Ciepłownictwo » Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat

Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat

9 Cze 2021 Brak komentarzy Share 'Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat' on Facebook Share 'Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat' on Email Share 'Rzeszowska Elektrociepłownia daje ciepło miastu od 40 lat' on Print Friendly

4 dekady temu rzeszowska elektrociepłownia rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy. Obecnie Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jej dostawa zaspokaja ponad połowę ogólnego zapotrzebowania w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dbając o komfort mieszkańców i stosując ekologiczne rozwiązania.

Początki
Decyzja o budowie Elektrociepłowni zapadła w latach 70. XX w. i związana była z dynamiczną rozbudową miasta i z rosnącymi potrzebami na ciepło w nowo budowanych osiedlach. Ówcześnie funkcjonowało wiele przestarzałych, lokalnych kotłowni węglowych, które przyczyniały się do złej jakości powietrza w mieście. Budowa centralnego źródła pozwoliła na sukcesywne likwidowanie nieefektywnych i szkodliwych kotłowni lokalnych oraz poprawiła jakość powietrza. Pierwsze urządzenia grzewcze zostały uruchomione w 1980 r. Rzeszowska elektrociepłownia została zaprojektowana jako obiekt, który miał docelowo produkować 100 MW energii elektrycznej i ponad 600 MWt energii cieplnej. Budowę elektrociepłowni podzielono na 3 etapy.

Kalendarium Elektrociepłowni w Rzeszowie
1976-1983 – I etap budowy elektrociepłowni, rozpoczęła się budowa czterech kotłów wodnych – WR 25. Ciepło z elektrociepłowni po raz pierwszy popłynęło do rzeszowskich mieszkań, zakładów i instytucji już zimą 1980 r.
1983-1988 – II etap rozbudowy elektrociepłowni, obejmował on budowę dwóch kotłów WP-120 o łącznej mocy cieplnej 280 MW, zakończona realizacja II etapu rozbudowy pozwoliła zlikwidować lokalne
kotłownie.
1989 – III etap rozbudowy elektrociepłowni, zakładał budowę dwóch bloków energetycznych, zapewniających, oprócz energii cieplnej, również produkcję energii elektrycznej. Jednak przemiany polityczne i sytuacja gospodarcza kraju po 1989 r. uniemożliwiły realizację tej części projektu. Został on czasowo zawieszony.
26 maja 2003 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy BGP-100, który poszerzył działalność firmy o wytwarzanie energii elektrycznej w układzie skojarzonym z energią cieplną, na bazie gazu ziemnego.

24 października 2014 r. przekazano do użytku nowy blok kogeneracyjny (gazowy silnikowy) o mocy elektrycznej 29 MWe oraz mocy cieplnej 26 MWt. Technologia obiektu oparta jest na mechanizmie silników spalinowych tłokowych (BGS). Wielkość i parametry bloku zostały skonfigurowane tak, aby zwiększyć elastyczność pracy wszystkich jednostek wytwórczych Elektrociepłowni w sezonie letnim i zimowym.

Październik 2018 – najbardziej znaczący wpływ na działalność elektrociepłowni ma jednak najnowsza inwestycja – oddana do użytku w 2018 r. Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE). Instalacja o zdolności przetwarzania 100 000 Mg/r. (~ 12,5 Mg/h, roczny czas pracy ~ 8 000 h/r.). Podstawowym przedmiotem działalności ITPOE jest odzysk energii zawartej w termicznie przekształcanych, zmieszanych odpadach komunalnych i innych odpadach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Odpady są termicznie przekształcane poprzez ich spalanie w kotle jednej linii technologicznej
o wydajności spalania 12,5 Mg/h odpadów. Praca instalacji odbywa się w trybie ciągłym. Instalacja ITPOE produkuje ciepło dla potrzeb zewnętrznych odbiorców oraz na potrzeby własne Elektrociepłowni.

Teraźniejszość i przyszłość
W Elektrociepłowni produkcja ciepła odbywa się obecnie z wykorzystaniem: czterech kotłów węglowych: WR – 25 (rusztowych) o łącznej mocy cieplnej 116 MW, dwóch kotłów węglowych: WP – 120 (pyłowych) o łącznej mocy cieplnej 280 MW, bloku gazowo-parowego BGP – 100 o mocy elektrycznej 101 MW i cieplnej 76,3 MW, bloku gazowego silnikowego BGS – 30, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej w lecie w oparciu o cztery silniki spalinowe tłokowe o mocy elektrycznej 7,25 MW i cieplnej 6,50 MW każdy oraz Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która przetwarza odpady
komunalne o mocy elektrycznej 8 MW w kondensacji oraz 4,6 MW w kogeneracji. Ponadto Elektrociepłownia posiada wszystkie niezbędne, wspomagające proces wytwarzania ciepła urządzenia i obiekty, w tym: magazynowania i przygotowania paliwa, zagospodarowania odpadów paleniskowych, ujęcie wody na rzece Wisłok ze zbiornikiem retencyjnym, stację uzdatniania wody technologicznej oraz laboratorium analityczne.

W fazie przygotowania do realizacji jest projekt pod nazwą „Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie”. Druga linia utylizacji odpadów zostanie
zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przekształcania odpadów.
Projekt ma się zakończyć w 2023 r.

Rzeszowska elektrociepłownia to nowoczesna firma, otwarta i przyjazna dla otoczenia. Aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami. Współuczestniczy w ważnych wydarzeniach gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Nie pozostaje obojętna na sytuacje regionu i jego mieszkańców, wpierając lokalne inicjatywy. Od 2018 r. stałym elementem działalności jest eko-edukacja, realizowana w formie wykładów, warsztatów, zajęć tematycznych, połączonych ze zwiedzaniem ITPOE, adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół z Rzeszowa i okolic.

 

 

 

 

 

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Wpis został opublikowany 9 Cze 2021 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć