News » GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.

GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.

17 maja 2019 Możliwość komentowania GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r. została wyłączona Share 'GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.' on Facebook Share 'GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.' on Email Share 'GK PGNiG: ponad miliard zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.' on Print Friendly

W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększyła przychody do 14,34 mld zł. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 2,16 mld zł, a EBIT 1,38 mld zł. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,06 mld zł.

Przychody Grupy w I kwartale wyniosły 14,34 mld zł wobec 13,25 mld zł rok wcześniej (+8% r/r), a wynik EBITDA – 2,16 mld zł w porównaniu z 2,67 mld zł przed rokiem (-19% r/r). EBIT zmniejszył się z 2,01 mld zł do 1,38 mld zł (-31% r/r). Grupa wypracowała 1,06 mld zł zysku netto, który rok wcześniej wyniósł 1,57 mld zł (-32% r/r).

W pierwszym kwartale 2019 r. zwiększyliśmy o 8% przychody w stosunku do tego samego okresu 2018 r. – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Na wynik Grupy istotny wpływ miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, dzięki importowi paliwa z innych kierunków – w szczególności LNG – udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów – dodał.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie

Podobnie jak w poprzednich kwartałach segment Poszukiwanie i Wydobycie miał najwyższy udział w EBITDA Grupy, na poziomie 60%. W ujęciu kwotowym wynik wyniósł 1,30 mld zł wobec 1,38 mld zł w I kwartale 2018 r. Było to konsekwencją spadku cen notowań rynkowych ropy i gazu. Kurs ropy Brent liczony w dolarach amerykańskich za baryłkę był o 6% niższy niż przed rokiem, a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12% rok do roku.

Segment Obrót i Magazynowanie

EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie w I kwartale 2019 r. wyniosła -0,07 mld zł wobec 0,18 mld zł przed rokiem. Na obniżenie wyniku wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu pozyskania paliwa gazowego z importu, który był o 17% wyższy niż przed rokiem.

Wysokie ceny gazu z importu były szczególnie odczuwalne w przypadku paliwa importowanego z kierunku wschodniego. Dziewięciomiesięczna średnia cena ropy naftowej Brent w dolarach za baryłkę, wpływająca na cenę w kontrakcie jamalskim, była aż o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem.

Negatywny wpływ tego czynnika na wynik segmentu udało się częściowo ograniczyć przez zastąpienie surowca ze Wschodu paliwem pochodzącym z innych kierunków – przede wszystkim dostawami gazu skroplonego (LNG) oraz gazu z Zachodu i Południa. Wolumen dostaw LNG do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w I kwartale 2019 r. osiągnął 727 mln m3 paliwa (po regazyfikacji) i był wyższy o 44% niż przed rokiem. Z kolei import z Zachodu i Południa wyniósł 1,15 mld m sześc. – ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Wolumen dostaw ze Wschodu w I kwartale 2019 r. sięgnął 1,79 mld m3, a zatem był o 40% mniejszy niż rok wcześniej.

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 11,69 mld zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej. Wpłynął na to m.in. wynik na transakcjach zabezpieczających zakup i sprzedaż gazu oraz wzrost o 2,5% średniej ceny za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniósł 9,9 mld m sześc., tyle samo co rok wcześniej. Stabilizacja sprzedaży była z jednej strony konsekwencją stosunkowo wysokich temperatur (najcieplejszy kwartał od 4 lat), co ograniczyło zapotrzebowanie na paliwo do celów grzewczych, z drugiej – efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazu przez PST do 1,35 mld m3 (+35% r/r).

Segment Dystrybucja

Segment wypracował EBITDA na poziomie 0,58 mld zł wobec 0,76 mld zł rok wcześniej. Udział dystrybucji w skonsolidowanej EBITDA Grupy wyniósł 27%. Na wynik segmentu wpływ miało obniżenie o 5% stawki taryfy dystrybucyjnej, która zaczęła obowiązywać od 15 lutego tego roku. Dodatkową przyczyną były warunki pogodowe – średnia temperatura kwartalna była o prawie 3 stopnie Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Był to najcieplejszy pierwszy kwartał w ostatnich czterech latach. W konsekwencji wolumen dystrybuowanego gazu zmalał o 8% – do 3,88 mld m3 z 4,22 mld przed rokiem.

Segment Wytwarzanie

Wskaźnik EBITDA segmentu Wytwarzanie nie zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed roku i wyniósł 0,4 mld zł, co przekłada się na 18% udziału w skonsolidowanej EBITDA Grupy. Podobnie jak w przypadku Obrotu i Magazynowania oraz Dystrybucji, na wynik segmentu istotny wpływ miały stosunkowo wysokie temperatury I kwartału. Ich efektem był spadek wolumenu sprzedaży ciepła o prawie 11% r/r – do 16,97 PJ. Na podobnym poziomie jak w I kw. 2018 r. pozostał wolumen sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 1,51 TWh. Jednak ze względu na wyraźny wzrost notowań energii elektrycznej, przychody z jej sprzedaży wzrosły rok do roku o 38%.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wpis został opublikowany 17 maja 2019 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć