Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2020 » Spis treści wydania 1/2020

Spis treści wydania 1/2020

17 lut 2020 Możliwość komentowania Spis treści wydania 1/2020 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 1/2020' on Facebook Share 'Spis treści wydania 1/2020' on Email Share 'Spis treści wydania 1/2020' on Print Friendly

Spis treści wydania 1/2020

Konsekwencje wprowadzania nowych konkluzji BAT dla spalarni odpadów
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ; mgr inż.Justyna Czerwińska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
str. 4

Przyszłość lokalnych ITPOK
Piotr Karczewski, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Strategicznymi, Wydział Nadzoru Biznesowego i Zarządzania Projektami, PGNiG TERMIKA SA
str. 10

Jak zabezpieczyć odpady?
Ireneusz Litwinowicz, Firefi ghting Expert, FOAMAX
str. 14

TPOK po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach
Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Redaktor Naczelny czasopisma „Prawo Dla Samorządu”
str. 16

Port Czystej Energii – ostatni element gdańskiej drogi ku gospodarce o obiegu zamkniętym
Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu,Port Czystej Energii Sp. z o.o.
str. 20

Aspekty prawne wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji
Wojciech Szopiński, Associate, Radca Prawny, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, CMS
str. 24

Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
str. 29

Uzdatnianie wody dla sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni
Eurowater Sp. z o.o.
str. 36

Opiniowanie w zakresie kogeneracji
Marek Marcisz, Weryfi kator CHP, TÜV SÜD Polska
str. 38

O kogeneracji we Wrocławiu
Wydawnictwo „Nowa Energia”
str. 42

Elektrownia Ostrołęka C – studium rentowności
Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Zakład Konwersji Energii IMP PAN, Gdańsk; Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Katedra Zarządzania Energetyką, Wydział Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
str. 45

Bloki Nadkrytyczne i co dalej?
Wydawnictwo „Nowa Energia”
str. 50

Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie
Katarzyna Skolik, Katedra Energetyki Jądrowej, AGH; UJV Rez a.s.
str. 55

Uszczelnienia w energetyce konwencjonalnej
Gambit Lubawka Sp. z o.o.
str. 61

Ograniczenie ryzyka transferu zarzewia pożaru w transporcie biomasy
Stanisław Nowak, Starszy Specjalista ds. Blokowych, Enea Elektrownia Połaniec SA
str. 65

Powłoki ceramiczne GreenEco
Andrzej Adamski, TMC Poland
str. 76

Analizy olejowe – pobór próbki reprezentatywnej, jako kluczowy element oceny środka smarnego
Janusz Kozik, Główny Inżynier w Zakładzie Dystrybucji Środków Smarnych, Ecol Sp. z o.o.
str. 79

Janusz Kozik, Główny Inżynier w Zakładzie Dystrybucji Środków Smarnych, Ecol Sp. z o.o.
Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza, HydrogenTech sp. z o.o.
str. 81

Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w świetle ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
str. 88

Analiza porównawcza jednostkowych kosztów produkcji wodoru w elektrowniach z kosztami w odnawialnych źródłach energii
Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr inż. Tomasz Kowalczyk, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku
str. 92

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć