News » ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego…

ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie na rzecz klimatu

11 Sty 2021 Brak komentarzy Share 'ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie na rzecz klimatu' on Facebook Share 'ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie na rzecz klimatu' on Email Share 'ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie na rzecz klimatu' on Print Friendly

ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotują pilotażowe projekty w obszarze ochrony środowiska i będą się ubiegać o ich dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Podpisane porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 r. Jej szczegóły, jak również zakres wspólnych projektów zostaną wypracowane w tym roku.

Współpraca małopolskiego samorządu i ORLEN Południe będzie odbywać się w ramach unijnej inicjatywy Platformy Regionów Węglowych w Transformacji oraz realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.
– Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 mld euro. Liczymy, że środki, z których będzie mogła skorzystać Małopolska pozwolą na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego, umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy, jak również złagodzą skutki wpływu COVID-19 na życie mieszkańców i gospodarkę Małopolski Zachodniej – powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.
ORLEN Południe posiada właściwe kompetencje, niezbędne do opracowania innowacyjnych projektów pilotażowych w ramach programu i poprzez realizowane inwestycje przyczynia się do rozwoju regionu. Spółka od lat pozostaje liderem polskiego rynku biopaliw i biokomponentów, a obecnie konsekwentnie zmierza w kierunku przekształcenia w nowoczesną biorafinerię.
– Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska – mówił Wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji. – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, a co za tym idzie – większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych. We współpracy z ORLEN Południe upatrujemy ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji – wyjaśnia Wicemarszałek, Tomasz Urynowicz.
ORLEN Południe w swojej rafinerii w Trzebini rozwija obecnie technologie wodorowe. Produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma rozpocząć się już w 2021 r. W tym samym czasie ma też się rozpocząć w Trzebini produkcja zielonego glikolu propylenowego, w pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji tego typu. Oprócz tego w Trzebini trwa budowa pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Spółka rozpoczęła też program biogazowy, który zakłada stworzenie sieci własnych biometanowni.
– ORLEN Południe coraz mocniej angażuje się w sektory, w których nadrzędnym celem jest ekologiczna produkcja. Rozwijanie naszego portfolio bioproduktów, paliwa przyszłości, zeroemisyjna energetyka czy efektywność produkcji – to podstawowe założenia transformacji spółki. W ten kierunek rozwoju doskonale wpisuje się produkcja paliwa wodorowego. W ORLEN Południe przecieramy w tym obszarze szlaki zarówno dla Grupy ORLEN, jak i dla całego kraju. Nieustannie poszukujemy też nowych rozwiązań i zielonych technologii dla naszych zakładów produkcyjnych – mówił Marcin Rej, Prezes Zarządu ORLEN Południe.
Podpisane porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 roku. W tym czasie opracowane zostaną projekty mogące ubiegać się o dofinansowanie. W październiku 2019 r., Małopolska rozpoczęła realizację projektu START, w ramach, którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno-gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części województwa. Do czerwca 2021 r. przygotowane zostaną 4 koncepcje takich projektów.
W styczniu 2020 r. województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Dziś dzięki staraniom Samorządu Województwa, Małopolska wymieniana jest, jako jedno z sześciu polskich regionów węglowych, które będą mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
– Dziś ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski Zachodniej możliwie jak najwięcej środków z puli Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, które pozwolą na realne inwestycje na tym obszarze. Wierzę, że współpraca z ORLEN Południe. również się temu przysłuży – powiedział Wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Źródło: ORLEN Południe S.A.

Wpis został opublikowany 11 Sty 2021 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć