News » Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 r.

Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 r.

1 Paź 2019 Możliwość komentowania Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 r. została wyłączona Share 'Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 r.' on Facebook Share 'Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 r.' on Email Share 'Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 r.' on Print Friendly

W I półroczu 2019 r. Grupa RAFAKO wypracowała 519,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na wynik finansowy Grupy za I półrocze 2019 r. duży wpływ miała aktualizacja kosztów związanych z realizacją znaczących kontraktów Grupy.

Na wyniki miał wpływ również wzrost cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji umów. Te zdarzenia, niezależne od prowadzonej przez Grupę RAFAKO działalności, znalazły odbicie w sprawozdaniu finansowym i stracie netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dokonującej w wysokości 174,6 mln zł. Jednocześnie, wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosi na koniec I półrocza 2019 r. ponad 3 mld zł.

Największy, bo ponad 80% udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie stanowiły jednostkowe przychody odnotowane przez spółkę RAFAKO. Ponad 15% sprzedaży wypracowane zostało przez spółkę celową SPV Jaworzno odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim jest budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za około 5% sprzedaży w I półroczu 2019 r. odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim RAFAKO Engineering.

Jednostkowo RAFAKO odnotowało aż 34% wzrost sprzedaży, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, budowy gazociągu DN700 Goleniów – Płoty oraz budowy dwóch bloków parowych opalanych węglem na wyspie Lombok. 

W I półroczu 2019 r. Grupa RAFAKO odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 137 mln zł. Największy wpływ na skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży miały zmiany szacunków wartości znaczących kontraktów dotyczących:

  1. budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno –  wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w 1H 2019 w wysokości 65,9 mln zł;
  2. budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w 1H 2019 w wysokości 52,9 mln zł;
  3. budowy bloku kogeneracyjnego w Wilnie – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w 1H 2019 w wysokości 35,6 mln zł. 

Dodatkowe koszty związane z realizacją wyżej wskazanych kontraktów, wynikają z czynników historycznych, niezależnych od Spółki – niedoszacowania kontraktów całej branży budowlanej oraz z powodu niespodziewanego i niemożliwego do przewidzenia  wzrostu cen materiałów i kosztów wykonawstwa. Spółka dokonała przeszacowania wartości tych umów i rozpoczęła proces negocjacji z Zamawiającymi o wypłatę dodatkowych środków, negocjacje są w toku.    

– Liczymy na osiągnięcie porozumień z Zamawiającymi bo w interesie obu stron jest sprawne dokończenie procesów inwestycyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała Helena Fic, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., wskazując jednocześnie, że choć za I kwartał Spółka odnotowała stratę, to od początku 2019 r. do chwili obecnej Grupa RAFAKO pozyskała nowe kontrakty o wartości blisko 1 mld zł, z czego około 700 mln zł w segmencie energetyki, ponad 170 mln zł w segmencie ropy i gazu a 118 mln zł w segmencie budownictwa.

– Celem RAFAKO na 2019 r. było pozyskanie nowych zleceń o wartości między 800 mln a 1 mld złotych w obu strategicznych obszarach działalności, tym samym zakładany przez Grupę cel dotyczący nowych zleceń w portfelu na 2019 r. został już w pełni zrealizowany – powiedziała Helena Fic.

Na dzień 1 lipca 2019 r. wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosiła 3 mld 32 mln zł, z czego do realizacji w 2019 r. przypada około 1 mld 844 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. 1 mld 188 mln zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (78%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 18% wartości portfela. RAFAKO aktywnie włącza się także w rynek energii odnawialnej.

– Mamy kompetencje, spółka zawarła także strategiczne partnerstwa z podmiotami już funkcjonującymi na rynku OZE, co pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w postępowaniach dotyczących źródeł energii odnawialnej. Opracowywane przez nas obecnie oferty, między innymi na fotowoltaikę, umożliwią nam zbudowanie pozycji w rynku zielonej energii – powiedziała Wiceprezes RAFAKO – Agnieszka Wasilewska-Semail, wskazując, że doskonale wpisuje się to w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do 2030 r., przygotowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.   

Największe kontrakty RAFAKO to budowa bloku w Jaworznie, o wartości prawie 4.5 mld zł, budowa dwóch bloków parowych w Indonezji za ok. 300 mln zł  i Instalacja Odazotowania Spalin w Elektrowni Kozienice za 289 mln zł. 

Inne zlecenia to modernizacja bloków w Elektrowni Bełchatów to ok. 182 mln zł, budowa tłoczni gazu Kędzierzyn – 168 mln zł i gazociągu Goleniów – Płoty – 125 mln zł oraz budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Ostrołęka za 126 mln zł.    

Źródło: RAFAKO S.A. 

Wpis został opublikowany 1 Paź 2019 w następujących kategoriach: News, Technologie. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć