Ciepłownictwo » Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

22 styczeń 2020 Możliwość komentowania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy została wyłączona Share 'Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy' on Facebook Share 'Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy' on Email Share 'Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy' on Print Friendly

W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych.

Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Informacje uzyskane w wyniku tego badania stanowią dla regulatora podstawę do oceny branży i efektywności przedsiębiorstw.

W tym roku Prezes URE chce także dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa dostosowują się do stojących przez branżą wymogów środowiskowych.

– Chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych w naszym kraju do obowiązków wynikających z tzw. dyrektywy IED1w sprawie emisji przemysłowych. To ważne z punktu widzenia stabilności dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrywania odbiorców w ciepło – zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

Z tego względu regulator oczekuje od przedsiębiorców informacji m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji, przewidywanego terminu ich zakończenia oraz wielkości nakładów, jakie się z tym wiążą.

Wdrożone do polskiego porządku prawnego – przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednie rozporządzenia wykonawcze – normy środowiskowe, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w odpowiednich terminach, źródła wytwórcze nie spełniające norm emisyjności będą musiały co do zasady zostać wycofane z eksploatacji.

Badaniem objętych zostało ok. 400 podmiotów. Wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła lub jego obrotem mają czas na złożenie Prezesowi URE sprawozdań do 28 lutego br.

Więcej w zakładce: biznes – obowiązki sprawozdawcze – formularze – ciepło

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 22 styczeń 2020 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć