Emisje, CO2 » 100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii

100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii

22 Maj 2019 Możliwość komentowania 100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii została wyłączona Share '100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii' on Facebook Share '100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii' on Email Share '100 mln oszczędności dzięki nowatorskiej technologii' on Print Friendly

Ponad 100 mln zł zaoszczędzi Grupa TAURON przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques). Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego przetestowania wprowadzenia nowych sorbentów do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej.

W czasie testów, mimo zastosowania węgla o wysokiej zawartości chloru, osiągnięto poziom emisji związków chloru w spalinach poniżej limitów wskazanych w BAT. Osiągnięcie tego celu umożliwi dalszą pracę bloku w sposób uzasadniony ekonomicznie, w tym skorzystanie z mechanizmu rynku mocy.

Mając na uwadze wyzwania płynące ze zbliżającego się terminu wdrożenia konkluzji BAT, w naszych elektrowniach zrealizowaliśmy szeroki, sześciomiesięczny program testów różnych addytywów. W elektrowni Łagisza przetestowaliśmy trzy rodzaje sorbentów. W wyniku testów potwierdziliśmy możliwość osiągnięcia wymogów BAT dotyczących emisji związków chloru bez konieczności budowy kosztownych instalacji odsiarczania i odchlorowania spalin – mówi Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.- W konsekwencji projekt badawczo-rozwojowy o wartości dwóch milionów złotych, przyniesie ograniczenie nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 100 mln złotych – dodaje Wiceprezes TAURONA.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego testowano trzy rodzaje sorbentów – dwa oparte na związku wapnia i jeden zawierający związek sodu. Podczas testów dostarczone w postaci pyłu sorbenty, o zróżnicowanej granulacji, były wprowadzane do kanału spalin kotła fluidalnego bloku Elektrowni Łagisza, w miejscu optymalnym dla skutecznego przeprowadzenia oczekiwanych reakcji.

W trakcie podawania sorbentów prowadzono szeroki zakres badań laboratoryjnych i pomiarów emisji w spalinach. Na ich podstawie możliwe było potwierdzenie skuteczności testowanej technologii.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r. konkluzje BAT, nakładają na duże obiekty energetycznego spalania restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, chlorowodoru, rtęci i fluorowodoru już od 2021 r.

TAURON opracował szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych Ogłoszone w ubiegłym roku przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki. Modernizacja bloków jest również konieczna, by uczestniczyć od 2021 r. w rynku mocy.

By ograniczyć nakłady finansowe na dostosowanie bloków węglowych do konkluzji BAT, od ubiegłego roku prowadzony jest program testów różnego rodzaju sorbentów w celu obniżenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Oprócz Elektrowni Łagisza, wtrysk sorbentów testowano także w mniejszej skali na blokach 50 MW Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Badano również możliwość ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez wtrysk płynnych dodatków katalitycznych na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia III.

Zastosowanie sorbentów przy dostosowywaniu bloków konwencjonalnych do konkluzji BAT, wpisane jest w Strategiczną Agendę Badawczą Grupy TAURON.

TAURON z sukcesem uczestniczył w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zostały zawarte umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy TAURON z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 r. Co istotne, duża część tych środków trafi do TAURONA już w najbliższych latach.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Wpis został opublikowany 22 Maj 2019 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć