Elektroenergetyka » 200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie

200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie

16 Paź 2020 Możliwość komentowania 200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie została wyłączona Share '200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie' on Facebook Share '200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie' on Email Share '200 mln złotych na inwestycje na Opolszczyźnie' on Print Friendly

Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej koniecznej do przyłączania nowych klientów oraz poprawa stanu sieci i urządzeń elektroenergetycznych, to kluczowe zadania inwestycyjne i modernizacyjne, realizowane przez TAURON Dystrybucja na terenie woj. opolskiego.

W ub. r. TAURON Dystrybucja zrealizował duże inwestycje sieciowe, zamykając go wykonaniem planu inwestycyjnego na poziomie 121 mln zł. W br. na kontynowanie rozpoczętych prac i podjęcie nowych zadań, zaplanowane jest w TAURONIE blisko 200 mln zł.

Spektakularnym przykładem inwestycji sieciowej, realizowanej w związku z potrzebą przyłączenia do sieci dużego podmiotu komercyjnego, jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Radzikowice. Budowa stacji wraz z zasilającymi liniami kablowymi 110 kV została podjęta ze względu na konieczność zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego firmy UMICORE w Radzikowicach (gmina Nysa).

– Decyzja o budowie GPZ Radzikowice to przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom inwestorów lokalizujących się na terenie Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach pod Nysą. Największym z nich jest firma UMICORE, która na początek złożyła zapotrzebowanie dla swojej fabryki na przyłączenie na poziomie 110 kV z mocą 40 MW. Docelowa moc dostarczana temu odbiorcy będzie znacznie większa, ale nastąpi to dopiero po zakończeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne budowy stacji 220/110kV Nysa – mówi Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja. – Pokazuje to, jak działania energetyki muszą być odpowiednio wcześniej planowane oraz skorelowane w zakresie skonfigurowania i zsynchronizowania pracy systemu elektroenergetycznego.

Całkowity koszt budowy stacji 110/15 kV Radzikowice wraz z liniami zasilającymi 110 kV rozłożony na 2 lata, to ponad 74 mln zł.

Kolejne przykłady inwestycji sieciowych, będące odpowiedzią TAURONA na potrzeby przyłączeniowe klientów na terenie Opolszczyzny, to budowa stacji 110/15 kV Olszowa wraz z zasilającą dwutorową linia napowietrzną 110 kV, służąca przyłączeniu firm zlokalizowanych na terenie Strefy Ekonomicznej w Olszowej (gmina Ujazd), a także budowa 41 szt. węzłów sieciowych i 42 szt. złączy kablowych 15 kV dla przyłączenia klientów na poziomie średniego napięcia w różnych częściach województwa.

Duża stacja, duże wyzwania

Przykładem ważnej dla regionu i realizowanej aktualnie inwestycji jest kompleksowa przebudowa stacji 110/15 kV Koźle, zlokalizowanej w sąsiedztwie rzeki Odry i linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Nysa. Stacja elektroenergetyczna została wybudowana w tym miejscu w latach trzydziestych XX w. Część wschodnia terenu GPZ-u to obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego, a sama stacja została już w swojej historii kilka razy zalana – ostatnio w 1997 oraz 2010 r. Podczas powodzi w 1997 r. częściowemu uszkodzeniu uległy fundamenty i ściany dotychczasowego budynku stacyjnego, mieszczącego m.in. rozdzielnię średniego napięcia.

Budynek zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, co podczas przebudowy obiektu wymusiło zastosowanie ponadstandardowych środków ochrony przeciwpowodziowej. Podczas prac projektowych nowego obiektu zaproponowany więc został wariant zabudowy rozdzielni 110 kV i 15 kV w budynku na wysokości umożliwiającej ochronę przed wodami zalewowymi i eksploatację w czasie występowania ewentualnej powodzi.

– Nowa stacja będzie odporna na zagrożenie powodziowe. Jej projekt i przebudowa realizowane są w celu zapewnienia dostaw energii do klientów nawet w przypadku podtopienia terenu. Urządzenia zostały umieszczone na kondygnacji znajdującej się na poziomie wyższym niż przewidywany poziom ewentualnych wód powodziowychTo przykład z jednej strony wyciągania doświadczeń z przeszłości, z drugiej natomiast troska o bezpieczeństwo dostaw energii do klientów również przy trudnych sytuacjach meteorologicznych lub przy problemach terenowych – mówi Witold Stefański, Dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Opolu.

Stacja została zaprojektowana jako bezobsługowa z wnętrzową rozdzielnią 110kV typu GIS (gazowa) i wnętrzową rozdzielnią 15kV. Dodatkowo założono możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe pola liniowe 110kV (wysokie napięcie).

Stacja Koźle to nie jedyna inwestycja zwiększająca pewność zasilania odbiorców energii na Opolszczyźnie. Kolejne, zrealizowane w ostatnich latach to:

– przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Prudnik – GPZ Głubczyce na odcinku 15,5 km,

– modernizacja rozdzielni sieciowej 15 kV „Zachód” w Kluczborku,

– przebudowa 37 szt. węzłów sieciowych 15/0,4 kV w celu poprawy parametrów jakościowych energii i pewności zasilania,

– przebudowa istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia dla poprawy parametrów jakościowych energii i pewności zasilania.

Plany na przyszłość

Inwestycje infrastrukturalne na terenie woj. opolskiego prowadzone są na wszystkich poziomach napięć, jednak największe efekty dla klientów przynoszą duże projekty realizowane na sieci wysokich i średnich napięć. Ich przygotowanie od koncepcji i projektu, poprzez pozyskanie koniecznych zgód i ustaleń, po proces realizacji i włączenia urządzeń w układ sieci dystrybucyjnej spółki, jest procesem długoletnim.

Planowane istotne zamierzenia inwestycyjne TAURON Dystrybucja w kolejnych latach, to między innymi modernizacja stacji GPZ Grodków, budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin oraz linii 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej PKP.

W dalszej perspektywie pewność i bezpieczeństwo dostaw energii dla woj. opolskiego zapewnione zostanie przez przebudowy stacji elektroenergetycznych Kędzierzyn i Groszowice, modernizację linii napowietrznej 110 kV relacji Groszowice – Ozimek oraz budowę węzłów sieciowych 15/0,4 kV dla zasilenia nowych klientów i poprawy pewności zasilania odbiorców istniejących.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Wpis został opublikowany 16 Paź 2020 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć