News » Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na…

Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS

22 lipiec 2021 Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS została wyłączona Share 'Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS' on Facebook Share 'Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS' on Email Share 'Towarowa Giełda Energii wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju zintegrowanego rynku SEEGAS' on Print Friendly

21 lipca 2021 r. Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, giełdy energii i dostawcy usług obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych podpisali Porozumienie o współpracy międzyregionalnej w zakresie rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej SEEGAS (Memorandum of Understanding).

Jednym z sygnatariuszy była Towarowa Giełda Energii, która na mocy podpisanego dokumentu będzie działać na rzecz rozwoju transgranicznego handlu gazem ziemnym.

Celem Porozumienia jest stworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencyjnego płynnego rynku SEEGAS oraz zapewnienie jego uczestnikom i dostawcom usług nieograniczonego dostępu do poszczególnych rynków gazu ziemnego. 

21 lipca 2021 r. Sekretariat Wspólnoty Energetycznej (Energy Community Secretariat), giełdy energii i dostawcy usług obrotu: Towarowa Giełda Energii (TGE), Bursa Romana de Marfuri (BRM), Ukrainian Energy Exchange (UEEX), Central Eastern European Gas Exchange Company Limited by Shares (CEEGEX) i EEX CEGH Gas Exchange Service (ECG), a także operatorzy systemów przesyłowych: Moldovatransgaz, Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU), FGSZ Natural Gas Transmission i GAZ-SYSTEM podpisali Porozumienie o współpracy regionalnej w zakresie rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej (SEEGAS). Sygnatariusze zamierzają podejmować działania na rzecz: rozwoju transgranicznego handlu gazem ziemnym, np. na platformach giełdowych, wprowadzania przejrzystych, konkurencyjnych mechanizmów cenowych opartych na zasadach rynkowych oraz efektywnego działania transgranicznego przesyłu gazu i interoperacyjności.

– Sekretariat Wspólnoty Energetycznej od początku jej istnienia wspiera integrację umawiających się stron z rynkami energetycznymi UE, co w przypadku Ukrainy i Mołdawii stopniowo staje się aktualnie rzeczywistością. Podpisanie Porozumienia SEEGAS jest owocem wspólnych starań głównych graczy
w regionie, którym zależy na dalszym łączeniu giełdowych rynków gazu ziemnego
– powiedział Janez Kopač, Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.

Celem Porozumienia jest przede wszystkim wypracowanie warunków dla funkcjonowania konkurencyjnego płynnego rynku SEEGAS oraz zapewnienie wszystkim jego uczestnikom i dostawcom usług nieograniczonego dostępu do poszczególnych rynków gazu ziemnego, na równych zasadach i zgodnie z prawodawstwem UE. Podpisanie dokumentu ma również ułatwić współpracę w zakresie wdrożenia skutecznego systemu rozliczeń towarowych dla transakcji dotyczących gazu ziemnego, zgodnego z najlepszymi praktykami europejskimi.

– Zainicjowany przez Wspólnotę Energetyczną projekt SEEGAS odpowiada na aktualne potrzeby związane z dalszym rozwojem i integracją rynków gazu w regionie. Tworzy on dobrą platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy giełdami i operatorami działającymi na poszczególnych rynkach krajowych. Jestem przekonany, że na tej podstawie zostaną wypracowane rozwiązania sprzyjające transgranicznemu obrotowi gazem w naszym regionie – podkreślił Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Gottfried Steiner, Prezes Zarządu austriackiego Central Eastern Gas Hub (CEGH) i przedstawiciel podpisujący Porozumienie w imieniu EEX CEGH Gas Exchange Service, dodał: Bardzo doceniam tę inicjatywę i jestem pewien, że przyczyni się ona do przyszłego rozwoju handlu gazem w regionie.

Z kolei Gabriel Purice, Prezes Zarządu Rumuńskiej Giełdy Energii (BRM), zapewnił: Od zawsze twierdziłem, że kraje w regionie muszą się lepiej poznać i działać razem, aby rozwiązać swoje problemy. Dokładnie to jest celem projektu SEEGAS, dlatego BRM z pełnym przekonaniem dołączyła do pierwszej propozycji współpracy. Jesteśmy pewni, że w krótkim czasie zostaną opracowane rozwiązania, które ułatwią transgraniczny przepływ gazu i stworzą sprawnie działający rynek regionalny.

– Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do perspektyw współpracy z naszymi partnerami w regionie i Wspólnocie Energetycznej w ramach SEEGAS. Wierzmy, że może to usprawnić funkcjonowanie regionalnych rynków gazu, przyczyniając się do zwiększenia zarówno płynności, jak i obrotu transgranicznego – pokreślił Piotr Kuś, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu GAZ-SYSTEM.

Przewodniczący Komitetu Giełdowego Ukraińskiej Giełdy Energii (UEEX) Oleksij Dubovskyi zauważył:
W ramach SEEGAS otrzymaliśmy ogromną szansę nie tylko na znaczące usprawnienie naszych mechanizmów i wyeliminowanie wąskich gardeł, które uniemożliwiały rozwój handlu transgranicznego w regionie, ale także na ich ujednolicenie zgodnie ze standardami unijnymi.

Bardzo cenię sobie tę inicjatywę i wierzę, że pobudzi ona integrację rynku oraz wesprze rozwój handlu gazem w regionie – podkreślił Siergiej Makogon, Prezes Operatora Systemu Przesyłowego Gazu Ukrainy (GTSOU).

Podobnego zdania jest Ákos Rétfalvi, Dyrektor ds. Handlu i Usług Biznesowych węgierskiego operatora gazowego FGSZ, który oświadczył, że […] współpraca i połączone starania zaangażowanych stron to ruch, który dobrze rokuje z punktu widzenia przyszłego partnerstwa. FGSZ liczy na udział w tej inicjatywie wraz z innymi OSP, jak również dostawcami usług obrotu.

– Wraz z rosnącym wpływem Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej na światowy handel gazem ziemnym inicjatywa SEEGAS może przynieść nową koncepcję dla regionu, jak również świetną platformę dla tworzenia sygnałów cenowych, przejrzystości i płynności – stwierdził Robert Szoke, Dyrektor ds. Operacji i Nadzoru w węgierskiej giełdzie gazu Central Eastern European Gas Exchange (CEEGEX).

Iurie Dolghier, Dyrektor Moldovatransgaz, dodał: Inicjatywa SEEGAS jest przyjmowana z zadowoleniem i doceniana jako korzystna platforma współpracy w ramach regionu, zwłaszcza w kontekście trwających reform rynku gazu w Republice Mołdawii.

Po podpisaniu dokumentu odbędzie się pierwsze spotkanie partnerów w ramach Wspólnego Komitetu Sterującego SEEGAS, który będzie się zbierać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Porozumienie jest otwarte dla wszystkich giełd i operatorów systemów przesyłowych działających w regionie SEEGAS, którzy chcieliby przyłączyć się do inicjatywy na późniejszym etapie.

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Wpis został opublikowany 22 lipiec 2021 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć