Edukacja » Gdynia i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla…

Gdynia i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni

13 Wrz 2019 Możliwość komentowania Gdynia i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni została wyłączona Share 'Gdynia i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni' on Facebook Share 'Gdynia i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni' on Email Share 'Gdynia i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni' on Print Friendly

13 września 2019 r. Gmina Miasta Gdyni i firma Dalkia Polska rozpoczęły akcję „Strażnicy energii” – projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zwrócenie uwagi uczniów i ich zaangażowanie w działania na rzecz jej racjonalnego gospodarowania. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii w placówkach edukacyjnych – zostaną w połowie przekazane szkołom na ich bieżące potrzeby. Projekt jest częścią szerszej współpracy władz Gdyni z firmą Dalkia na rzecz poprawy efektywności energetycznej w mieście, zapoczątkowanej jesienią 2018 r.

„Strażnicy energii” to projekt miasta Gdynia promujący działania na rzecz efektywności energetycznej wśród dzieci i młodzieży. Dalkia przekazała szkołom mierniki do pomiaru zużycia i kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej. Opracowaliśmy też specjalne narzędzie do obliczania oszczędności energetycznej. Inicjatywa edukacji energetycznej jest spójna z misją naszej firmy, ponieważ wspiera działania na rzecz ochrony klimatu – mówi Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny Dalkii Polska.

– Uczymy najmłodszych mieszkańców naszego miasta, jak oszczędzać energię. Robimy to nie tylko dla siebie, ale również dla kolejnych pokoleń gdynian. Projekt polega na tym, że sprawdzamy, jak szkoła jest w stanie zmniejszyć wydatki związane z energią w ciągu całego roku. Przekazany szkole grant zostaje przeznaczony na różnego rodzaju cele, o którym decydują sami uczniowie. Bardzo się cieszę, że wiele szkół w Gdyni przystępuje do tego projektu
dodaje Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. Rozwoju.

„Strażnicy energii” – edukacyjny projekt oszczędności energii dla szkół podstawowych w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni oraz firma Dalkia Polska zainicjowały projekt edukacji energetycznej dla uczniów dziesięciu szkół podstawowych. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie gdyńskich podstawówek powołują zespoły ds. energii, tzw. strażników energii. Strażnicy energii zbadają, w jaki sposób wykorzystywana jest energia w budynkach szkolnych, wdrożą programy jej oszczędzania i przeprowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną dla szkolnej społeczności. Zespoły opracują kwartalne raporty dotyczące oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, które są przekazywane do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Urzędnicy gminy wraz z przedstawicielami Dalkii Polska wyliczą oszczędności osiągnięte przez poszczególne szkoły oraz będą wspierać młodzież w działaniach edukacyjnych. Władze lokalne przekażą szkołom połowę zaoszczędzonych pieniędzy w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii – na ich bieżące potrzeby. 

Edukacja energetyczna jest opłacalna – redukcja kosztów energii i ograniczenie emisji CO2 w Gdyni

Celem projektu „Strażnicy energii” jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zaangażowanie uczniów w działania na rzecz racjonalnego gospodarowania energią. Uczniowie uczą się, w jaki sposób świadomie zarządzać energią w pomieszczeniach. Tegoroczna akcja to kolejna już edukacyjna inicjatywa gminy i firmy Dalkia Polska.
W ramach obecnego projektu Dalkia przekazała szkołom mierniki i czujniki, które pozwolą monitorować poziom zużycia energii w placówkach.

W ostatnich dwóch latach edukacja energetyczna przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii w szkołach o 652142 kWh. To wymierne oszczędności dla władz lokalnych w Gdyni – dzięki aktywności uczniów, udało się w sumie zmniejszyć wydatki energetyczne gminy niemal o 200 tys. zł. Zaoszczędzona energia pozwoliła również uniknąć emisji 168,71 ton CO2 do powietrza. Redukcja emisji CO2 wpisuje się w lokalny cel w zakresie ochrony klimatu.

– Ograniczenie zużycia energii i redukcja CO2 to jedno z zadań władz lokalnych. Edukacja energetyczna jest jednym z ważniejszych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a to przekłada się długoterminowo na racjonalne zarządzanie energią i wymierne oszczędności w budżetach miast i gmin. W konsekwencji, mniejsza emisja pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery to czyste i zdrowe powietrze dla mieszkańców – dodaje Prezes Thierry Deschaux.

Kształtowanie postaw przyszłych użytkowników energii

Każdy obywatel może poprzez swoje świadome decyzje przyczynić się do oszczędzania energii i redukcji emisji CO2. To dzięki zmianom zachowań konsumentów możliwa jest poprawa efektywności energetycznej w Europie o 20% do 2020 r.[1]. W związku z tym inicjatywy edukacyjne dotyczące oszczędności energii są szczególnie ważnym elementem długoterminowych działań podejmowanych w ochronie klimatu i walce z globalnym ociepleniem. Ubiegłoroczne projekty edukacji energetycznej w Gdyni pokazały duże zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne. Edukacja najmłodszych mieszkańców miasta to część szerszego projektu poprawy efektywności energetycznej budynków w Gdyni.

Gdynia i Dalkia partnerami na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza

Jesienią 2018 r. Gdynia i Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie. Celem współpracy jest optymalizacja zużycia energii ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji CO2 budynków w Gdyni. Obejmuje ona analizę energetyczną publicznych obiektów gminnych i miejskich, wytypowanie obiektów do modernizacji wraz z określeniem jej zakresu oraz optymalizację efektywności energetycznej dla obiektów istniejących i planowanych. Gdynia stawia sobie ambitny cel poprawy efektywności energetycznej obiektów średnio o 20-30%.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Źródło: Dalkia

Wpis został opublikowany 13 Wrz 2019 w następujących kategoriach: Edukacja. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć