News » Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r.

Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r.

6 paź 2021 Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r. została wyłączona Share 'Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r.' on Facebook Share 'Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r.' on Email Share 'Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2021 r.' on Print Friendly

Wolumen obrotu na rynkach spot energii elektrycznej osiągnął we wrześniu rekordowy poziom 3,29 TWh. Dla daty dostawy 25 września br. obroty na Rynku Dnia Następnego osiągnęły największy dzienny wolumen w historii notowań na tym rynku – 151 545,8 MWh.

Łączny wolumen na rynkach gazu osiągnął poziom 24,96 TWh, co jest najwyższą wartością roku bieżącego oraz drugim najwyższym wolumenem miesięcznym w historii notowań tego surowca na TGE. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2021 roku 25 618 392 MWh, co oznacza wzrost o 35,8 proc. w stosunku do września 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 465,70 zł/MWh i jest to wzrost o 82,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła we wrześniu 400,92 zł/MWh, co stanowi wzrost o 39,77 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu transakcje o wolumenie 24 955 796 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 88,2%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła we wrześniu 312,28 zł/MWh i jest to wzrost o 100,48 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2022 r. (GAS_BASE_Y-22) wyniosła we wrześniu 211,03 zł/MWh, czyli o 58,33 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł we wrześniu 1 571 655 MWh, co stanowi spadek r/r o 21,8%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 226,53 zł/MWh i oznacza to wzrost o 44,58 zł/MWh względem sierpnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł we wrześniu o 50,7% r/r, do poziomu 5 532 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 3 001,45 zł/toe (wzrost względem sierpnia br. o 686,60 zł/toe) i ponownie osiągnęła najwyższy poziom w historii notowań tego instrumentu.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 962 155 MWh, co stanowi wzrost o 49,7 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła we wrześniu 1,62 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do sierpnia br. o 0,21 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

We wrześniu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
RAZEM 25 618 392 15 216 454 18 860 674
RDB (RTG) 185 320 236 339 249 552
RDN (RTG) 3 104 789 2 806 550 2 546 884
RTPE (OTF) 22 328 284 12 173 566 16 064 237

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
RAZEM 24 955 796 22 346 332 13 260 177
RDBg (RTG) 513 393 308 408 314 026
RDNg (RTG) 1 209 024 939 840 879 600
RTPG (OTF) 23 233 379 21 098 084 12 066 551

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
RAZEM 1 571 655 1 233 441 2 008 843
zielone certyfikaty 1 537 985 1 204 451 1 965 692
sesje RPM (RTG) 647 498 610 007 994 010
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 890 487 594 445 971 682
błękitne certyfikaty 33 670 28 990 43 151
sesje RPM (RTG) 28 678 26 932 36 157
TP na RPM (RTG) 4 992 2 058 6 994

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
RAZEM 5 532 4 682 11 212
sesje RPM (RTG) 5 410 4 682 11 212
TP na RPM (RTG) 122 0 0

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
RAZEM 1 962 155 1 487 990 1 311 110
OZE 1 962 155 1 487 990 1 311 110
kogeneracja 0 0 0

 

Towary rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
RAZEM 0 0 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Wpis został opublikowany 6 paź 2021 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć