News » Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski…

Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego. Zmiany na rynku giełdowym

20 Lis 2019 Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego. Zmiany na rynku giełdowym została wyłączona Share 'Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego. Zmiany na rynku giełdowym' on Facebook Share 'Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego. Zmiany na rynku giełdowym' on Email Share 'Towarowa Giełda Energii uruchamia dla Polski paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego. Zmiany na rynku giełdowym' on Print Friendly

19 listopada br., Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uruchomiła transgraniczny rynek SIDC w modelu XBID, który łączy krajowe Rynki Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy.

Polska jest jednym z siedmiu krajów, które przystąpiły do SIDC w drugiej fali wdrożeniowej. Trzeci etap wdrożeniowy dla nowych członków, przewidziany jest na 2020 r.

Obsługę finansową Rynku Dnia Bieżącego prowadzonego przez TGE w modelu SIDC będzie zapewniać Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).

19 listopada br. wchodzi także w życie Multi-NEMO Arrangement, tj. umowa standaryzująca usługi handlowe w modelu wielu NEMO w zakresie Rynku Dnia Następnego na obszarze Polski.

Towarowa Giełda Energii jest pełnoprawnym członkiem projektu PCR od 2015 r. Dzięki współwłasności algorytmów zdecentralizowany Rynek Dnia Następnego działa w całej UE w jednakowym standardzie.

– Platforma XBID jest instrumentem ujednolicania rynków dnia bieżącego w krajach Unii Europejskiej i Norwegii. Uruchomienie platformy w naszym kraju oznacza umożliwienie przedsiębiorcom działającym na rynku energii  zawieranie transakcji na rynku dnia bieżącego nie tylko w obrębie Polski, ale również z podmiotami z całej Europy. I pomimo, że nie wszystkie granice polskiego obszaru rynkowego będą od początku włączone do programu, to wejście na paneuropejski jednolity rynek dnia bieżącego daje większe możliwości podmiotom działającym w Polsce na uczestnictwo w rynku europejskim.
Z perspektywy regulatora ważne jest, aby docelowo XBID wdrożono na wszystkich granicach polskiego obszaru rynkowego. Dlatego Prezes URE będzie dalej monitorował postępy prac
– mówi Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Na TGE, handel na Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) z dniem dzisiejszym będzie się odbywał w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku będą zawierane w Euro, a rozliczenia pomiędzy Giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w PLN. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez Członków Izby. Razem z Polską do obszaru notowań ciągłych w dniu 19 listopada br. przystąpiło jeszcze 6 krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Słowenia i Węgry.

– Europejskie regulacje zmieniają rzeczywistość krajowego rynku giełdowego. TGE dostosowuje się do nich, zapewniając uczestnikom rynku najwyższe standardy obrotu. Tak jest w przypadku Rynku Dnia Bieżącego, który staje się rynkiem europejskim. Giełda wzmacnia swoją pozycję, znajdując się w gronie największych europejskich operatorów rynku. Dzięki wejściu w nowy wymiar handlu, zwiększy się głębokość rynku, oferty członków TGE będą widoczne w całej Europie oraz nastąpi wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie dostępności do rynku hurtowego krajów ościennych – mówi Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE. 

TGE jest zaangażowana w projekt Rynku Dnia Bieżącego w modelu XBID od początku jego istnienia, mimo, że jego uruchomienie odbyło się bez operacyjnego udziału polskiej giełdy. Formalne przystąpienie TGE do projektu nastąpiło po podpisaniu akcesji do dwóch umów rynku, w czerwcu i w lipcu 2018 roku. Dołączenie do SIDC poprzedzone było współpracą Polski z interesariuszami z sąsiednich rynków w ramach projektów lokalnych: LIP 15 i LIP 16 (Local Implementation Project). Aby współpraca ta mogła dojść do skutku, TGE musiała zaimplementować lokalne oprogramowanie LTS (Local Trading Solutions) do współpracy w ramach modelu XBID, co miało miejsce w marcu 2019 r. Została wtedy podpisana umowa z Deutsche Boerse AG na wdrożenie aplikacji M7, która umożliwia zawieranie transakcji na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej w SIDC.

TGE posiada status Nominowanego Operatora Energii Elektrycznej (NEMO) od 2 grudnia 2015 r. Polska zdecydowała się wówczas na przyjęcie konkurencyjnego modelu, tzn. takiego w którym na terenie kraju może działać co najmniej dwóch operatorów NEMO.
W związku z tym, że niezbędne stało się ustanowienie zasad funkcjonowania polskiego rynku spot energii elektrycznej, w tym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały dokument Multi-NEMO Arrangement (MNA), który określa zasady działania rynku oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi NEMO. Towarowa Giełda Energii podpisała umowę operacyjną / regulamin rynku MNA i od 19 listopada 2019 r. będzie działać w tym modelu na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego.

Single Intraday Coupling (SIDC)

XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został uruchomiony w 2018 r., jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. W  2017 r. na podstawie Regulacji CACM, XBID został zatwierdzony jako mechanizm łączenia Rynku Dnia Bieżącego (SIDC), który umożliwia nie tylko ciągły obrót energią elektryczną w całej Europie, ale także ma za zadanie podnieść jego efektywność.

Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM.), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG. SIDC umożliwia kojarzenie zleceń uczestników rynku w systemie ciągłym ze zleceniami złożonymi w analogiczny sposób przez uczestników rynku w dowolnej innej strefie cenowej w zasięgu projektu, o ile tylko dostępne są zdolności przesyłowe. Docelowo, model zintegrowanego Rynku Dnia Bieżącego umożliwi zarówno notowania ciągłe w systemie implicite, ale również w systemie aukcji typu explicit z zastosowaniem mechanizmu transakcyjnego EUPHEMIA stosowanego na rynku dnia następnego. 

Single Day-Ahead Coupling (SDAC)

SDAC to europejski Rynek Dnia Następnego w modelu Price Coupling of Regions (PCR). PCR jest inicjatywą 7 europejskich giełd energii: APX, Belpex, EPEX Spot, GME, Nord Pool, OMIE i OTE. Został powołany w 2009 r., natomiast uruchomiony w czerwcu 2012 r. na mocy dwóch dokumentów: umowy o współpracy oraz umowy o współwłasności projektu.

Głównym zadaniem projektu PCR jest standaryzacja rozwiązania informatycznego dla Rynku Dnia Następnego, poprzez rozwijanie wspólnego algorytmu transakcyjnego EUPHEMIA (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm), a także systemu łączności i wymiany danych (PCR Matcher and Broker – PMB). Oba te systemy stosowane są do obliczania cen energii elektrycznej oraz alokowania transgranicznych zdolności przesyłowych w UE.

Towarowa Giełda Energii jest pełnoprawnym członkiem projektu PCR od czwartego kwartału 2015 r. W listopadzie 2016 r. TGE uzyskała wszystkie niezbędne certyfikaty akceptacyjne dla statusu operatora giełdy i koordynatora w modelu PCR. Dzięki temu Giełda ma zapewnione uprawnienia do aktywnego uczestnictwa w projektach rynków regionalnych oraz implementacji unijnych mechanizmów rynku energii elektrycznej.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 20 Lis 2019 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć