News » 5-lecie Rejestru Gwarancji Pochodzenia

5-lecie Rejestru Gwarancji Pochodzenia

4 Lis 2019 Możliwość komentowania 5-lecie Rejestru Gwarancji Pochodzenia została wyłączona Share '5-lecie Rejestru Gwarancji Pochodzenia' on Facebook Share '5-lecie Rejestru Gwarancji Pochodzenia' on Email Share '5-lecie Rejestru Gwarancji Pochodzenia' on Print Friendly

3 listopada 2014 r., Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP). Już od pięciu lat odbywa się w nim obrót gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE, a od 2 października 2019 r. również w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia jest częścią polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Powstał na podstawie Europejskiej Dyrektywy 2009/28/WE, zaimplementowanej w Polsce w 2013 r., która nakazuje tworzenie rejestrów gwarancji w krajach UE. Działanie to ma na celu zidentyfikowanie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna oraz przekazanie poświadczenia pochodzenia energii jej wytwórcom i zainteresowanym podmiotom.

Jako, że oznaczenie samej energii jest niemożliwe, stworzono system gwarancji, czyli dokumentów, które powstają wraz z produkcją energii, a tracą ważność z chwilą jej przekazania odbiorcy końcowemu. Początkowo na RGP odbywał się obrót gwarancjami  dotyczącymi tylko „zielonej energii” (OZE), co przyczyniło się do znacznego rozwoju sektora energii ze źródeł odnawialnych. W październiku 2019 r. oferta RGP została rozszerzona o gwarancje z wysokosprawnej kogeneracji. Jej wytwórcy otrzymują dokumenty poświadczające, że określona ilość energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wyprodukowana w procesie jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła (tj. w procesie kogeneracji lub CHP).

W ciągu 5 lat, Rejestr Gwarancji Pochodzenia stał się bardzo ważną częścią działalności TGE. Świadczy o tym nie tylko liczba Członków, obecnie jest ich ponad 540, ale także rosnący z miesiąca na miesiąc wolumen obrotu. Widzimy ogromny potencjał w polskich gwarancjach pochodzenia, dlatego prowadzimy prace nad dostosowaniem RGP do standardów europejskich oraz rozszerzeniem go o kolejne technologie wytwarzania. Mamy nadzieję, że już wkrótce zmienią się zapisy w naszym prawie i polskie gwarancje będą mogły być sprzedawane za granicą – mówi Marek Szałas, Dyrektor Biura Rejestrów TGE.

Gwarancje pochodzenia wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie wczytywane do systemu informatycznego TGE. Każdy z dokumentów posiada indywidualny numer oraz datę ważności. Po jej upływie gwarancja wygasa i jest wykreślana z Rejestru. Różnica pomiędzy gwarancjami pochodzenia z CHP a gwarancjami pochodzenia z OZE związana jest z terminem ważności. Gwarancje pochodzenia z OZE są ważne przez 12 miesięcy od zakończenia produkcji energii elektrycznej, natomiast gwarancje pochodzenia z CHP są ważne przez 12 miesięcy od daty wydania przez URE.

Gwarancje pochodzenia nie są towarem giełdowym, a obrót nimi dobywa się bezpośrednio w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia TGE.

Szczegółowy regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia, wzory dokumentów i załączniki dostępne są na stronie www.tge.pl

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Wpis został opublikowany 4 Lis 2019 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć