Paliwa dla energetyki

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji Paliwa ciekłe opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących oraz zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, magazynowaniem,  przeładunkiem, obrotem oraz z przywozem paliw ciekłych.

W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmian koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania, a także nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi pakietami informacyjnymi.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama