News » Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu

Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu

15 Paź 2019 Możliwość komentowania Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu została wyłączona Share 'Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu' on Facebook Share 'Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu' on Email Share 'Cyfryzacja – kontynuacja w nowym stylu' on Print Friendly

Wiek XXI okrzyknięto wiekiem informacji zanim się jeszcze rozpoczął. Od tego czasu mija już niemal 20 lat, a postęp technologiczny w zakresie przetwarzania informacji doprowadził nas do miejsca rozwoju cywilizacyjnego, w którym ilość i powszechna dostępność danych dalece wykraczają poza wyobrażenia funkcjonujące dwie dekady temu. Cyfryzacja jest kontynuacją trendu wyznaczonego przed laty, a realizowanego w warunkach szalonego tempa rozwoju metod i sposobów wykorzystania potoków danych oraz dostępu do informacji. Zmienia to radykalnie nasze życie codzienne w wymiarze osobistym, społecznym i zawodowym. Kształtuje nowe potrzeby oraz tworzy wcześniej nieznane, obszary działalności biznesowej. Tak jak np. Internet rzeczy (z ang. Internet of Things) umożliwiający zdalny dostęp i kontrolę do wszelkiego rodzaju obiektów technicznych rozszerza granice pojęcia telemetrii i zdalnego sterowania.

Wszystko to zmienia także oblicze współczesnych przedsiębiorstw, pozwalając na stosowanie wysoko zaawansowanych metod zarządzania w zakresie administracji, logistyki, metod wykorzystania zasobów – w tym pracowniczych, zarządzania majątkiem technicznym oraz sposobem i zakresem kontaktów z partnerami biznesowymi i klientami.

Jednocześnie rosną zarówno zakres jak i waga potrzeb. Jakkolwiek zaopatrzenie w wodę i odbiór nieczystości płynnych miały od wieków kluczowe znaczenie dla egzystencji i zdrowia społeczeństw, to powszechna urbanizacja i rosnące populacje miejskie stawiają przed przedsiębiorstwami użyteczności publicznej coraz trudniejsze zadania.

Z jednej strony, klienci oczekują coraz wyższego poziomu obsługi, z drugiej utrzymania poziomu cen, które nie uszczuplą istotnie rodzinnych budżetów (odbiorcy indywidualni), czy nie zaważą na kosztach wytwarzania innych usług i produktów (odbiory przemysłowi i komercyjni).

Jakość w świecie przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Jakość w sektorze utilities to przede wszystkim zdolność do nieprzerwanych dostaw wody i odbioru ścieków, bezbłędna obsługa administracyjna, ale także gwarancja wysokich standardów bezpieczeństwa, w tym ochrona przed zagrożeniami zdrowia i nieskażone środowisko naturalne.

Jaki to ma związek z cyfryzacją? Wyobraźmy sobie współczesną stację uzdatniania wody lub oczyszczalnię ścieków pozbawione automatyki sterowania i kontroli, zdalnego dostępu do danych pomiarowych i ich rejestracji. Ta kwestia wydaje się być rzeczą oczywistą, tak jak i nieuchronne w nieodległej przyszłości monitorowanie całej sieci wody pitnej z możliwością automatycznego odcięcia dostawy w wyniku zidentyfikowanego zagrożenia. Coraz trudniej jest już znaleźć przedsiębiorstwo, które w jakimś zakresie nie korzystałoby z dobrodziejstwa map cyfrowych. Można także powiedzieć, że wszystkie przedsiębiorstwa branży wodno-kanalizacyjnej stosują mniej lub bardziej zaawansowane systemy informatyczne do obsługi prac administracyjnych i rozliczeń z odbiorcami. Możemy zatem mówić o pewnych zrębach cyfryzacji, która fragmentarycznie wkracza w różne obszary nie tworząc jednak spójnej całości.

Wykorzystanie możliwości jakie niesie cyfryzacja to zatem również integracja kluczowych danych, obszarów działania i procesów przedsiębiorstwa – zarówno wewnętrzna, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Celem zawsze powinny być efekty ekonomiczne – lepsze wykorzystanie zasobów, najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i jakości, zoptymalizowane koszty i ryzyka.

Realizacja tego celu wymaga planowanego i konsekwentnego działania w oparciu o ustaloną strategię i ściśle zdefiniowane cele etapowe. Jednocześnie zakres i kompleksowość procesu cyfryzacji zmuszają do starannego wyboru sposobu budowy wspólnej platformy informacyjnej przedsiębiorstwa. Powinna ona pozwalać w naturalny sposób integrować procesy i automatyzować ich obsługę, wykorzystywać w pełni posiadane zasoby informacyjne, udostępniać dane i informacje wszędzie tam, gdzie są one niezbędne, wreszcie tworzyć jednolite środowisko pracy dla całej organizacji.

Cyfryzacja w sektorze utilities

Platformą systemową dająca takie możliwości, zarówno w zakresie technologii jak i logiki biznesowej, jest S/4HANA. Zapewnia ona obsługę wszystkich kluczowych procesów biznesowych, a dzięki technologii pozwala na integrację z systemami zewnętrznymi (GIS, SCADA, etc.) i przetwarzanie dużych wolumenów danych. Dane te są także wykorzystywane przez wbudowane w system wydajne mechanizmy predykcyjne.

Poszczególne elementy środowiska informatycznego mogące stanowić podstawę cyfryzacji przedsiębiorstwa można już w wielu miejscach znaleźć. Dalsza budowa środowiska cyfryzacji wymagać będzie jednak wsparcia specjalistów z różnych dziedzin.

Skomplikowany i wielowątkowy charakter zadań związanych z tak rozumianą cyfryzacją wymaga od potencjalnego dostawcy szerokich kompetencji. Obejmuje to chociażby integrację logiki biznesowej zawartej w zaawansowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem z systemami orientacji przestrzennej w celu stworzenia jednolitego środowiska pracy dla służb technicznych i działów inwestycji. Z kolei integracja z systemami automatyki pomiarowej i wykorzystanie danych o historii pracy obiektów technicznych pozwala na zastosowanie metody zarządzania ryzykiem zgodnie z normą ISO 50001. Zaawansowane rozwiązania wspomagające obsługę klientów udostępniają w jednym miejscu wszelkie dane – zarówno handlowe jak i eksploatacyjne – umożliwiając uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji w jednym czasie i miejscu. Tworząc wzorcowy, oparty na S/4HANA model biznesowy dla przedsiębiorstw wod-kan i ciepłownictwa S&T od kilku lat konsekwentnie buduje dedykowane dla branży utilities centrum kompetencyjne. Tworzymy zaawansowane projekty partnerskie z dostawcami systemów GIS oraz podmiotami wyspecjalizowanymi w zakresie systemów automatyki pomiarowej i sterowania. Rozszerza to w istotny sposób i zakres działania dostawcy, i integratora systemów jakim od lat jest S&T, pozwalając na oferowanie, wraz z partnerami, kompleksowych rozwiązań branżowych. Warto tutaj podkreślić, że możliwości wynikające z dotychczasowych doświadczeń, znajdują szerokie zainteresowanie szerszej rzeszy przedsiębiorstw branży Utilities. Pozwalają bowiem na lepsze wykorzystanie już posiadanych zasobów informatycznych, przy znacznie niższych niż dotychczas kosztach pozyskania.

Źródło: S&T

Źródło: SAP Polska Sp. z o.o.

Wpis został opublikowany 15 Paź 2019 w następujących kategoriach: News, Polecamy, Technologie. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć