Elektroenergetyka » Enea Operator w ciągu sześciu lat planuje wydać 7,8 mld zł na…

Enea Operator w ciągu sześciu lat planuje wydać 7,8 mld zł na inwestycje

30 Maj 2019 Możliwość komentowania Enea Operator w ciągu sześciu lat planuje wydać 7,8 mld zł na inwestycje została wyłączona Share 'Enea Operator w ciągu sześciu lat planuje wydać 7,8 mld zł na inwestycje' on Facebook Share 'Enea Operator w ciągu sześciu lat planuje wydać 7,8 mld zł na inwestycje' on Email Share 'Enea Operator w ciągu sześciu lat planuje wydać 7,8 mld zł na inwestycje' on Print Friendly

Enea Operator przygotowała już projekt Planu Rozwoju na lata 2020-2025. Został on przyjęty przez Zarząd Spółki i skierowany do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Projekt Planu zakłada przeznaczenie na rozwój w ciągu najbliższych sześciu lat łącznej kwoty ponad 7,8 mld zł. Ponad 90% tej kwoty to nakłady na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej.

Nakłady na infrastrukturę sieciową przekroczą 7 mld zł. Przeznaczone zostaną zarówno na realizację procesu przyłączania do sieci podmiotów – w tym również źródeł odnawialnych, modernizację infrastruktury na każdym poziomie napięć, jak również budowę sieci inteligentnych. Praktycznie każda z zapisanych w Planie Rozwoju inicjatyw ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz wskaźników niezawodności dostaw energii. Istotna część środków skierowana jest również na rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, wymianę środków transportu, modernizację i rozbudowę zapleczy oraz inne elementy wspomagające działalność dystrybucyjną, w tym narzędzia i sprzęt specjalistyczny.

Niepodważalny wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawie energii mają właściwie zaplanowane inwestycje. Dlatego też przygotowując projekt nowego Planu Rozwoju przyjęliśmy założenie kontynuacji obranych w latach poprzednich kierunków działań, aby kolejnymi inwestycjami wzmacniać i coraz mocniej uodparniać naszą sieć na coraz częstsze anomalia pogodowe. Zrównoważony rozwój to w naszym rozumieniu także zwiększanie możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców OZE. Jednocześnie z determinacją realizujemy budowę inteligentnej sieci energetycznej, którą nasycamy innowacyjnymi rozwiązaniami, co pozwala nam zarządzać jej pracą w coraz bardziej zautomatyzowany sposób z korzyścią dla klientów – powiedział Andrzej Kojro, Prezes Enei Operator.

O słuszności naszych działań świadczą efekty realizowanych inwestycji. Zarówno tych dotyczących infrastruktury sieciowej na każdym z poziomów napięć, jak również szeroko rozumianego majątku wspomagającego działalność dystrybucyjną. Nasza sieć staje się coraz bardziej odporna na uszkodzenia i dzięki temu zapewnia coraz większą satysfakcję klientów z jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Tym bardziej cieszy możliwość kontynuacji przyjętego kierunku, o czym świadczy poziom planowanych nakładów, gdzie dzięki stałej tendencji wzrostowej mamy możliwość dalszej modernizacji naszej infrastruktury. Wyrażam przekonanie, iż Prezes URE podzieli naszą wizję rozwoju i zaakceptuje proponowane inwestycje a także poziomy środków niezbędnych na ich realizację – powiedział Marek Szymankiewicz, Wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

Po weryfikacji i uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dokument będzie określał poziom nakładów inwestycyjnych, które Enea Operator będzie mogła realizować w ciągu najbliższych 6 lat. Przygotowany projekt Planu Rozwoju to jednak dopiero początek drogi administracyjnej jego uzgodnienia z Prezesem URE. Spółka szacuje, że proces uzgadniania zakończy się prawdopodobnie jesienią, równolegle z procesem zatwierdzania taryfy dystrybucyjnej na 2020 r.

Źródło: Enea Operator Sp. z o.o.

Wpis został opublikowany 30 Maj 2019 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć