji obejmuje m.in. badania fizykochemiczne gazu ziemnego oraz badania w środowisku pracy.

Kolejnym jest Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) w Hołowczycach, prowadzące prace w zakresie wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym przy ciśnieniu roboczym do 55 bar. LWG również jest laboratorium akredytowanym – Certyfikat akredytacji nr AP 183. Stanowisko do wzorcowania gazomierzy to innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, które posiada możliwość pracy w dwóch trybach: otwartym (gaz pobierany jest z sieci, a przepływ regulowany jest przez tłocznię gazu) i trybie zamkniętym (przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę).

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wpis został opublikowany 7 paź 2021 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć