Emisje, CO2 » PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w…

PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole

31 Maj 2019 Możliwość komentowania PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole została wyłączona Share 'PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole' on Facebook Share 'PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole' on Email Share 'PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole' on Print Friendly

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) dwie umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole. Na podstawie umów spółka otrzyma pożyczki w wysokości 72,2 mln zł.

Wsparcie otrzymały projekty, które zakładają redukcję emisji pyłów poprzez modernizacje elektrofiltrów na blokach 3 i 4. Wcześniej, w lutym br. Spółka zawarła z WFOŚiGW trzy umowy o udzielenie pożyczek, co łącznie daje sumę 187,4 mln zł na ograniczenie emisyjności jednostek opolskiej elektrowni, dostosowując ją do Konkluzji BAT.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne wiążemy z troską o środowisko naturalne. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, które zyskały aprobatę funduszu ochrony środowiska, co jest najlepszym dowodem, że działania naszej spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Tak duże wsparcie finansowe przyczyni się do dostosowania pracy bloków do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już za dwa lata. Zapewni to pracę bloków 3 i 4 Elektrowni Opole po 2021 r. i przyczyni się do poprawy jakości powietrza – zapewnia Robert Ostrowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE GiEK sukcesywnie ogranicza emisyjność

Wśród kilkudziesięciu projektów proekologicznych PGE GiEK, współfinansowanych ze środków pomocowych, znajdują się m.in. realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów. Pozyskane środki stanowiły niemal 50% łącznych kosztów realizowanych zadań. Wsparcie podchodziło z NFOŚiGW w Warszawie, a także z wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z europejskich funduszy strukturalnych, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusze pozyskano na inwestycje o charakterze proekologicznym, które służą poprawie jakości powietrza, np.: budowa i modernizacja instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, która znacznie ogranicza emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu.
Inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana, a wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii umożliwia dalszą poprawę. W latach 1989-2018 nasze elektrownie: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: tlenków siarki (SOX) o 93%, tlenków azotu (NOX) o 61%, oraz pyłu o 99% – wylicza Robert Ostrowski.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Wpis został opublikowany 31 Maj 2019 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć