Ciepłownictwo » Veolia: informacja o inwestycjach w modernizację i rozwój sieci

Veolia: informacja o inwestycjach w modernizację i rozwój sieci

8 marzec 2021 Komentarze: 1 Share 'Veolia: informacja o inwestycjach w modernizację i rozwój sieci' on Facebook Share 'Veolia: informacja o inwestycjach w modernizację i rozwój sieci' on Email Share 'Veolia: informacja o inwestycjach w modernizację i rozwój sieci' on Print Friendly

Zarząd Veolii Energia Warszawa S.A., na prośbę Pana Ministra Jacka Ozdoby przekazał informacje na temat inwestycji i remontów sieci ciepłowniczej w Warszawie.

W przesłanej odpowiedzi Spółka przypomniała, że zarządza siecią ciepłowniczą w ramach warszawskiego systemu ciepłowniczego, który jest największym takim systemem w Unii Europejskiej i jednym z największych w całej Europie. Łączna długość rurociągu to ok. 1800 km na obszarze o powierzchni ok. 190 km2. Na terenie całego miasta znajduje się ok. 16700 węzłów cieplnych w ok. 19000 budynkach, co przekłada się na pokrycie ok. 80% zapotrzebowania na ciepło całej stolicy.

Veolia Energia Warszawa S.A. (d. Dalkia) została właścicielem sieci ciepłowniczej, oferując za kupno Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC) najwyższą kwotę w przetargu. Umowa prywatyzacyjna zobowiązywała również Veolię Energię Warszawa S.A. do poniesienia w latach 2011-2018 nakładów inwestycyjnych na modernizację i rozwój sieci w kwocie 1 mld zł. Inwestycje gwarantowane, zgodnie z zapisami umowy, rozliczano w trzech okresach: 2011-2014, 2015-2017 i 2018. Spółka wywiązała się z tego obowiązku bez żadnych zastrzeżeń, co zostało potwierdzone wynikami niezależnych audytów i formalnie rozliczone z Miastem st. Warszawa.

Od 2011 r. do 2020 r. Veolia Energia Warszawa S.A. zainwestowała łącznie ponad 1,2 mld zł w rozwój i modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej, co oznacza inwestycje średnio w roku na poziomie 120 mln zł w rozwój i modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej. 

To właśnie dzięki tym wielomilionowym nakładom Veolii, Warszawa może pochwalić się Inteligentną Siecią Ciepłowniczą. To pierwsza i na razie jedyna na świecie sieć ciepłownicza zdygitalizowana i wyposażona
w najnowocześniejsze narzędzia zdalnego zarządzania siecią na tak dużą skalę.

Veolia Energia Warszawa S.A. prowadzi również dodatkowe, daleko wykraczające ponad standard w polskim ciepłownictwie, metody diagnostyki. Do najważniejszych z nich należą metoda fonometryczna
i termowizyjna, próby wytrzymałościowe, pomiary drgań rurociągów i wykorzystanie robota.

Efekty ogromnych nakładów inwestycyjnych, szczególnej dbałości o infrastrukturę ciepłowniczą oraz wdrożenia systemu nowoczesnego zarządzania siecią najlepiej obrazują kluczowe dla ciepłownictwa wskaźniki, opisujące stan techniczny majątku ciepłowniczego: 

 • blisko 60% rur wykonanych jest w najnowocześniejszej w ciepłownictwie technologii preizolowanej, co oznacza sukcesywną wymianę rurociągów na te w nowej technologii lub budowę nowych preizolowanych,
 • zmniejszenie strat ciepła, które są podstawowym wskaźnikiem jakości instalacji ciepłowniczej do poziomu 10,91% przy 14% średnich strat ciepła w krajowych przedsiębiorstwach ciepłowniczych, przy jednoczesnej rozbudowie sieci o 130 km w ciągu ostatnich 7 lat rozwoju sieci ciepłowniczej z 1698 km w 2013 r. do 1828 km w 2020 r.,
 • spadek liczby awarii w ciągu roku z 500 w 2013 r. do 300 w 2020 r., co oznacza blisko 40% spadek w ciągu 8 lat
 • krotność wymiany zładu, czyli uzupełnienie wody sieciowej w ciągu roku, spadła
  z poziomu 10,4 w 2013 r. do poziomu 5,5 w 2020 r. – przyjmując, że basen olimpijski ma ok. 3000 m3 to ilość wody uzupełniającej potrzebnej w 2020 r. jest mniejsza
  o 220 basenów olimpijskich w porównaniu do 2013 r.
    

Veolia Energia Warszawa inwestuje nie tylko w rozwój i modernizację sieci ale także w rozwój usług służących podnoszeniu efektywności energetycznej budynków. Klienci, którzy korzystają z tej usługi mogą ograniczyć zużycie ciepła nawet o 10-14%.

Dodatkowo Veolia Energia Warszawa S.A. wspólnie z Miastem st. Warszawa realizuje program antysmogowy. W jego efekcie w ostatnich latach do miejskiej sieci zostało podłączonych 360 budynków mocą z ok. 120 MW, co można porównać do podłączenia 50-ciotysięcznego miasta do sieci ciepłowniczej.

Celem nadrzędnym Spółki jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw ciepła do odbiorców w Warszawie. Realizacja tego celu nie ogranicza się jedynie do dbałości o infrastrukturę ciepłowniczą, stałego rozwoju usług czy minimalizowania liczby awarii i czasu ich usuwania.

Dla Veolii Energii Warszawa podstawą bezpieczeństwa jest także zaufanie mieszkańców budowane dzięki otwartej i uczciwej komunikacji. Zgodnie z tą zasadą Spółka informuje o każdej przerwie w dostawach ciepła nawet jeżeli dotyczy tylko jednego z 19 tys. zasilanych budynków. Ta zasada także nie jest standardem dla branży, a źle interpretowana może prowadzić do błędnych wniosków na temat stanu sieci.

Mimo zakrojonych na tak dużą skalę inwestycji Veolii w stołeczną sieć ciepłowniczą ceny ciepła dla mieszkańców w Warszawie należą do najniższych wśród dużych miast w Polsce. Jednocześnie udział dystrybutora ciepła eksploatującego sieć ciepłowniczą, czyli Veolii Energii Warszawa S.A. w cenie ciepła dla klienta końcowego to około 30 – 35%. Za 65-70% ceny ciepła odpowiada jego wytwórca.

Zarząd Veolii Energii Warszawa zaprosił Pana Ministra do złożenia wizyty w siedzibie Spółki i osobistego zapoznania się z działalnością Spółki oraz nowoczesnymi narzędziami zarządzania siecią i ciepłem w budynkach, które czynią Veolię Energię Warszawa S.A. liderem w transformacji ciepłownictwa w Polsce.

Źródło: Veolia Energia Warszawa S.A.

Wpis został opublikowany 8 marzec 2021 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

1 komentarz do “Veolia: informacja o inwestycjach w modernizację i rozwój sieci”

 1. Karl, 8 marzec 2021 o 15:35

  Szkoda czasu na odpowiadanie Ozdobie bo on tylko czeka na pretekst do walenia w Trzaskowskiego. Nie wie że w Warszawie wszystkie awarie były naprawiane w kilka godzin, tego samego dnia? Nie wie że w całej Polsce była masa awarii? Zabrze i Bytom nie kilka budynków jak w Warszawie ale jednocześnie ponad 70 tysięcy ludzi bez ogrzewania wiele dni. Nie słyszał jak PGE ponad tydzień nie potrafiło naprawić ogrzewania w Szczecinie i 30 tysięcy ludzi miało zimno w mieszkaniach? Można tak jeszcze długo i każda z innych awarii miała większy zasięg i bez porównania dłuższy czas naprawy. Jak Ozdoba o tym nie wie to za co mu płacimy??? A jak wie i na siłę czepia się Warszawy to nie powinien zajmować żadnego stanowiska w rządzie

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć